KOBİGEL 2020 Çağrısı

Written by user. Posted in Duyurular

 

2020 – 02

Proje Teklif Çağrısı

İmalat sanayi sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’lerin
Üretim ve İlişkili İş Süreçlerinde Dijital Teknolojilerden Yararlanma Düzeyinin Arttırılması
 

 

 

 

 

 

Proje Teklif Çağrısının Amacı

İmalat sanayi KOBİ’lerinin, yerli teknoloji geliştiricilerle iş birliği öncelikli olmak üzere dijitalleştirilmiş iş süreci sayısını arttırmak tır.

 İmalat sanayi sektöründeki KOBİ’ler, “Uygun Proje Konuları” bölümünde belirtilen imalat sanayi sektörüyle ilişkili 8 dijital teknolojiden biri veya birkaçını birlikte üretim ve ilişkili iş süreçlerine adapte etmek için proje sunabilecektir.

 ·         İş süreçlerine adapte edilecek teknolojinin işletmedeki mevcut makine – teçhizat – bilişim donanım ile çalışması halinde işletmede verimlilik artışını ve süreçlerde dijitalleşmeyi sağlaması esastır.

·         Adapte edilecek /uygulanacak / uyarlanacak teknolojinin yeni makine – teçhizat – bilişim donanımı ile verimli şekilde çalışabilecek olması ve bunun açıklanması (gerekçelendirilmesi) durumunda, proje kapsamında yeni makine – teçhizat – bilişim donanımı satın alınması destek kapsamındadır.

Başvuru Tarihi 22 Temmuz – 17 Eylül 2020
 

Başvuru Koşulları

Hedef Sektör ·   NACE REV 2 sınıflamasına göre imalat sanayi sektörlerindeki işletmeler
 

 

Diğer başvuru koşulları

·         Başvuracak işletmelerin 2019 yılında bilanço esasına göre defter tutması zorunludur.

·         2019 yılı verilerine göre net satış hasılatı en az 500.000 TL olmalıdır.

Proje bütçesi özel sınırı ·         Teklif edilen projenin toplam bütçesi, işletmenin 2019 yılı net satış hasılatını aşamaz.
Uygun Proje Konuları   İmalat sanayi sektöründeki KOBİ’ler, aşağıda belirtilen imalat sanayi sektörüyle ilişkili 8 dijital teknolojiden biri VEYA birkaçını birlikte üretim ve ilişkili iş süreçlerine adapte etmek / uygulamak / uyarlamak için proje sunabilecektir.

1.  Büyük Verinin Analitik Yöntemlerle İşlenmesi ve İmalat Sanayinde Kullanımı**

2.  İmalat Sanayinde Nesnelerin İnterneti**

3.  İmalat Sanayinde Endüstriyel Robot Teknolojileri**

4.  İmalat Sanayinde Akıllı Sensör Teknolojileri**

5.  Yapay Zekaya Dayalı Siber Fiziksel Akıllı Fabrika Sistem ve Bileşenleri**

6.  İmalat Sanayinde Siber Güvenlik**

7.  İmalat Sanayinde Akıllı ve Esnek Otomasyon Sistemleri**

8.  İmalat Sanayinde Artırılmış Gerçeklik / Sanal Gerçeklik Teknolojileri**

*: İmalatçı KOBİ’lerin edinecekleri teknolojilerin yerli firmalardan karşılanma durumu değerlendirmede olumlu yönde dikkate alınacaktır.

 

Proje Süresi Proje süresi en az 8 ay ve en fazla 36 aydır.
Destek Üst Limiti Geri ödemesiz 300.000 TL
Geri ödemeli 700.000 TL
Toplam 1.000.000 TL
Erken ödeme Kurul tarafından uygun görülen geri ödemeli destek tutarının %50’sine kadar erken ödeme, KOSGEB bütçe imkanları dahilinde yapılabilecektir.
Desteklenecek Proje Giderleri ve Özel Şartları Desteklenecek Proje Gider Grupları Destek Üst Limiti
A) Personel Giderleri

·  Proje ile ilişkilendirilmiş olmak kaydıyla işletmede tam zamanlı çalışacak personel desteklenebilir.

·  Proje Kapsamında en fazla 2’si mevcut, kalanı yeni* personel olmak üzere toplamda en fazla 4 personel desteklenebilir.

*: Proje başlangıç tarihinden itibaren son 4 ay içinde işletmede çalışmayan veya proje başlangıç tarihi (desteklemeye ilişkin kurul kararının KOSGEB evrak kayıt tarihi) itibariyle son 30 gün içinde istihdam edilmiş olan personel yeni sayılacaktır.

·  Desteklenmesi uygun görülen her bir personel için ödenebilecek aylık destek üst limiti:

–  Ön Lisans mezunları için net asgari ücretin 1,25 katı

–  Lisans mezunları için net asgari ücretin 1,5 katı

–  Yüksek lisans mezunları için net asgari ücretin 1,75 katı

–  Doktora mezunları için net asgari ücretin 2 katı

Not: SGK idari kayıtlarındaki sigorta primine esas kazancın daha düşük olması durumunda bu tutar dikkate alınır. Hesap, proje desteği kapsamındaki gün sayısına göre yapılır.

90.000 TL ye kadar geri ödemesiz
B) Makine-Teçhizat Giderleri

·  Destek kapsamında satın alınacak makine-teçhizatların yeni olması şartı aranır. (Teçhizata; bilişim donanımı, harcanarak tükenmeyen donanımsal malzemeler de (motor, elektronik bileşenler, kasa vb.) dahildir.)

850.000 TL ye kadar geri ödemeli

ve

geri ödemesiz

C) Yazılım Giderleri

·  Yazılım Lisans veya Buluttan Kullanım Giderleri (Proje süresi içindeki zaman sınırlı lisanslama ve buluttan erişimle kullanım dahildir)

·  Yazılıma İlişkin Eğitim-Danışmanlık Giderleri

100.000 TL ye kadar geri ödemeli ve geri ödemesiz
 D) Hizmet Alım Giderleri

·  Eğitim giderleri

·  Danışmanlık giderleri

·  Proje hazırlama danışmanlığı gideri

·  Belgelendirme giderleri

·  Test ve Analiz Giderleri

200.000 TL ye kadar geri ödemeli ve geri

ödemesiz

 

Geri Bildirim gönder...

user

This information box about the author only appears if the author has biographical information. Otherwise there is not author box shown. Follow YOOtheme on Twitter or read the blog.

Yorum Yaz

Yorum yazabilmek için girişyapmalısın