İçerik etiketlendi: ‘Başvuru’

Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var Projesi 2.Etap Başvuruları Devam Etmekte

Written by Tarsan Danışmanlık. Posted in Duyurular

Çankırı ilinde koyun varlığının artırılması ve bu konuda faaliyet gösteren yetiştiricilerin, sürülerinin büyütülmesini amaçlayan “Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var Projesi” Çankırı Valiliğimiz ile T.C. Ziraat Bankası A.Ş arasında imzalanan protokol kapsamında 2. Etap başvuruların alınmasına devam edilmektedir.

Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var Projesine başvuru yapmak isteyen yetiştiricilerimizin Çankırı İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine 28.10.2021 tarihine kadar şahsen müracaat etmesi gerekmektedir.

Başvuru Sahibinde Aranılacak Şartlar:

(1)          Başvuru tarihi itibari ile 18 yaşını doldurmuş olmak ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,

(2)          Projenin başlangıç tarihi itibariyle faal olarak küçükbaş hayvancılık yapıyor veya daha önce küçükbaş hayvancılık yapmış olması, bunlar haricinde Küçükbaş yetiştiriciliği kapsamında herhangi bir kurs, sertifika ve eğitim belgesi olanlar ile ailesinin yanında ikamet edip birinci derece yakının koyunculuk yapmış veya yapıyor olduğunu muhtardan onaylı belge ile belgelemiş olması

(3)          Küçükbaş hayvancılık yapmaya elverişli ve asgari 100 (yüz) baş damızlık küçükbaş hayvan ve yeni doğacak yavruları barındırma kapasiteli barınağının ( ağıla) bulunması,

(4)          Faaliyet gösterdiği bölgede küçükbaş hayvanlar için uygun ve yeterli mera/otlak alanı bulunması veya hayvanların bakım ve beslemesinin yapacağını taahhüt etmesi,

(5)          Faaliyet gösterdiği bölgede bulunan meradan/otlaktan başvuru tarihi itibariyle ve proje süresince yaralanıyor/yararlanacak olması,

(6)          İşletmenin bulunduğu bölgede, meraların uygun ve yeterli olmadığı durumlarda başvuru sahipleri; Yıllık kaba yem ihtiyacının asgari %50′ sini yetiştirme imkânına sahip olması, buna uygun tarlasının bulunması ve/veya kiralanması ve kira sözleşmesinin proje süresi ile uyumlu olması değerlendirmede dikkate alınacak, yetiştiricinin hayvan bakım ve beslemesi ile ilgili şartlarını sağlayacağını beyan etmesi

(7)          Halen faal olarak küçükbaş hayvancılık yapan Üreticilerin Proje kapsamında belirlenen ırklardan alacağı hayvanlarla birlikte, proje kapsamında alacağı hayvanlar ile koyun hayvan varlığının asgari 100 (yüz) başa, azami 250 (ikiyüzelli) başa ulaşacak olması,

(8)          İşletme kayıtlarının TÜRKVET kayıtları ile mevcut hayvan sayıları güncel olması,

(9)          Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Halk Elinde Islah programından faydalanmıyor olmak, Halk Elinde Islah programında bulunan yetiştiriciler sadece Halk Elinde Islah programında bulunan işletmelerden hayvan temin etmek kaydıyla başvurabilirler.

(10)        Proje her Etap başlangıç tarihinden sonra işletme devir almamış olmak,

(11)        Her üretici Projeden yalnızca 1 ( bir) kez yararlanabilir.

(12)        Daha önceki etaplarda başvuru yapıp banka tarafından kredibilite nedenleri ile başvurusu kabul edilmeyenler tekrar başvuramaz ancak bankadan krediye uygun olduğunu belgeleyenler daha sonraki etapta tekrar başvurabilirler.

Başvuru Sahibinden İstenen Belgeler:

Başvuru Dilekçesi

İşletme Tescil Belgesi

İkametgâh belgesi (E-Devlet üzerinden son 30 güne ait alınan belgeler geçerlidir.)

Adli Sicil Kaydı  (E-Devlet üzerinden son 30 güne ait alınan belgeler geçerlidir.)

Varsa ÇKS Belgesi;

Varsa Tarım ve Hayvancılıkla ilgili mesleki eğitim veren ortaöğretim ve yükseköğretim kurumlarından mezun olduğuna dair diploma sureti,

Varsa hayvan yetiştiriciliği konularında almış olduğu kurs bitirme belgesi,

Şehit yakını (anne-baba-eş-kardeş-çocuk) ve gazi ise; onaylı belge

Varsa Proje kapsamındaki faaliyetlerle ilgili olarak kiralanan, barınak/mera/otlak/yem bitkisi üretim alanları ile ilgili olarak yapılan, en az yedi yıllık kredi vadesi ile uyumlu kira sözleşmesi

Kaynak :

https://cankiri.tarimorman.gov.tr/Sayfalar/Detay.aspx?OgeId=383&Liste=Duyuru

6360 Sayılı Kanun Geregi Genç Çiftçi Desteklemesine Başvuru Yapamayacak Mahalleler

Written by user. Posted in Duyurular

Odunpazarı Mahalleleri

1- Ağapınar

2- Aşşağıçağlan

3- Çavlum

4- Kalkanlı

5- Karacahöyük

6- Kayapınar

7- Sevinç

8- Yassıhöyük

 

Tepebaşı Mahalleleri

1- Alınca

2- Aşşağısöğütönü

3- Boyacıoğlu

4- Çukurhisar

5- Emirceoğlu

6- Gökdere

7- Keskin

8- Kozkayı

9- Muttalip

10- Satılmışoğlu

11- Yukarısöğütönü

KKYDP 11.Etap Ekonomik Yatırımların Sonuçları Açıklandı

Written by user. Posted in Duyurular

KKYDP Ekonomik Yatırımlarda uygun değerlendirilen projelerin tamamı hibe sözleşmesi imzalamaya hak kazandı.

Samsun Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Vekili Nail KIRMACI, Bakanlığımız tarafından uygulanmakta olan Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No:2016/37) kapsamında,  11.Etap Ekonomik Yatırımlar için yapılan 33 proje başvurusundan, İl Proje Değerlendirme Komisyonunca uygun olarak değerlendirilen ve Bakanlığımıza sunulan 12 projenin tamamının destekleme kapsamına alındığını belirtti. KIRMACI, hibe sözleşmesi imzalamaya hak kazanan 12 projenin toplam proje tutarının 12.193.896,00 TL ve talep edilen hibe miktarının ise 5.894.973,00 TL olduğunu söyledi.

Proje kapsamında ilimizde bugüne kadar 139 proje hayata geçirilmiş olup, proje toplam tutarı 71.363.510,59 TL , ödenen hibe miktarı ise 31.338.585,50 TL dir. 11.Etap KKYDP kapsamında ilimizde kabul edilen ve yatırıma alınan 12 adet projenin ülkemiz, bölgemiz ve ilimiz tarımına hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim. Dedi.

KKYDP 11.Etap Ekonomik Yatırımlar Hibe Sözleşmesi İmzalamaya Hak Kazanan Projeler:

No Başvuru Sahibi Projenin Adı Toplam Proje Tutarı (TL) Hibe Tutarı (TL)
1 Paradok Tarım ve Hayvancılık Sanayi Ticaret Ltd.Şti. SERA 1.637.527,00 818.764,00
2 Ramazan Güner Ramazan Güner   Soğuk Hava Deposu 1.069.260,00 534.630,00
3 Seyhanlar Gıda Pazarlama Sanayi Ticaret Ltd. Şti. Seyhanlar Gıda Susam İşleme Kalitesi ve Kapasitesinin Arttırılması Projesi 380.000,00 190.000,00
4 Yılmaz Fındık Entegre Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yılmaz Fındık İşleme Tesisi Kapasite Artırımı Projesi 1.500.000,00 750.000,00
5 Aysel Coşkun Aysel Coşkun Makine Ekipman Alımı 61.500,00 30.750,00
6 Birgül Çakır Mısır İşleme, Şoklama ve Paketleme Tesisi Projesi 741.860,00 370.930,00
7 Engin Yıldırım Misel Şekerleme Kapasite Artırımı ve Teknoloji Yenileme Projesi 92.000,00 46.000,00
8 Has Yapı Merkezi Ltd.Şti Hayvansal Orijinli Gübre İşleme Tesisi 1.678.813,00 839.406,00
9 Karadaş Yem Hay.İnş.Gıd.Nak.Pet. Ür. San.ve Tic.Ltd.Şti. Yem Fabrikası Kapasite Artırımı ve Teknoloji Yenileme Projesi 972.936,00 486.468,00
10 Karakaya Gübre ve Tarım Ürünleri Tic.ve San. Ltd. Şirketi Tohum İşleme, Paketleme ve Depolama Tesisi 2.403.950,00 1.000.000,00
11 Mizagro Mizan Tarım Gıda Nak.İnş.Tic.Ltd.Şti. Tohum Eleme Temizleme İlaçlama ve Paketleme Tesisi 1.624.050,00 812.025,00
12 Mustafa Kaya Mustafa Kaya Makine ve Ekipman Projesi 32.000,00 16.000,00
TOPLAM 12.193.896,00 5.894.973,00

HİBE SÖZLEŞMESİ AŞAMASINDA YAPILMASI GEREKENLER

Hibe sözleşmesi aşamasında; Başvuru esnasında sisteme taranarak girişleri yapılan begelerin asılları ile sistem üzerinde doldurulan belgelerin çıktıları (imzalı/paraflı olacak) hibe sözleşmesi ekinde sunulacaktır.

Hibe sözleşmesi ekinde sunulan bu bilgi ve belgelerin başvuru esnasında sisteme girişleri yapılan bütün bilgi ve belgeler ile uyumlu olması gerekmektedir. İl proje yürütme birimi tarafından uyuşmazlık tespit edilmesi halinde sözleşme imzalanmaz. Belgeler arasındaki uyuşmazlığın hibe sözleşmesinden sonra tespit edilmesi halinde ise hibe sözleşmesi fesih edilecektir.

-Proje klasörü hazırlanırken hibe sözleşmesi ekleri ayraçlar/indekslerle ayrılmalı ve bunların arasına ayrı bölümler şeklinde konulmalıdır. Destekleyici belgeler başvuru formunda belirtilen sırada her bir destekleyici belge üzerinde isminin yazılı olduğu bir A4 kâğıtla ayrılmış olarak dosyalanmalıdır.

– Projenin eki olan tüm belgeler başvuru sahibi veya yetkilendirilen kişi tarafından imza/paraflanarak ve ayrı naylon poşetlerde proje klasörünün içine yerleştirilmelidir. Proje klasöründe yeterli yer olmaması halinde mühendislik projeleri ayrı klasörlere konulmalıdır.

 

HİBE SÖZLEŞMESİ AŞAMASINDA VERİLMESİ GEREKEN EK BELGELER

Aşağıdaki belgeler hibe sözleşmesi imzalanmadan önce il müdürlüğüne verilmelidir. Bu belgeleri vermeyen başvuru sahipleri ile hibe sözleşmesi imzalanmaz.

1- Teminat mektubu veya nakit teminatın dekontu

2- ÇED raporu veya muafiyet belgesi. (Kapasite artırımı ve/veya teknoloji yenileme başvurularında yeni kapasiteye uygun olmalıdır.) Bu belge çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik yatırımlarda istenmez.

3- Tatbikat projesi

4- SGK ve Vergi borcu olmadığına dair belgeler

5- Yatırım yerinin ipotekli, şerhli, icralı ve mahkemelik olmadığına dair tapu müdürlüğünden alınmış güncellenmiş belge

6- Hibe başvurusuna esas yatırımın faaliyeti gereği bankalarca kullandırılmış kredi karşılığı yatırım yerine konulmuş ipotek var ise bankadan alınan güncellenmiş olumlu görüş yazısı

7- Tüzel kişi başvurularında tüzel kişiliğe ait sermaye pay oranlarını gösteren en son yayımlanmış ticaret  sicil gazetesi onaylı sureti.

8- Yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik enerjisi üretecek tesis için ulusal şebekeye bağlantı ön izin belgesi/çağrı mektubu.

9- Organik ürün amaçlı başvurular için örneği ekte verilen taahhütname (TAAHHÜTNAME)

10- ÇFG biyogüvenlik tedbirlerinde ÇED raporu ve yapı kullanım izin belgesi nihai rapor ile birlikte istenir.

IPARD II PROGRAMI BİRİNCİ BAŞVURU ÇAĞRI DÖNEMİ KAPSAMINDA DESTEKLENMEK ÜZERE SEÇİLEN BAŞVURULAR LİSTESİ YAYINLANMIŞTIR.

Written by user. Posted in Duyurular