İçerik etiketlendi: ‘Danışmanlık’

Tarımsal Desteklerde Gelir Vergisi Kesinti İadesi Başladı

Written by Tarsan Danışmanlık. Posted in Duyurular

İnteraktif Vergi Dairesi aracılığıyla yalnızca kendi adınıza yapılan kesintilere ilişkin başvuruda bulunabilirsiniz. İade talebinin vekil, veli, vasi, mirasçı vb. sıfatıyla yapılacak olması halinde başvurunuzu ilgili Vergi Dairesine fiziki ortamda (elden, posta vb.) yazılı olarak iletmeniz gerekmektedir.

İade talepleri interaktif vergi dairesinden yapılabilmektedir. https://ivd.gib.gov.tr/

Başvuru adımlarının detaylı anlatım kılavuzunu https://ivd.gib.gov.tr/tarimsal_kilavuz.pdf adresinden indirebilirsiniz.

Tarım Yayımcısı ve Danışmanlarına Duyuru

Written by user. Posted in Duyurular

Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmeliğin sertifikaların vize edilmesi başlıklı 17. maddesinin 1. fıkrasında tarım yayımcısı ve tarım danışmanı sertifikalarının üç yılda bir vize ettirilmesi, vize başvurusu yapan kişinin bu süre içerisinde tarımsal konularda en az iki eğitime katıldığını belgelemesi gerektiği bildirilmektedir.

Bu amaçla, Tarımsal Yayım ve Danışmanlık İl Teknik Komitemizin 20.11.2013 tarihli toplantısında söz konusu tarım yayımcısı ve tarım danışmanlarına yönelik tarımsal konularda İl Müdürlüğümüz tarafından eğitim düzenlenmesine dair Karar alınmıştır.

Tarımsal Yayım ve Danışmanlık İl Teknik Komitemizin bahsi geçen 20.11.2013 tarih ve 21 sayılı Kararı gereğince İl Müdürlüğümüzce düzenlenecek birer gün süreli eğitimlerin program bilgileri aşağıda belirtilmiştir.

Tarım yayımcısı sertifikasına sahip personelin ve tarım danışmanlarının dikkatine önemle duyurulur.

 

 

EĞİTİM PROGRAMI

 

Sıra No Eğitimin Konusu Tarih Saat Eğitimin Yeri
1 Bitki Koruma ve Bitki Sağlığı 27.04.2017 09.00 – 17.00 İGTH Müdürlüğü Kütahya Yolu Hizmet Binası Toplantı Salonu
2 Gübreleme 28.04.2017 09.00 – 17.00 İGTH Müdürlüğü Kütahya Yolu Hizmet Binası Toplantı Salonu

Karmetal İnş. Taahhüt Danışmanlık Pazarlama San. ve Dış Tic. Anonim Şirketi Mal Alımı İhale Sonuç İlanı

Written by user. Posted in Duyurular

İhale referans numarası: TR71/16/KG/0063
1) İhale Konusu İşin
   a) Adı: KURUMSAL VE TEKNOLOJİK ALTYAPININ GELİŞTİRİLEREK REKABET GÜCÜNÜN ARTIRILMASI PROJESİ

  • LOT-1: 1 Adet H Tipi Eksantrik Pres
   b) Niteliği, türü ve miktarı: MAL ALIM İŞİ – 1 KALEM
   c) Yapıldığı Yer: KIRIKKALE
   d) Başlangıç ve Bitiş Tarihi: 01.11.2016 – 02.11.2017
   e) Sözleşme Bedeli     185.000,00 –TL (YÜZSEKSENBEŞBİNTÜRKLİRASI)
Yukarıda detayları bildirilen iş için toplam 1 adet teklif verilmiş ve bu tekliflerin 1 adedi geçerli sayılmıştır. Söz konusu iş açık ihale usulü ile 05.04.2017 tarihinde TUNÇ MAKİNA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ firmasına ihale edilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

İhale referans numarası: TR71/16/KG/0063
1) İhale Konusu İşin
   a) Adı: KURUMSAL VE TEKNOLOJİK ALTYAPININ GELİŞTİRİLEREK REKABET GÜCÜNÜN ARTIRILMASI PROJESİ

  • LOT-2: 1 Adet CNC Dik İşleme Merkezi
   b) Niteliği, türü ve miktarı: MAL ALIM İŞİ – 1 KALEM
   c) Yapıldığı Yer: KIRIKKALE
   d) Başlangıç ve Bitiş Tarihi: 01.11.2016 – 02.11.2017
   e) Sözleşme Bedeli     255.000,00 –TL (İKİYÜZELLİBEŞBİNTÜRKLİRASI)
Yukarıda detayları bildirilen iş için toplam 1 adet teklif verilmiş ve bu tekliflerin 1 adedi geçerli sayılmıştır. Söz konusu iş açık ihale usulü ile 05.04.2017 tarihinde AK MAKİNA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ firmasına ihale edilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

İhale referans numarası: TR71/16/KG/0063
1) İhale Konusu İşin
   a) Adı: KURUMSAL VE TEKNOLOJİK ALTYAPININ GELİŞTİRİLEREK REKABET GÜCÜNÜN ARTIRILMASI PROJESİ

  • LOT-3: 1 Adet CNC Torna Tezgâhı
   b) Niteliği, türü ve miktarı: MAL ALIM İŞİ – 1 KALEM
   c) Yapıldığı Yer: KIRIKKALE
   d) Başlangıç ve Bitiş Tarihi: 01.11.2016 – 02.11.2017
   e) Sözleşme Bedeli     190.000,00 –TL (YÜZDOKSANBİNTÜRKLİRASI)
Yukarıda detayları bildirilen iş için toplam 1 adet teklif verilmiş ve bu tekliflerin 1 adedi geçerli sayılmıştır. Söz konusu iş açık ihale usulü ile 05.04.2017 tarihinde AK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ firmasına ihale edilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

101-2 Kırmızı Et Üreten Tarımsal İşletmeler Başvurusu

Written by user. Posted in Kırmızı Et Üreten Tarımsal İşletmeler

DESTEKLENEN YATIRIM KAPASİTELERİ
● En az 30, en fazla 250 sığır,
● En az 10, en fazla 50 manda,
● En az 100, en fazla 500 koyun,
● En az 100, en fazla 500 keçi.

UYGUN HARCAMALAR
● Taşınmaz malların yapımı ve iyileştirilmesi (devralma hariç)
● Yeni makine ve ekipman alımı (her bir sektör için detaylar aşağıda verilmektedir),
● Çiftlik faaliyetleri için biyogaz ve güneş enerjisi tesisleri yatırımları. Yenilenebilir enerji tesisinin kapasitesi, tarım işletmesinin yatırım sonundaki enerji ihtiyacından fazla olamaz.
● Daha önceki maddelerde belirtilen harcamaların en fazla %12’sine tekabül eden mimarlık, mühendislik ve diğer danışmanlık ücretleri ile fizibilite çalışmaları lisans ve patent haklarının devralınmasına yönelik genel masraflar ve uygun harcama miktarının maksimum %4’üne tekabül eden, 6.000 Avro’yu aşmayacak şekilde, iş planı hazırlama masrafları
● Ahırların/ağılların inşası/ genişletilmesi / modernizasyonu,
● Depo binaları ve makine garajlarının inşası ve/veya yenilenmesi,
● Silaj işleme makinesi ve ekipmanı, çiftlikte hayvan yemi hazırlama, muamele, dağıtma ve depolama sistemleri,
● Gübre yönetimi, işleme ve depolamaya yönelik yatırımlar,
● Hayvanlara yönelik ekipman ve tesisler (örneğin tartma, dezenfeksiyon vb.),
● Motorlu taşıtın kendisi hariç, hayvan refahı konusunda AB standartlarına uygun nakliye ekipmanları,
● Sulama sistemleri,
● Sadece mera yönetimine yönelik çit ve kapılar,
● Bilişim teknolojileri ve yazılım da dahil olmak üzere özel teknolojik ekipmanın satın alınması (sürü yönetimi, hayvan kaydı, genel çiftlik yönetimi).

Bu Alt Tedbir İle İlgili Olarak
Uygun Harcamalar Listesi için tıklayınız.
Yatırım Kapsamında Uyulması Gereken Minimum Koşullar için tıklayınız.

DESTEK MİKTARI VE AB KATKI ORANI
● Her bir proje için uygun yatırımların toplam değeri
– Minimum 20.000 Avro
– Maksimum 1.000.000 Avro’dur.
● Bu tedbir kapsamında kamu katkısı, toplam uygun yatırım miktarının %60’ı tutarında olacaktır.
● Başvurunun sunulduğu tarihte başvuru sahibinin 40 yaşın altında olması durumunda bu oran %65 olacak, aynı şekilde eğer yatırım dağlık bir alanda yapılıyor ise destek oranı yine %65 olacaktır.
● Eğer başvurunun sunulduğu tarihte başvuru sahibi hem 40 yaşın altında ise ve hem de yatırım dağlık bir alanda gerçekleştiriliyor ise, toplam kamu desteği oranı %70 olacaktır. Çevrenin yararına olacak şekilde, atık madde depolama ve atık yönetimi konularında yapılan yatırımlar için ilave bir %10 katkı verilebilecektir.