Arıcılık Destekleme Duyurusu

Written by user. Posted in Duyurular

           Bilindiği üzere Bakanlığımız tarafından 2008 yılından itibaren Arılı Kovan, 2018 yılından itibaren Damızlık Ana Arı Destekleme çalışmaları yürütülmektedir.

Bu kapsamda 2020 yılı desteklemelerinin yürütülmesinde esas teşkil eden Cumhurbaşkanı Kararı ve uygulama esaslarının belirleneceği tebliğ çalışmaları sürdürülmektedir.

Bu nedenle; 2020 yılı Arılı Kovan Destekleme ve Damızlık Ana Arı uygulama esaslarının belirleneceği tebliğ yayımlanıncaya kadar desteklemeye yönelik iş ve işlemlerin aksatılmadan yürütülmesi amacıyla;

Arılı Kovan Desteklemeleri Başvuru İşlemleri Hk. (2020 yılı )

 

 • Arıcılık Kayıt Sistemine (AKS) kayıtlı, yetiştirici/üretici örgütüne üye ve işletmesinde en az otuz arılı kovan bulunan arıcılardan destekleme başvurusu alınması,
 • Arıcılar, bağlı bulundukları birliklere başvurarak AKS’den alınan destekleme başvuru dilekçesini, üyesi oldukları yetiştirici/üretici örgütüne bilgilerin doğruluğunu beyan ederek onaylatmaları,
 • Arılı kovan sayısının AKS ile uyumlu olmasından arıcının sorumlu olduğunun bilinmesi, AKS’de kayıtlı aktif arılı kovan sayısından fazlası için destekleme talebinde bulunmamaları,
 • Arıcılar, onaylı başvuru dilekçesi ile arılarının bulunduğu il/ilçe müdürlüğüne 30/10/2020 tarihine kadar başvurmaları,
 • Destekleme başvurusu yapılan arılı kovanların AKS’deki kayıtları esas alınarak il/ilçe müdürlükleri tarafından 27/11/2020 tarihine kadar en az 2 personel tarafından arılıkta tespitlerinin yapılması,
 • Tespit sonucunda arılıkta tespit edilen arılı kovan sayısı, AKS’deki sayıdan fazla olması veya kovanların plakalarının farklı olması durumunda AKS verilerinin esas alınması,
 • Tespit edilen arılı kovan sayısının AKS’deki sayıdan eksik olması durumunda tespit sayısının esas alınması,
 • Gezginci arıcılık yapanların tespitleri, gezginci olarak gittikleri il/ilçe müdürlükleri tarafından yapılması,
 • Hazırlanan tespit tutanaklarının kayıtlı olunan il müdürlüğüne gönderilmesi,
 • Arı nakil ve konaklama işlemlerini ilgili mevzuat hükümlerine göre yapmamış olan gezginci
  arıcıların tespit ve destekleme işlemlerinin yapılmaması.

Kaynak: https://elazig.tarimorman.gov.tr/Sayfalar/Detay.aspx?OgeId=348&Liste=Duyuru

Geri Bildirim gönder...

user

This information box about the author only appears if the author has biographical information. Otherwise there is not author box shown. Follow YOOtheme on Twitter or read the blog.

Yorum Yaz

Yorum yazabilmek için girişyapmalısın