Anaç Koyun ve Keçi Desteklemesi Müracaatları Başladı

Written by user. Posted in Duyurular

2020 yılı anaç koyun keçi destekleme çalışmaları; 5/11/2020 tarih ve 31295 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar (2020/3190)  kapsamında yapılacak olup, destekleme işlemleri aşağıda belirtilen takvim doğrultusunda gerçekleştirilecektir.

4 Aralık 2020 tarihine kadar; Birlik üyesi yetiştiriciler üyesi olduğu İl Birliğine adres ve kimlik bilgilerini içeren dilekçe ile müracaat edecektir. 6 Kasım 2020 tarihindeki TURKVET’den Koyun Keçi Bilgi Sistemine (KKBS) aktarılan işletme ve hayvan bilgileri baz alınarak müracaatlar değerlendirilecektir.

9 Kasım 2020 – 4 Aralık 2020 tarihleri arasında TURKVET’den Koyun Keçi Bilgi Sistemine(KKBS) 6 Kasım 2020 tarihinde aktarılan veriler doğrultusunda İl Birlik kullanıcıları başvuru dilekçelerini KKBS’ye kaydederek, Başvuru Listesini oluşturacaktır.

İl Damızlık Koyun Keçi Birlikleri KKBS’den aldıkları üyelerinin isim ve işletme bilgilerini içeren Başvuru Listelerini 11 Aralık 2020 tarihine kadar dilekçe ekinde İl/İlçe Müdürlüklerine iletecektir. Destekleme takviminde yapılacak müracaat, askı, itiraz ve kesin icmal işlemleri 06 Kasım 2020 tarihli yedeğe alınmış bilgi ve veriler esas alınarak yapılacaktır. Yerinde yapılacak tespit ve icmal işlemlerini içeren Çalışma Takvimi aşağıda belirtilmiştir.

Çalışma Takvimi:

İcmal-1(askı listesi ) (10 iş günü )                              : 15/02/2021 – 26/02/2021

İtirazların değerlendirilmesi (10 iş günü)                  : 01/03/2021 – 12/03/2021

İcmal-2’lerin İl Müd’ne gönderilmesi (3 İş günü)      : 15/03/2021 – 17/03/2021

İcmal-3’lerin HAYGEM’e gönderilmesi (3 iş günü)    : 18/03/2021 – 22/03/2021

 

Sürü Büyütme ve Yenileme Desteği için; İl Birlikleri ve İl/İlçe Müdürlüklerince ilave bir işlem yapılmayacak olup mevzuat gereği, 2020 yılı anaç koyun keçi desteklemelerine başvuru yaparak KKBS’ye kaydedilmiş yetiştiriciler doğrudan bu desteğe de başvurmuş sayılacaktır. İl/İlçe Müdürlüklerince yapılacak yerinde tespitlerdeki işletme ve hayvan bilgilerinin KKBS’ye kaydedilmesiyle oluşturulacak anaç koyun keçi icmallerindeki bilgiler doğrultusunda ödeme işlemleri Bakanlıkça yapılacaktır.

Yetiştiricilerimize ilanen duyurulur.

 

Kaynak: https://giresun.tarimorman.gov.tr/Sayfalar/Detay.aspx?OgeId=279&Liste=Duyuru

Geri Bildirim gönder...

user

This information box about the author only appears if the author has biographical information. Otherwise there is not author box shown. Follow YOOtheme on Twitter or read the blog.

Yorum Yaz

Yorum yazabilmek için girişyapmalısın