Bitki Koruma Ürünlerinin (Zirai İlaç) Bilinçsizce Kullanımı…

Written by user. Posted in Duyurular

Bitki Koruma Ürünlerinin (Zirai İlaç) Bilinçsizce Kullanımı Gıdamızı ve Doğal Kaynaklarımızı Tahrip Eder.

İl Müdürlüğümüz teknik elemanlarınca, kayısıda ilaçlama dönemi olması nedeniyle sahadaki denetimlere son hızla devam ediliyor.

İlimiz için son derece önem arz eden kayısının daha kaliteli, hijyenik ve kalıntı miktarı düşük dolayısıyla da sağlık açısında güvenilir olması için çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. İlkbahar dönemi kayısı hastalık ve zararlıları açısından popülasyon yoğunluğunun yüksek olduğu bir dönem olması sebebiyle de üreticilerimiz ilaçlamalar açısından yoğun bir dönem yaşamaktadırlar.

Hastalık ve zararlılarla mücadelede kullanılacak ilaçların Teknik Talimatlar doğrultusunda reçete yazdırılmadan bilinçsizce kullanılması, Hastalık ve zararlıların dayanıklılığını artırabildiği gibi doğal dengeyi de bozmaktadır. Dolayısıyla söz konusu sorunlar kaliteli sağlıklı ve güvenilir gıda üretimini ve ihracatımızı olumsuz etkilemektedir.

Bu amaç doğrultusunda kimyasal ilaç kullanacak üreticilerimizin il ve İlçe Müdürlüklerinde üretici kayıt defterlerini alarak, ilaçlarını reçete yazma yetki belgesi olan uzman kişilere yazdırmaları büyük önem arz etmektedir.

Bakanlığımız Bitki Koruma Ürünlerinin kullanımı ve uygulaması konusunda 3 Aralık 2014 tarihinde yayınlamış olduğu yönetmelik ile BKÜ’lerin (Bitki Koruma Ürünleri) tavsiyesini satışını yapanlar ve kullananların nasıl hareket edecekleri konusunda tüm bilgileri vermiş ve bu konuda BKÜ (Bitki Koruma Ürünleri) veri tabanını oluşturmuştur.

Hangi meyve türü olursa olsun kaliteli üretim yapan çiftçilerimiz her dönem ürününü yüksek fiyata satarak gelir elde etmişlerdir. Kaliteli üretim yapmanın en önemli şartlarından biri de kimyasal mücadeleyi doğru ve zamanında yapabilmektir. Bilinçli üreticiler ilaçlarını tavsiyeler doğrultusunda alırken büyük bir çoğunluk uzman olmayan kişilerden sorarak onların tavsiyelerine uymaktadırlar. Bu durum zirai mücadele açısından birçok olumsuzluğa neden olmakta üreticilerimiz başarılı bir üretim sezonu geçirememektedirler. Özellikle zirai mücadelenin yoğun olduğu ilkbahar döneminde uzman olmayan kişilerin gelişi güzel karışımlar önererek üreticilerimize 3-4 kalem ilacı bir seferde kullanmaları yönünde tavsiyelerde bulundukları görülmüştür. İl ve İlçe Müdürlüklerimizde ilaçlama şekli ile ilgili eğitime katılıp Kimyasal ilaç uygulama belgesi almadan ilaçlama yapmayalım. İlaçlama belgesi olan kişilere bahçelerimizi ilaçlama yaptıralım ki hem doğru ilaç kullanalım, hem dozunu doğru ayarlayalım hem de ilaçlamayı bitkinin bütün yüzeyine homojen bir şekilde uygulayabilelim. Dolayısıyla bütün uygulamalarımızı doğru yapalım ki ihracata giden ürünlerimizde kalıntı olmasın, ürünümüz geri dönmesin, özellikle de marka olan kayısımız olumsuz etkilenmesin ve üreticimiz tavsiye dışı ilaç kullanımından dolayı Bakanlığımızın cezayı müeyyideleri ile karşı karşıya kalmasın.

Bütün üreticilerimizin üretici kayıt defterlerini İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerimizden temin ederek reçete yazdırmaları, zirai mücadelede ruhsatlı ilaçların kullanılması,  İlaç etiketinin dikkatle okunarak, tavsiyelere uyulması, İlaçlamanın önerilen dozda, zamanında ve uygun aletlerle yapılması,  tavsiye dışı ilaçlama yapılmaması,  gereksiz uygulama ve yüksek dozdan kaçınılması, Son ilaçlama ile hasat arasındaki bekleme süresine mutlaka riayet edilmesi gerekmektedir.

ZİRAİ İLAÇLAR TAVSİYESİNE UYGUN KULLANILIRSA İLAÇTIR. TAVSİYE DIŞI VE KONTROLSÜZ KULLANILIRSA ZEHİRDİR. BU ZEHİR BİR GÜN SİZE DE DÖNEBİLİR…

Kamuoyuna duyurulur.

MALATYA İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ

Etiketler:, ,

Geri Bildirim gönder...

user

This information box about the author only appears if the author has biographical information. Otherwise there is not author box shown. Follow YOOtheme on Twitter or read the blog.

Yorum Yaz

Yorum yazabilmek için girişyapmalısın