İçerik etiketlendi: ‘dicle kalkınma’

2021 Yılı Fizibilite Desteği Programı İlanı

Written by Tarsan Danışmanlık. Posted in DİKA, Duyurular

Dicle Kalkınma Ajansı, kâr amacı gütmeyen kurum ve kuruluşların;

  • Tarımsal yerel ürünlerin üretim ve veriminin artırılarak ticarileştirilmesi,
  • Mezopotamya bölgesinde kültür turizminin geliştirilerek bölgesel bir marka oluşturulması ve tanıtım ve pazarlanması yoluyla bölgesel kalkınmanın hızlandırılması
  • Bölgede yatırım ortamının iyileştirilmesi ve istihdam olanaklarının artırılmasıyla işsizliğin azaltılması,

amacıyla yapılacak yatırımlara ait fizibilite çalışmalarına destek sağlayacaktır. Bu konularda, bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesine, bölgenin yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik projelerin fizibilite çalışmalarına mali destek sağlamak için 1.800.000 TL kaynak ayrılmıştır. Program detaylarının yer aldığı başvuru rehberi ve eklerine aşağıdaki linkten ulaşılabilir.

PROGRAM KÜNYESİ

Programın Adı2021 Yılı Fizibilite Desteği
Program Referans NoTRC3/21/FZD
Programın Genel AmacıTRC3 Bölgesi’nin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanmasına, Bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesine ve Bölge’nin yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik olarak fizibilite çalışmalarına doğrudan mali destek sağlanması.
Programın Özel Amaçları ve Öncelikleri Öncelik 1. Tarımsal yerel ürünlerin üretim ve veriminin artırılarak ticarileştirilmesi Öncelik 2. Mezopotamya bölgesinde kültür turizminin geliştirilerek bölgesel bir marka oluşturulması ve tanıtım ve pazarlanması yoluyla bölgesel kalkınmanın hızlandırılması Öncelik 3. Bölgede yerel kalkınmaya ve rekabet gücüne katkı sağlayacak, aciliyet taşıyan ve kritik öneme sahip faaliyetlerin desteklenmesi, 
 Toplam BütçeToplam:1.800.000 TL Öncelik 1: 600.000 TLÖncelik 2: 600.000 TLÖncelik 3: 600.000 TL 
Destek Miktarı ve OranıTRC3 Bölgesi (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) içinde tek bir il dâhilinde gerçekleştirilen projeler için bu program kapsamında tahsis edilecek asgari tutar 50.000 TL, azami tutar 150.000 TL’dir. TRC3 Bölgesi (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) içinde birden çok il dâhilinde gerçekleştirilen projeler için bu program kapsamında tahsis edilecek asgari tutar 75.000 TL, azami tutar 200.000 TL’dir. Ajans tarafından sağlanacak destek, projenin toplam uygun maliyetinin %50’inden az olamaz ve %90’ını aşamaz.
Proje Süresi Asgari 3 Ay – Azami 12 Ay  
Uygun Başvuru SahipleriKamu Kurum ve KuruluşlarıÜniversite Rektörlükleri,Mahalli İdarelerKamu Kurumu Niteliğinde Meslek KuruluşlarıSivil Toplum KuruluşlarıOrganize Sanayi BölgeleriKüçük Sanayi SiteleriBirlikler, KooperatiflerSerbest bölge işleticileri, teknoloji transfer ofisi şirketleri ile teknoloji geliştirme bölgesi, endüstri bölgesi ve iş geliştirme merkezi gibi kuruluşların yönetici şirketleri Ortaklar da başvuru sahibi ile aynı kriterleri taşımalıdır. Fizibilite desteğinden kâr amacı güden kurum ve kuruluşlar faydalanamaz.
Son Başvuru TarihiKAYS Üzerinden Son Başvuru Tarihi:31.12.2021 Saat 23:59Taahhütname Son Teslim Tarihi:07.01.2022 Saat 17:00

Kaynak: 2021 Yılı Fizibilite Desteği Programı İlanı – T.C. Dicle Kalkınma Ajansı (dika.org.tr)