İşverene 760 TL Teşvik

Written by user. Posted in Duyurular

Resmi gazetede yayımlanan 687 sayılı KHK ile istihdamı artırmaya yönelik çok önemli bir teşvik uygulaması getirilmiştir. Bu yeni teşvik, önceki teşviklerden farklı olarak hem yaralanması, hem uygulanması ve hem de teşvik tutarı yönünden diğer teşviklerden daha cazip. Ayrıca diğer teşvik uygulamalarında olduğu gibi sigortalılar açısından yaş ve cinsiyet yönünden de bir sınırlama bulunmuyor. Bu nedenle hemen hemen bütün sigortalılar bu teşvikten yararlanabilecek.

687 sayılı KHK ile 4447 İşsizlik Sigortası Kanunu’na eklenen geçici 17.maddede işveren ve sigortalıya ilişkin şartlar düzenlenmiştir.

Sigortalıya İlişkin Şartlar

Buna göre işe alınacak sigortalının, İŞKUR’a kayıtlı işsizlerden olması gerekiyor.

İkinci olarak, sigortalının son üç ay işsiz olması gerekiyor. Önceki teşvik uygulamalarında son altı ay işsizlik şartı aranırken bu uygulamada bu süre üç ay düşürülerek esnetilmiş, dolayısıyla teşvikten faydalanmayı kolaylaştırmıştır.

Ancak, Sosyal Güvenlik Destek Primi’ne (SGDP) tabi çalışanlar ve yurt dışında çalışan sigortalılar bu teşvikten yaralanamayacak.

Hangi İşverenler Yaralanabiliyor ?

Öncelikle işverenin, özel sektör iş yeri olması gerekiyor. Bu nedenle, Kamu idarelerine ait işyerleri, 5335 sayılı Kanun’un 30.maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlara ait işyerleri ile 2886 sayılı Kanun’a, 4734 sayılı Kanun’a ve uluslar arası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan alım ve yapım işleri ile 4734 sayılı Kanun’dan istisna olan alım ve yapım işlerine ilişkin işyerlerinde uygulanmaz.

İşverene İlişkin Şartlar

Sigortalının, 01.02.2017 ile 31.12.2017 tarihleri arasında işe alınmış olması ve 2016 yılı aralık ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısına ilave olması gerekir. Yine burada da diğer teşvik uygulamalarından farklı son altı ayın ortalama sigortalı sayısı kuralı yerine sadece aralık ayında çalışan sayısına bakılıyor, haliyle teşvikten yararlanma kolaylaştırılıyor.

Borcu Olan İşveren Yararlanamıyor

Aylık prim ve hizmet belgelerini yasal süresi içinde kuruma vermeyen ve kuruma borcu olan işverenler teşvikten yaralanamaz. Ancak 6183 sayılı Kanun’un 48.maddesine göre tecil ve taksitlendiren veya ilgili diğer kanunlar uyarınca yapılandıran işverenler  bu taksitlendirme ve yapılandırma devam ettiği sürece teşvikten yararlanabilir.

Diğer Teşviklerle Birlikte Uygulanması

Bu maddeyle düzenlenen teşvikten yararlanmakta olan işverenler; aynı sigortalı için aynı dönemde diğer sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden yararlanamaz.

Ne Kadar Teşvik Verilecek ?

01.02.2017 tarihinden itibaren işe alınan sigortalılar adına günlük 22,22 TL prim teşviki var.

Bir sigortalı ayda 30 gün bildirildiğinde teşvik miktarı (30×22,22 TL=666,6 TL) 666,6 TL’ye tekabül eder ki, bu tutar da aslında işsizlik primleri dahil asgari ücret üzerinden hesaplanan işçi ve işveren priminin tamamına denk geliyor. (1.777,5x%37,5=666,5625 TL) Yani bu, teşvik kapsamında asgari ücretle kuruma bildirilen hiçbir sigortalıdan sigorta primi alınmayacak demektir.

Bununla birlikte, ayrıca asgari ücret üzerinden hesaplanan gelir vergisinden asgari geçim indirimi düştükten sonra kalan kısım da terkin ediliyor, yani siliniyor. Bekar işçi için hesaplana AGİ düştükten sonra da yaklaşık 93,3 TL vergi kalmaktadır. Düzenlemeye göre bu tutar da terkin edilecek yani silinecektir.

Dolayısıyla verginin de silinmesiyle birlikte, işveren yaklaşık olarak 760 TL’lik (666,6+93,3=759,9 TL) bir yükten kurtulmuş oluyor.

Teşvik Ne Kadar Sürecek ?

Teşvikten, en son 31.12.2017 tarihine kadar işe alınan sigortalılar yararlanabildiğinden, teşvik uzatılmaması durumunda bu tarih itibariyle sona erecektir.

Destek Hangi İşçilere Verilecek ?

  • İşkur’a kayıtlı işsizler yararlanacak.
  • Destek 2017 yılı sonuna kadar geçerli olacak.
  • Destek, 31 Aralık 2017 tarihinde kadrolu çalışan işçi sayısına ilave alınacak işçiler için geçerli olacak.
  • İşçi, işe alındığı tarihten geçmişe doğru üç ay içinde çalışmamış olacak. 3 aydan daha önce atılmışsa/ayrılmışsa o işçi işe alınabilecek.
  • Verilecek destek sosyal güvenlik primlerinden mahsup edilecek.
  • Ayrıca, tahakkuk eden gelir vergisinin asgari ücretli kadar olan kısmı, muhtasar beyannamede düşülecek ve işveren bunu ödemeyecek.
  • Kayıt dışı işçi çalıştıranlar, sigorta prim ödemesi borcu olanlar, bildirimlerini yapmayanlar, sigorta prim ceza ve gecikme faizi cezası bulunanlar teşvikten yararlanamayacak.

Geri Bildirim gönder...

user

This information box about the author only appears if the author has biographical information. Otherwise there is not author box shown. Follow YOOtheme on Twitter or read the blog.

Yorum Yaz

Yorum yazabilmek için girişyapmalısın