İçerik etiketlendi: ‘besi’

101-2 Kırmızı Et Üreten Tarımsal İşletmeler Başvurusu

Written by user. Posted in Kırmızı Et Üreten Tarımsal İşletmeler

DESTEKLENEN YATIRIM KAPASİTELERİ
● En az 30, en fazla 250 sığır,
● En az 10, en fazla 50 manda,
● En az 100, en fazla 500 koyun,
● En az 100, en fazla 500 keçi.

UYGUN HARCAMALAR
● Taşınmaz malların yapımı ve iyileştirilmesi (devralma hariç)
● Yeni makine ve ekipman alımı (her bir sektör için detaylar aşağıda verilmektedir),
● Çiftlik faaliyetleri için biyogaz ve güneş enerjisi tesisleri yatırımları. Yenilenebilir enerji tesisinin kapasitesi, tarım işletmesinin yatırım sonundaki enerji ihtiyacından fazla olamaz.
● Daha önceki maddelerde belirtilen harcamaların en fazla %12’sine tekabül eden mimarlık, mühendislik ve diğer danışmanlık ücretleri ile fizibilite çalışmaları lisans ve patent haklarının devralınmasına yönelik genel masraflar ve uygun harcama miktarının maksimum %4’üne tekabül eden, 6.000 Avro’yu aşmayacak şekilde, iş planı hazırlama masrafları
● Ahırların/ağılların inşası/ genişletilmesi / modernizasyonu,
● Depo binaları ve makine garajlarının inşası ve/veya yenilenmesi,
● Silaj işleme makinesi ve ekipmanı, çiftlikte hayvan yemi hazırlama, muamele, dağıtma ve depolama sistemleri,
● Gübre yönetimi, işleme ve depolamaya yönelik yatırımlar,
● Hayvanlara yönelik ekipman ve tesisler (örneğin tartma, dezenfeksiyon vb.),
● Motorlu taşıtın kendisi hariç, hayvan refahı konusunda AB standartlarına uygun nakliye ekipmanları,
● Sulama sistemleri,
● Sadece mera yönetimine yönelik çit ve kapılar,
● Bilişim teknolojileri ve yazılım da dahil olmak üzere özel teknolojik ekipmanın satın alınması (sürü yönetimi, hayvan kaydı, genel çiftlik yönetimi).

Bu Alt Tedbir İle İlgili Olarak
Uygun Harcamalar Listesi için tıklayınız.
Yatırım Kapsamında Uyulması Gereken Minimum Koşullar için tıklayınız.

DESTEK MİKTARI VE AB KATKI ORANI
● Her bir proje için uygun yatırımların toplam değeri
– Minimum 20.000 Avro
– Maksimum 1.000.000 Avro’dur.
● Bu tedbir kapsamında kamu katkısı, toplam uygun yatırım miktarının %60’ı tutarında olacaktır.
● Başvurunun sunulduğu tarihte başvuru sahibinin 40 yaşın altında olması durumunda bu oran %65 olacak, aynı şekilde eğer yatırım dağlık bir alanda yapılıyor ise destek oranı yine %65 olacaktır.
● Eğer başvurunun sunulduğu tarihte başvuru sahibi hem 40 yaşın altında ise ve hem de yatırım dağlık bir alanda gerçekleştiriliyor ise, toplam kamu desteği oranı %70 olacaktır. Çevrenin yararına olacak şekilde, atık madde depolama ve atık yönetimi konularında yapılan yatırımlar için ilave bir %10 katkı verilebilecektir.