İçerik etiketlendi: ‘Destek’

MOD Süt Ürünleri Hayvancılık Yatırım Teşvik Belgesi

Written by Tarsan Danışmanlık. Posted in Duyurular

MOD Süt Ürünleri Hayvancılık San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından Ankara İli Sincan İlçesi Organize Hayvancılık Bölgesi’nde 100338 Ada ve 1 Parsel de;

  • 175 Adet Süt Yönlü Büyükbaş Hayvan Yetiştiriciliği,
  • 3 Ton/Gün Çiğ Süt Üretimi,
  • 2 Ton/Gün Karma Yem Üretimi,

için 24.842.000 TL lik Yatırım Teşvik Belgesi alınmış olup MOD Süt firmamıza bizi tercih ettikleri için teşekkür ederiz.

Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı’nda Taahhüt Edilen Personel Sayısı Arttırılabilecek

Written by Tarsan Danışmanlık. Posted in Destekler, Duyurular

Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı başvurusunda taahhüt edilen yeni personel sayısını artırmak ve şartlara uygun daha fazla personelin istihdamı için ödeme talep etmek isteyen işletmelerle ilgili düzenleme yapıldı

Üst Limitlerle Sınırlı

İşletmeler, bağlı oldukları KOSGEB il müdürlüğünden temin edebilecekleri dilekçe örneğini doldurup müdürlüğe göndererek yeni personel istihdamı taahhütlerini üst limitlerle sınırlı olmak üzere arttırabilecek.  

Mikro 2, Küçük 5’e Kadar

Program kapsamında “Mikro” ölçekli işletmeler toplamda azami 2 yeni personel, “küçük” ölçekli işletmeler de toplamda azami 5 yeni personel istihdam edebiliyor. Daha önce söz konusu programdan üst limitler kadar faydalanan işletmeler, bu artıştan yararlanamayacak.

Müdürlüklere Başvurabilecekler

İşletmeler, konu hakkında bağlı olduğu KOSGEB müdürlükleri ve işletmelerinden sorumlu KOSGEB uzmanından bilgi alabilecek. Müdürlüklerden dilekçe örneğini temin edebilecek.

Nisan Sonuna Kadar İstihdam

İşletmeler, program kapsamında şartlara uygun personeli 2022 Nisan sonuna kadar istihdam edilebiliyor ve 25 Mayıs 2022’ye kadar ödeme talebinde bulunabiliyor.

Kaynak : Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı’nda Taahhüt Edilen Personel Sayısı Arttırılabilecek – KOSGEB T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı

Hububat Baklagil Fark Ödemeleri Son Müracaat Tarihi

Written by user. Posted in Duyurular

Bakanlığımız tarafından uygulanmakta olan Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No:2016/29) kapsamında yürütülen Hububat Baklagil Fark Ödemeleri Destekleme başvuruları devam etmektedir.  Başvurular 01.05.2017 tarihinde sona ereceğinden elinde sattıkları ürüne (Arpa,buğday, nohut v.s.) ait müstahsil makbuzu olan üreticilerimizin en geç             1 Mayıs 2017 tarihi mesai bitimine kadar İl ve İlçe Müdürlüklerimize gelerek müracaatlarını yapmaları önemle duyurulur.

IPARD-II 2. Çağrı Dönemi Öncesi İŞKUR ile İş Birliği Çalışmaları

Written by user. Posted in Duyurular

İl Koordinatör Vekilimiz Sayın Cem AKŞİT, Çanakkale Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Sayın Ali ÇALIŞKAN ve Müdür Yardımcısı Sayın Mustafa HÖKE ile 21 Nisan 2017 tarihinde bir araya geldi. Toplantıda IPARD-I desteklerine yönelik bilgi verilerek, gerçekleştirilmiş yatırımların Çanakkale iline katkısı, IPARD-II 1. Çağrı döneminde Çanakkale İl Koordinatörlüğü’ne sunulmuş projeler ve bu projelerin içeriği üzerine konuşuldu.

Kurumlar arası iş birliğini geliştirmenin Çanakkale için önemine değinilen görüşmede, IPARD sıralama kriterleri için düzenlenen mesleki sertifika kursları ve IPARD destekleri ile faaliyete geçen işletmelerin çalışanlarına yönelik düzenlenecek mesleki eğitim kurslarında birlikte hareket edilmesi, İŞKUR tarafından düzenlenen kurslara katılan kişilere yönelik TKDK hibe destekleri ile ilgili bilgilendirme toplantıları düzenlenmesi kararları alındı.

SATIŞ İLANI

Written by user. Posted in Duyurular

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU
ARDAHAN İL KOORDİNATÖRLÜĞÜNDEN

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Ardahan İl Koordinatörlüğüne borçlu bulunan bir mükellefe ait olup hacizli olan ve aşağıda cinsi, özelliği, miktarı ve bedeli yazılı menkul malların 6183 Sayılı Kanun hükümleri gereğince gerçekleştirilen 1. ve 2. Açık Arttırma satışında alıcı çıkmadığından satılamamış olup aynı yasanın 87. maddesi gereğince Pazarlık Usulü ile satışı yapılacaktır.
SATIŞ ŞARTLARI VE USULÜ
1.Aşağıda cinsi, özelliği ve bedeli yazılı menkul malların 25.04.2017 tarihinden itibaren başlamak üzere 6 ay içinde Pazarlık Usulü ile satılacak olup satış peşin para ile yapılacaktır. Alıcılar yukarıda belirtilen tarihten itibaren menkul malları pazarlık usulü ile almak için teklif verebilirler.
2.Teklifler Satış Komisyonunca değerlendirilerek en yüksek teklifi veren alıcıya satış 6 aylık süreye bağlı kalmaksızın en erken sürede yapılır. Verilen teklif ve/veya tekliflerin satış komisyonunca uygun bulunmadığı hallerde satış yapılmaz. Pazarlık teklif sürecinde bir alıcı tarafından teklif edilen miktar diğer teklif sahiplerine bildirilmez.
3.Menkul malların Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi ve Tellâliye Resmi alıcıya aittir.
4.Satış bedeli peşin olarak tahsil edilir veya verilen süre içinde ödenir.
5.Alıcıların menkul malı yerinde bizzat görmüş ve belirtilen şartlar çerçevesinde teklif vermiş oldukları kabul edileceğinden satıştan sonra bu yönde yapılacak itirazları dikkate alınmayacaktır.
6.Teklif verecek olan talipliler Ardahan İl Koordinatörlüğünde mevcut bulunan ‘Pazarlık Usulü Satış Teklif Formu’ nu eksiksiz dolduracak ve yanlarında resmi dairelerce kabul edilebilir kimlik belgesi veya katılımın tüzel kişilik adına olması halinde yetki belgesinin aslını ( alıcının kendisini vekil ile temsil ettirmesi halinde vekaletnamenin aslını ) satıştan evvel satış ekibine ibraz ederek bir örneğini satış ekibine teslim edeceklerdir. Ardahan dışından teklif vermek isteyen talipliler ise aşağıda örneği gösterilen formu eksiksiz doldurarak 0 478 211 35 03 nolu faksımız aracılığıyla Koordinatörlüğümüze gönderebilirler. Bu yolla müracaat yapacak olan taliplilerin, tekliflerin satış komisyonuna ulaştığı hususunda 0 478 211 35 02 Dahili: 6314-6315-6318 nolu telefonlardan teyit almaları gerekmektedir.
7.Aşağıda yazılı menkul mallar ilgili geniş bilgi almak isteyenlerin TKDK Ardahan İl Koordinatörlüğüne (Karagöl Mah. Kongre Cad. No: 76 Kat: 1 Merkez ARDAHAN) müracaatları rica olunur. 18.04.2017
NO CİNSİ ÖZELLİĞİ MİKTAR (Adet) BİRİM FİYATI (TL) TOPLAM
BEDELİ (TL)
1 Hayvan Kantarı 1 3.375,00 3.375,00
2 Balya Makinası Çokcanlar Turbo7190

Tip:2 Haşpaysız  Boyut:2530*1770 mm
Kapasite:3000-3500

1 27.375,00 27.375,00
3 Hayvan Fırçası İnci

Tip:Dikey Sarkıtlı
Fırça Adedi:1
Fırça Çapı: 90-40 cm  Motor Gücü: 0,18
Kw-1.0 kw

6 2.062,50 12.375,00
4 Yatak Durak Demir Seti HK Makine DD2015

Malzeme: Sıcak Daldırma Galvanizli 3 mm
Boyut: 110 cm
Ayarlanabilir: Evet

100 138,675 13.867,50
5 Ot Toplama-Namlu Yapma Tırmığı (Traktöre Bağlanan) Sürüm SM4

Tip: Akrobat 4 ‘lü
Yatak: 8 adet Rulman
Traktör Gücü: 25 Hp+

1 749,985 749,985
6 Yemlik Kilit Seti HK Makine YKS2015

Malzeme: Sıcak Daldırma Galvaniz 3mm
Boyut: 100 cm
Boru Çapları: 42 ve 48 mm

100 112,125 11.212,50
7 Gübre Karıştırma Makinesi Madenler MGM 11

Tip: Dalgıç
Motor Gücü: 11 kW
Kanat Sayısı: 2
Platform: Var
Malzeme: Çelik Döküm

2 6.748,50 13.497,00
8 Gübre Pompası Madenler MGP300

Tip: Dalgıç
Motor Gücü: 7.5 kW
Dahili Karıştırıcı: Yok
Malzeme: Çelik Döküm Gövde
Kapasite: 80-300 ton/h

1 5.625,00 5.625,00
9 Otomatik Gübre Sıyırıcı Madenler MSZ 260

Tip: Zincirli Sıyırıcı
Yol Sayısı:2
Motor Gücü: 1.1 Kw 380 v
Zincir/Halat Kalınlığı: 13 mm
Sıyırma Mesafesi:2-3 m

2 12.900,00 25.800,00
10 Hayvan Suluğu Malzeme: Plastik
Tekli
88 30,00 2.640,00
11 Ot/ Çayır Biçme Makinası Yiğit Makine One Cutter

Tip: Asılır
Bıçak sayısı: 22
Biçme Boyu: 165 cm

1 1.500,00 1.500,00
12 Harman Makinesi Özbayatlılar ÖB02

Boyut: 6300*2180*2640 mm
Lastik Ölçüsü: 750*16
Depolama Hacmi: 1050 dm3

1 11.249,55 11.249,55
13 Yem Karma Dağıtma Römorku HK Makine HK5

Tip: Dikey
Kapasite: 5 m
Helezon Sayısı: Tek
Motor Gücü: 55 HP
Bıçak Sayısı:7+2
Yükleme Kepçesi: Mevcut
Boşalma Yönü: Sağ
Kantar: Var

1 20.999,25 20.999,25
14 Hayvan Yatağı Lideroğlu Viyol

Tip: 1
Malzeme: Kauçuk
Boyut:110*190 cm  Kalınlık: 2.2 cm
Katman Sayısı: 2

100 m 120,00 12.000,00
15 Hidrofor Alfen 1 3.037,50 3.037,50
16 Saman Taşıma Römorku Günaysan STR 5,5

Tip: Konteynır
Teker Sayısı:4
Traktör Gücü: 60 Hp

1 8.250,00 8.250,00
Toplam 173.553,30

 

PAZARLIK USULÜ SATIŞ TEKLİF FORMU

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU
ARDAHAN İL KOORDİNATÖRLÜĞÜNE

2016/03 icra dosya numarası ile 18.04.2017 tarihinde ilan panonuzda satış ilanı yapılan menkul mallardan aşağıda listesi bulunan makine ekipmanlardan Teklif Veriyorum sütununa  çarpı ile işaretlediklerime toplamda KDV, Damga Vergisi ve Tellaliye Resmi hariç ……………………….. TL teklif veriyorum.

Gereğini saygılarımla arz ederim.

NO CİNSİ ÖZELLİĞİ İSTENİLEN MİKTAR (Adet) TEKLİF VERİYORUM.
1 Hayvan Kantarı
2 Balya Makinası Çokcanlar Turbo7190
3 Hayvan Fırçası İnci
4 Yatak Durak Demir Seti HK Makine DD2015
5 Ot Toplama-Namlu Yapma Tırmığı Sürüm SM4
6 Yemlik Kilit Seti HK Makine YKS2015
7 Gübre Karıştırma Makinesi Madenler MGM 11
8 Gübre Pompası Madenler MGP300
9 Otomatik Gübre Sıyırıcı Madenler MSZ 260
10 Hayvan Suluğu Malzeme: Plastik
Tekli
11 Ot/ Çayır Biçme Makinası Yiğit Makine One Cutter
12 Harman Makinesi Özbayatlılar ÖB02
13 Yem Karma Dağıtma Römorku HK Makine HK5
14 Hayvan Yatağı Lideroğlu Viyol
15 Hidrofor Alfen
16 Saman Taşıma Römorku Günaysan STR 5,5

Adı ve Soyadı:

TC Kimlik No/Vergi No:

Adres:

Telefon:

Tarih ve İmza:

KKYDP 11.Etap Hibe Desteklemesinden Yararlanacak Yatırımlar Açıklandı

Written by user. Posted in Duyurular

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2016/37) 21 Ekim 2016 tarihli ve 29864 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Bu tebliğ kapsamında başvurular başlamış ve program kapsamında %50 hibe desteği yapılacağı duyurulmuş olup 29 Aralık 2016 tarihi saat 24:00’a kadar, ekonomik yatırım/kırsal ekonomik alt yapı yatırım konularında 44 adet proje için hibe destek talebinde bulunulmuştur.

Tebliğ gereğince www.tarim.gov.tr internet adresinden elektronik ortamda müracaatı yapılan projeler Bakanlığımız tarafından yayımlanan Değerlendirme Rehberinde belirtilen kriterlere uygun olarak İl Proje Değerlendirme Komisyonu tarafından değerlendirilmiş ve Bakanlığımız Merkez Proje Değerlendirme Komisyonu tarafından nihai değerlendirme yapılarak Tarım Reformu Genel Müdürlüğümüzün onayı ile sonuçlandırılmıştır. Bakanlığımız değerlendirmesi sonucunda 33 Proje hibe desteklemesi kapsamına alınmıştır.

Hibe desteği verilecek projelerin yatırım konusu bazında dağılımı:

S.N. Proje Konusu Proje Sayısı Toplam Yatırım Tutarı (TL) Talep Edilen Hibe Tutarı (TL)
1 Bitkisel Ürün İşlenmesi, Paket. ve Depolanması 16 18.707.400,49 9.353.700,24
2 Çiftlik Faaliyetlerinin Geliştirilmesi 13 2.869.223,86 1.434.611,94
3 Hayvansal ve Bitki. Orjinli Güb İşl. Pkt. ve Dpl. 3 5.999.957,99 2.999.979,00
4 Soğuk Hava Deposu 1 280.000,00 140.000,00
Genel Toplam 33 27.856.582,34 13.928.291,18

Bu 33 projenin toplam yatırım tutarı 27.856.582,34 TL olup yatırımcılar tarafından başarıyla tamamlanmaları halinde %50’si olan 13.928.291,18 TL hibe desteği olarak verilecektir.

Hibe desteğine hak kazanan yatırım yapacak başvuru sahiplerinin, İl Müdürlüğümüz ile 01 Haziran 2017 tarihi mesai bitimine kadar hibe sözleşmesi imzalayarak projelerini 31.08.2018 tarihinden önce tamamlamaları gerekmektedir.

Bu güne kadar İlimizde tamamlanan 120 adet proje için 31.335.663,60 TL hibe desteklemesi yapılmıştır. Bugüne kadar desteklenen projelerin sektörel dağılımı şu şekildedir.

İLİMİZDE DESTEKLENEN EKONOMİK,  ALTYAPI VE TOPLU SULAMA YATIRIMLARI

SEKTÖREL DAĞILIMI (2005-2016)

Sektörü Adet Verilen Hibe Tutarı (TL)
Altyapı ve Sulama Yatırımları 18 3.296.377,55
Ayçekirdeği Depolama İşleme Paketleme 11 4.602.773,14
Bakliyat İşleme ve Depolama 3 642.588,06
Bal Paketleme 1 49.480,00
Deri İşleme Tesisi 2 545.686,00
Et ve Et Ürünleri İşleme 6 1.550.300,00
Hayvansal Orjinli Gübre İşleme ve Paketleme 2 1.471.464,15
Hububat Depolama Tesisi 2 920.831,50
Hububat İşleme (Un Fabrikası) 2 477.475,00
Jeotermal Isıtmalı Sera 7 1.570.950,00
Kesif Yem Üretim 2 405.400,00
Kestane Tasnif ve Ambalajlama 1 83.625,00
Kuruyemiş İşleme ve Paketleme 14 2.845.299,00
Mantar İşleme Depolama ve Paketleme 1 170.562,50
Meyve İşleme (Şarap) 1 494.500,11
Meyve Suyu İşleme Tesisi 1 496.500,00
Meyve ve Sebze Kurutma 2 790.619,11
Pamuk İşleme (Çırçır) 4 793.000,00
Sirke Üretim Tesisi 1 496.310,00
Soğuk Hava Deposu 8 2.083.765,00
Su Ürünleri İşleme 1 181.000,00
Susam İşleme Tesisi 1 492.500,00
Süt İşleme 10 1.952.608,00
Tıbbi ve Aromatik Bitki İşleme 5 1.016.920,00
Tohum İşleme 2 391.499,50
Turşu İşleme 1 297.250,00
Üzüm İşleme (Şarap) 8 2.677.370,00
Yaprak Salamura Tesisi 1 96.510,00
Yumurta Paketleme ve Depolama 1 152.500,00
Zeytin İşleme (Zeytinyağı) 1 290.000,00
Genel Toplam 120 31.335.663,60

 

Ayrıntılı Bilgi İçin : Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü-İl Proje Yürütme Birimi
Tel : 0 (258) 212 54 80 Santral 241 Dahili

11. Etab Kazananlar Listesini İndir

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Değerlendirme Sonuçları

Written by user. Posted in Duyurular

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ 2016/37 hükümleri gereğince İl Müdürlüğümüze yapılan başvuruların değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Söz konusu tebliğ uygulamaları için Bakanlığımızca , başvuruların idari ve teknik yönden incelenmesi sonucu aşağıda listede uygun görülen proje sahipleri hibe desteği almaya hak kazanmıştır.

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI

Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi ( Tebliğ No:2016/37)

KIRKLARELİ İL MÜDÜRLÜĞÜ Hibe Desteği Almaya Hak Kazanan Başvuru Sahibi Listesi

Sıra No Başvuru No Yatırımcı Adı İlçe
1 39.1.BÜİ.11.00038 BAĞDAN TARIM SAN.VETİC.LTD.ŞTİ. BABAESKİ
2 39.2.HÜİ.11.00013 HANIMELİ ÇİFTLİĞİ SÜT ÜRÜN.TARIM VE HAY.GIDA İM.SA.TİC.LTD.Ş MERKEZ
3 39.1.TÜY.11.00035 KAYADİBİ HAYVANCILIK VE TARIM SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ LÜLEBURGAZ
4 39.1.ÇES.11.00052 ZİYA ORGANİK TARIM İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ LÜLEBURGAZ
5 39.2.BÜİ.11.00021 İREM ÇAMLICA BAĞCILIK ŞARAPÇILIK VE TARIMSAL DANIŞMANLIK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ LÜLEBURGAZ
6 39.2.HÜİ.11.00046 DOĞU SÜT ÜRÜNLERİZAHİRE SAN.VE TİLTD.ŞTİ. KOFÇAZ
7 39.2.TÜY.11.00047 AKSÜT TARIM VE HAYVANCILIK SAN. TİC. A.Ş BABAESKİ
8 39.2.BÜİ.11.00036 SANİYE DÖNMEZ MERKEZ
9 39.3.HÜİ.11.00020 AYTAÇ ET VE TAVUK CANLI HAY.ZAH.NAK.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ MERKEZ
10 39.1.TÜY.11.00024 TOPLUSOY GIDA TARIM VE HAYVANCILIK SAN.TİC.A.Ş. LÜLEBURGAZ
11 39.1.HÜİ.11.00019 ALKAN SÜT ÜRÜNLERİSAN.TİC.LTD.ŞTİ. MERKEZ
12 39.1.TÜY.11.00061 DÖNMEZ ÇİFTLİĞİ GIDA VE TURİZM ANONİM ŞİRKETİ MERKEZ
13 39.2.HÜİ.11.00037 ÇİFTÇİLER GIDA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. VİZE

IPARD Proje Danışmanı

Written by user. Posted in Duyurular

Tarsan Danışmanlık firma yetkililerimiz;

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) ile Türk Standartları Enstitüsü (TSE) arasında imzalanan protokol kapsamında, TSE tarafından düzenlenmiş olan IPARD Proje Danışmanı Belgelendirme eğitim ve sınavından başarılı olarak “IPARD PROJE DANIŞMANI” belgesini almaya hak kazanmıştır.

belge

2017 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI I. DÖNEM (TRA2-17-TD01) SONUÇ İLANI

Written by user. Posted in Duyurular

Serhat Kalkınma Ajansı tarafından 07 Şubat 2017 tarihinde kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlara yönelik olarak kamuoyuna duyurulan Teknik Destek Programı’nın 28 Şubat 2017 tarihinde sona eren 1. dönem  başvuruları için  yapılan ön inceleme ve nihai değerlendirme sonucunda, TRA2 Bölgesinde uygulanmak üzere toplam 9 adet başvuru destek almaya hak kazanmıştır.

Başvuru sahiplerinin, destek almaya hak kazanan teknik destek başvurularına ilişkin listenin Ajans internet adresinde yayınlandığı 17 Mart 2017 tarihi itibari ile en geç on (10) iş günü içinde sözleşme imzalamak üzere Ajansımıza müracaat etmeleri gerekmektedir.

 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

Doç. Dr. HÜSNÜ KAPU

Genel Sekreter