Arıcılık Yetiştiriciliği Yatırımlarının Desteklenmesi

Written by user. Posted in Duyurular

Arıcılık Yetiştiriciliği Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin %50 Hibe Destekli Arıcılık Makine, Alet- Ekipman Yatırımları İçin Müracaatlar Başladı. Yapılacak Arıcılık Makine, Alet- Ekipman alımları  için ödenecek hibe desteği tutarı 30.000 TL. ile sınırlıdır.

%50 Hibe destekli Arıcılık Makine, Alet- Ekipman Yatırımlarına müracaat edecek olan gerçek veya tüzel kişilerin,

1- Arı Yetiştiricileri Birliği veya Bal Üreticileri Birliğine üye ve Arıcılık kayıt sistemine (AKS)  müracaat tarihi itibariyle en az 3 yıl  kayıtlı olması

2- AKS deki aktif kovan sayısı bakımından 50 ve üstü arılı kovana sahip olması

3-Bal üretimine ilaveten bulunduğu bölge ve ekotip dikkate alınarak diğer arı ürünlerinden  arı sütü, polen, propolis, arı ekmeği(perga), arı zehiri, apilarnil den en az ikisini üreteceğini taahhüt etmeleri gerekmektedir.

 Müracaatlar merkezde  İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne, ilçelerde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne yatırımcının bizzat kendisi tarafından yapılacaktır.

Başvurular 4 Ocak-22 Ocak 2021 tarihleri arasında alınacaktır.

Başvuruda İstenen Belge ve Bilgiler (Arıcılık)

  1. Hibe Başvuru Formu (Ek-1)
  2. Arıcılık için AKS belgesi ( en az 3 yıl) ve aktif kovan sayılarını gösterir belge (en az 50 aktif kovan)
  3. Nüfus Cüzdan Fotokopisi
  4. Tahmini Yatırım ve Termin Plan Tablosu (Ek-4)
  5. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca Türkiye genelinde prim ve idarî para cezası bulunmadığına veya tecil ve taksitlendirildiğine yada yapılandırıldığına ve yapılandırmanın bozulmadığına dair Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) ilgili birimlerinden alınacak yazının aslı,
  6. Taahhütname (Ek-6)
  7. Bağlı bulunduğu Vergi Dairesinden vadesi geçmiş vergi borcu olmadığına dair belge (Tahsilat Genel Tebliği hükümleri uyarınca tahsil dairelerinin verdiği bilgiye istinaden kapsama giren alacak türlerinin toplam tutarının 5.000 TL’yi aşmaması halinde borcun bulunmadığı kabul edilecektir)
  8. Varsa arıcılık eğitim/kurs belgesi sureti
  9. Varsa Engelli/ şehit yakını/ gazi belgesi
  10. Adli sicil kaydı

Uygulama Rehberi: https://sivas.tarimorman.gov.tr/Lists/Duyuru/Attachments/474/ari%20uygulama%20rehberi.docx

Kaynak: Arıcılık Yetiştiriciliği Yatırımlarının Desteklenmesi (tarimorman.gov.tr)

Geri Bildirim gönder...

user

This information box about the author only appears if the author has biographical information. Otherwise there is not author box shown. Follow YOOtheme on Twitter or read the blog.

Yorum Yaz

Yorum yazabilmek için girişyapmalısın