Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar Resmi Gazete’de Yayınlandı

Written by user. Posted in Duyurular

Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar” 21.10.2020 tarih ve 31281 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Alınan bu Karar ile; kırsal alanda istihdamın geliştirilmesi, gelirin arttırılması, üretim ve kalitenin yükseltilmesi, tarımsal faaliyetlerde yeni teknoloji kullanımının yaygınlaştırılması için modern işletme kurulması ve rehabilitasyonu ile makine,alet ve ekipman alımı yatırımlarının desteklenmesi hedeflenmektedir.

Gerçek veya tüzel kişiler, bu karar kapsamında uygulanacak olan hibe desteğine ilişkin yatırım konularından sadece bir proje için ve bir kez yararlandırılacaktır.

Karar, Bakanlıkça belirlenen illerde 2020-2022 yıllarında uygulanacak olup aşağıda belirtilen konularda yapılacak yatırımları ve hibe oranlarını kapsamaktadır:

1,Gerçek ve tüzel kişilerin damızlık manda düvesi yetiştiriciliği işletmesi kurulmasına yönelik yatırımlar ( %50 hibe)

2.Yetiştiricilerce, 09/01/2017 tarih ve 2017/9760 Numaralı Bakanlık Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar kapsamında kurulmuş veya yatırımı devam eden işletmelerden 1500 başa kadar koç ve/veya teke alımına yönelik destekler (%50 hibe)

3.Küçükbaş hayvancılığının  geliştirilmesi amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığınca belirlenecek iller ve şartlar doğrultusunda damızlık küçükbaş hayvan yatırımları (%85 hibe)

4.Gerçek ve tüzel kişilerin, 1000 adet kapasiteli damızlık kaz, 1000 adet kapasiteli ticari hindi ve 500 adet kapasiteli ticari kaz yetiştiriciliği için yapılacak yatırımlar (%75 hibe)

5.Arı Yetiştiricileri Birliğine veya Bal Üreticileri Birliğine üye, Arıcılık Kayıt Sistemine kayıtlı 50 ve üzeri arılı kovan varlığına sahip üreticilerin arı ürünleri üretimi için yapacakları arıcılık yatırımları (%50 hibe)

6.İpek böceği yetiştiriciliğinin geliştirilmesi için gerçek ve tüzel kişilerin bu alanda yapacakları yatırımlar (%100 hibe)

 

Kaynak:  https://kirklareli.tarimorman.gov.tr/Sayfalar/Detay.aspx?OgeId=447&Liste=Duyuru

Geri Bildirim gönder...

user

This information box about the author only appears if the author has biographical information. Otherwise there is not author box shown. Follow YOOtheme on Twitter or read the blog.

Yorum Yaz

Yorum yazabilmek için girişyapmalısın