BİREYSEL SULAMA SİSTEMİ BAŞVURULARI

Written by user. Posted in Duyurular

KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA BİREYSEL SULAMA SİSTEMİ BAŞVURULARI

25.02.2021 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2021/7) için Uygulama Rehberi yayımlanmış ve proje başvuruları başlamıştır.

Başvuruda Bulunulabilecek Yatırım Konuları

a) Tarla içi damla sulama sistemi kurulması,

b) Tarla içi yağmurlama sulama sistemi kurulması,

c) Tarla içi mikro yağmurlama sulama sistemi kurulması,

ç) Tarla içi yüzey altı damla sulama sistemi kurulması,

d) Lineer veya Center Pivot sulama sistemi kurulması,

e) Tamburlu sulama sistemi kurulması,

f) Güneş enerjili sulama sistemi kurulması.

 Proje Limitleri ve Sağlanacak Hibe Tutarı:

Proje üst limiti 1.000.000 TL’dir. Belirtilen tutarlar KDV hariç olup, tutarın %50’si oranında hibe desteği sağlanmaktadır. Proje bütçesi yukarıda belirtilen limitlerin üzerinde ise kalan kısımlar yatırımcının kaynaklarından sağlanacaktır.

 Başvuru Yolu:

Başvurular İl Müdürlüğümüzce alınmakta olup, son başvuru tarihi 30 Mart 2021’dir. Program kapsamında İl Müdürlüğümüz Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğünce bilgi desteği sağlanmaktadır.

Başvuru Şartları

Başvuru sahipleri Bakanlık tarafından oluşturulan güncel Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıtlı olmalıdır. Birden fazla parsel için yapılacak başvurularda her bir parsel için ayrı ayrı olmak üzere, Tebliğ ve Uygulama Rehberinde belirlenen gerekli proje kriterlerini sağlamalı ve su kaynağına ilişkin gerekli izin belgeleri bulunmalıdır.

13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda tanımlanan kolektif şirket, limited şirket ve anonim şirket şeklinde kurulmuş olan şirketler, ana sözleşmelerinde tarımsal üretim yapabileceklerinin belirtilmesi şartı ile tüzel kişilik olarak başvurabilirler.

Sulama kooperatifleri, tarımsal kalkınma kooperatifleri, tarım kredi kooperatifleri ve sulama birlikleri de ana sözleşmelerinde tarımsal üretim yapabileceklerinin yer alması şartıyla, kendilerine ait arazilerde veya kamu arazilerinden 10 (on) yıl ve üzeri kiralama yaparak tüzel kişilik olarak başvuru yapabilirler.

Kaynak: BİREYSEL SULAMA SİSTEMİ BAŞVURULARI (tarimorman.gov.tr)

Geri Bildirim gönder...

user

This information box about the author only appears if the author has biographical information. Otherwise there is not author box shown. Follow YOOtheme on Twitter or read the blog.

Yorum Yaz

Yorum yazabilmek için girişyapmalısın