101-1 Süt Üreten Tarımsal İşletmeler Başvurusu

Written by user. Posted in Süt Üreten Tarımsal İşletmeler

DESTEKLENEN YATIRIM KAPASİTELERİ
● En az 10, en fazla 120 süt ineği,
● En az 5, en fazla 50 süt veren manda,
● En az 50, en fazla 500 süt veren koyun,
● En az 50, en fazla 500 süt veren keçi.

UYGUN HARCAMALAR
● Taşınmaz malların yapımı ve iyileştirilmesi (devralma hariç)
● Yeni makine ve ekipman alımı ,
● Çiftlik faaliyetleri için biyogaz ve güneş enerjisi tesisleri yatırımları. Yenilenebilir enerji tesisinin kapasitesi, tarım işletmesinin yatırım sonundaki enerji ihtiyacından fazla olamaz.
● Daha önceki maddelerde belirtilen harcamaların en fazla %12’sine tekabül eden mimarlık, mühendislik ve diğer danışmanlık ücretleri ile fizibilite çalışmaları lisans ve patent haklarının devralınmasına yönelik genel masraflar ve uygun harcama miktarının maksimum %4’üne tekabül eden, 6.000 Avro’yu aşmayacak şekilde, iş planı hazırlama masrafları,
● Kapalı, açık ve yarı açık ahırların/ağılların inşası, genişletilmesi ve modernizasyonu,
● Süt sağım ve depolama odaları, depo binaları, makine garajları ile sınırlı olmak kaydıyla diğer tarımsal binaların inşası ve/veya yenilenmesi,
● Silaj makinesi ve ekipmanı, çiftlikte hayvan yemi hazırlama, muamele, dağıtma ve depolama sistemleri,
● Sağım odası tesisatı, süt soğutma ve depolama ekipmanları ile çiftlik içi süt nakil ekipmanları,
● Kendi sağım sistemlerini temizlemek için su kullanan çiftlikler için, atık ve atıksu işleme tesisleri harcamaları,
● Gübre muamele, işleme ve depolamaya yönelik yatırımlar,
● Hayvanlara yönelik ekipman ve tesisler (örneğin tartma, dezenfeksiyon),
● Sulama sistemleri,
● Bilişim teknolojileri ve yazılım da dahil olmak üzere, özel teknolojik ekipmanın satın alınması (sürü yönetimi, süt kaydı, genel çiftlik yönetimi).

Bu Alt Tedbir İle İlgili Olarak;

Uygun Harcamalar Listesi için tıklayınız.
Yatırım Kapsamında Uyulması Gereken Minimum Koşullar tıklayınız.

DESTEK MİKTARI VE AB KATKI ORANI;
● Her bir proje için uygun yatırımların toplam değeri
– Minimum 20.000 Avro
– Maksimum 1.000.000 Avro dur.
● Bu tedbir kapsamında kamu katkısı, toplam uygun yatırım miktarının %60’ı tutarında olacaktır.
● Başvurunun sunulduğu tarihte başvuru sahibinin 40 yaşın altında olması durumunda bu oran %65 olacak, aynı şekilde eğer yatırım dağlık bir alanda yapılıyor ise destek oranı yine %65 olacaktır.
● Eğer başvurunun sunulduğu tarihte başvuru sahibi hem 40 yaşın altında ise ve hem de yatırım dağlık bir alanda gerçekleştiriliyor ise, toplam kamu desteği oranı %70 olacaktır. Çevrenin yararına olacak şekilde, atık madde depolama ve atık yönetimi konularında yapılan yatırımlar için ilave bir %10 katkı verilebilecektir.

Etiketler:, , , , , , , ,

Geri Bildirim gönder...

user

This information box about the author only appears if the author has biographical information. Otherwise there is not author box shown. Follow YOOtheme on Twitter or read the blog.

Yorum Yaz

Yorum yazabilmek için girişyapmalısın