İçerik etiketlendi: ‘Ekonomik Yatırımlar’

11. ETAP EKONOMİK YATIRIMLAR HİBE SÖZLEŞMESİ AŞAMASINDA VERİLMESİ GEREKEN BELGELER

Written by user. Posted in Duyurular

Aşağıdaki belgeler hibe sözleşmesi imzalanmadan önce İl Müdürlüğüne verilmelidir. Bu belgeleri vermeyen başvuru sahipleri ile hibe sözleşmesi imzalanmaz.

1-Başvuru aşamasında sisteme girişi yapılan tüm evrak/belgelerin imzalı ve onaylı hali

2-Teminat mektubu veya nakit teminatın dekontu

3-ÇED raporu veya muafiyet belgesi (Kapasite artırımı ve/veya teknoloji yenileme başvurularında yeni kapasiteye uygun olmalıdır.) Bu belge çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik yatırımlarda istenmez.

4-Tatbikat projesi

5-SGK ve Vergi borcu olmadığına dair belgeler

6-Yatırım yerinin ipotekli, şerhli, icralı ve mahkemelik olmadığına dair tapu müdürlüğünden alınmış güncellenmiş belge

7-Hibe başvurusuna esas yatırımın faaliyeti gereği bankalarca kullandırılmış kredi karşılığı yatırım yerine konulmuş ipotek var ise bankadan alınan güncellenmiş olumlu görüş yazısı

8-Tüzel kişi başvurularında tüzel kişiliğe ait sermaye pay oranlarını gösteren en son yayımlanmış ticaret  sicil gazetesi onaylı sureti.

9-Yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik enerjisi üretecek tesis için ulusal şebekeye bağlantı ön izin belgesi

KKYDP 11.Etap Ekonomik Yatırımların Sonuçları Açıklandı

Written by user. Posted in Duyurular

KKYDP Ekonomik Yatırımlarda uygun değerlendirilen projelerin tamamı hibe sözleşmesi imzalamaya hak kazandı.

Samsun Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Vekili Nail KIRMACI, Bakanlığımız tarafından uygulanmakta olan Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No:2016/37) kapsamında,  11.Etap Ekonomik Yatırımlar için yapılan 33 proje başvurusundan, İl Proje Değerlendirme Komisyonunca uygun olarak değerlendirilen ve Bakanlığımıza sunulan 12 projenin tamamının destekleme kapsamına alındığını belirtti. KIRMACI, hibe sözleşmesi imzalamaya hak kazanan 12 projenin toplam proje tutarının 12.193.896,00 TL ve talep edilen hibe miktarının ise 5.894.973,00 TL olduğunu söyledi.

Proje kapsamında ilimizde bugüne kadar 139 proje hayata geçirilmiş olup, proje toplam tutarı 71.363.510,59 TL , ödenen hibe miktarı ise 31.338.585,50 TL dir. 11.Etap KKYDP kapsamında ilimizde kabul edilen ve yatırıma alınan 12 adet projenin ülkemiz, bölgemiz ve ilimiz tarımına hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim. Dedi.

KKYDP 11.Etap Ekonomik Yatırımlar Hibe Sözleşmesi İmzalamaya Hak Kazanan Projeler:

No Başvuru Sahibi Projenin Adı Toplam Proje Tutarı (TL) Hibe Tutarı (TL)
1 Paradok Tarım ve Hayvancılık Sanayi Ticaret Ltd.Şti. SERA 1.637.527,00 818.764,00
2 Ramazan Güner Ramazan Güner   Soğuk Hava Deposu 1.069.260,00 534.630,00
3 Seyhanlar Gıda Pazarlama Sanayi Ticaret Ltd. Şti. Seyhanlar Gıda Susam İşleme Kalitesi ve Kapasitesinin Arttırılması Projesi 380.000,00 190.000,00
4 Yılmaz Fındık Entegre Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yılmaz Fındık İşleme Tesisi Kapasite Artırımı Projesi 1.500.000,00 750.000,00
5 Aysel Coşkun Aysel Coşkun Makine Ekipman Alımı 61.500,00 30.750,00
6 Birgül Çakır Mısır İşleme, Şoklama ve Paketleme Tesisi Projesi 741.860,00 370.930,00
7 Engin Yıldırım Misel Şekerleme Kapasite Artırımı ve Teknoloji Yenileme Projesi 92.000,00 46.000,00
8 Has Yapı Merkezi Ltd.Şti Hayvansal Orijinli Gübre İşleme Tesisi 1.678.813,00 839.406,00
9 Karadaş Yem Hay.İnş.Gıd.Nak.Pet. Ür. San.ve Tic.Ltd.Şti. Yem Fabrikası Kapasite Artırımı ve Teknoloji Yenileme Projesi 972.936,00 486.468,00
10 Karakaya Gübre ve Tarım Ürünleri Tic.ve San. Ltd. Şirketi Tohum İşleme, Paketleme ve Depolama Tesisi 2.403.950,00 1.000.000,00
11 Mizagro Mizan Tarım Gıda Nak.İnş.Tic.Ltd.Şti. Tohum Eleme Temizleme İlaçlama ve Paketleme Tesisi 1.624.050,00 812.025,00
12 Mustafa Kaya Mustafa Kaya Makine ve Ekipman Projesi 32.000,00 16.000,00
TOPLAM 12.193.896,00 5.894.973,00

HİBE SÖZLEŞMESİ AŞAMASINDA YAPILMASI GEREKENLER

Hibe sözleşmesi aşamasında; Başvuru esnasında sisteme taranarak girişleri yapılan begelerin asılları ile sistem üzerinde doldurulan belgelerin çıktıları (imzalı/paraflı olacak) hibe sözleşmesi ekinde sunulacaktır.

Hibe sözleşmesi ekinde sunulan bu bilgi ve belgelerin başvuru esnasında sisteme girişleri yapılan bütün bilgi ve belgeler ile uyumlu olması gerekmektedir. İl proje yürütme birimi tarafından uyuşmazlık tespit edilmesi halinde sözleşme imzalanmaz. Belgeler arasındaki uyuşmazlığın hibe sözleşmesinden sonra tespit edilmesi halinde ise hibe sözleşmesi fesih edilecektir.

-Proje klasörü hazırlanırken hibe sözleşmesi ekleri ayraçlar/indekslerle ayrılmalı ve bunların arasına ayrı bölümler şeklinde konulmalıdır. Destekleyici belgeler başvuru formunda belirtilen sırada her bir destekleyici belge üzerinde isminin yazılı olduğu bir A4 kâğıtla ayrılmış olarak dosyalanmalıdır.

– Projenin eki olan tüm belgeler başvuru sahibi veya yetkilendirilen kişi tarafından imza/paraflanarak ve ayrı naylon poşetlerde proje klasörünün içine yerleştirilmelidir. Proje klasöründe yeterli yer olmaması halinde mühendislik projeleri ayrı klasörlere konulmalıdır.

 

HİBE SÖZLEŞMESİ AŞAMASINDA VERİLMESİ GEREKEN EK BELGELER

Aşağıdaki belgeler hibe sözleşmesi imzalanmadan önce il müdürlüğüne verilmelidir. Bu belgeleri vermeyen başvuru sahipleri ile hibe sözleşmesi imzalanmaz.

1- Teminat mektubu veya nakit teminatın dekontu

2- ÇED raporu veya muafiyet belgesi. (Kapasite artırımı ve/veya teknoloji yenileme başvurularında yeni kapasiteye uygun olmalıdır.) Bu belge çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik yatırımlarda istenmez.

3- Tatbikat projesi

4- SGK ve Vergi borcu olmadığına dair belgeler

5- Yatırım yerinin ipotekli, şerhli, icralı ve mahkemelik olmadığına dair tapu müdürlüğünden alınmış güncellenmiş belge

6- Hibe başvurusuna esas yatırımın faaliyeti gereği bankalarca kullandırılmış kredi karşılığı yatırım yerine konulmuş ipotek var ise bankadan alınan güncellenmiş olumlu görüş yazısı

7- Tüzel kişi başvurularında tüzel kişiliğe ait sermaye pay oranlarını gösteren en son yayımlanmış ticaret  sicil gazetesi onaylı sureti.

8- Yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik enerjisi üretecek tesis için ulusal şebekeye bağlantı ön izin belgesi/çağrı mektubu.

9- Organik ürün amaçlı başvurular için örneği ekte verilen taahhütname (TAAHHÜTNAME)

10- ÇFG biyogüvenlik tedbirlerinde ÇED raporu ve yapı kullanım izin belgesi nihai rapor ile birlikte istenir.

Ekonomik Yatırımlar Hibe Desteklemesi Sonuçları Açıklandı

Written by user. Posted in Duyurular

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI

EKONOMİK YATIRIMLAR HİBE DESTEKLEMESİ SONUÇLARI AÇIKLANDI.

 

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında 2016/37 nolu tebliğ ile Ekonomik yatırımlar 11. Etap başvuruları alınmıştır. Toplam 95 adet proje başvurusu yapılmış ve Bakanlığımızın Nihai değerlendirmesi sonucunda  34 proje desteklenmek üzere kabul edilmiştir.

 

Kabul edilen 34 projenin:

12 adedi Çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesi konusunda olup; 9 adedi Don Zararını Önlemeye Yönelik Rüzgar Gülü, 2 adedi Dolu Zararını Önlemeye Yönelik File Sistemi ve 1 adedi ise Soğuk Hava Deposu projesidir.

22 adedi Ekonomik Yatırımlar konusunda olup; 8 adedi Yenilenebilir Enerjili Sera, 3 adedi Soğuk Hava Deposu, 11 adedi Bitkisel Ürünlerin İşlenmesi projesidir.

 

Kabul edilen 34 projenin toplam proje tutarı 33.325.867,00 TL hibe tutarı ise 16.394.639,00 TL dir.

 

Proje sahipleri ile nihai sonuçların yatırımcıya tebliği itibariyle 45 gün içerisinde hibe sözleşmesi imzalanacaktır. Bu süre Yenilenebilir Enerjili Sera Tesisi projeleri için 90 gündür. Hibe sözleşmeleri imzalandıktan sonra işe başlayacak olan yatırımcılar projelerini en son 30.08.2018 tarihine kadar tamamlayacaklardır.

 

KABUL EDİLEN PROJELER :

 

Yatırımcı Adı Proje Adı
GÖKSER TAŞ.HAY.PETR.TURZ.KUYM.MEDİK.KIRTSAN.TİC.LTD.ŞTİ. YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAĞI OLAN GÜNEŞTEN ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM SİSTEMLİ 19,497 DEKARLIK SERA KURULUMU PROJESİ
SOYERLER GIDA TARIMÜRÜN.MAD.SUL.İNŞ.İTH.İHR.SAN VE TİC.LTD.ŞTİ. ŞALGAM SUYU ÜRETİM KAPASİTESİNİN ARTIRILMASI VE DOLUM SÜRECİ TEKNOLOJİSİNİN YENİLENMESİ PROJESİ
GROWPACK TARIM GIDA VE HAYVANCILIK SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAĞI OLARAK GÜNEŞ ENERJİSİ KULLANAN SERA KURULUMU PROJESİ
MAS BAKLİYAT HUBUBATSAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. MAS BAKLİYAT KAPASİTE ARTIŞI VE TEKNOLOJİ YENİLENMESİ PROJESİ
CİVANLAR KAĞIT VE AMBALAJ MALZEMESİ TARIM ÜRÜNLERİ YAŞ SEBZE MEYVE TAŞ. OTOM.PET.TİC.SAN.LTD.ŞTİ. YENİLENEBİLİR (GÜNEŞ) ENERJİ İLE ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM SİSTEMLİ SERA KURULUMU PROJESİ
MEHMET ALİ RENCUZOĞULLARI RÜZGAR MAKİNESİ KURULUMU PROJESİ
ÖZDİKER TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARETLİMİTED ŞİRKETİ ÖZDİKER TARIMIN KIRMIZI MERCİMEK TESİSİ KURULUMU İLE KAPASİTE ARTIRIMI
ERSİN TARIM ÜRÜN TİCSAN. VE İHR. LTD ŞTİ BAKLİYATLARIN İŞLENMESİ ,SINIFLANDIRILMASI VE PAKETLENMESİ
ŞÜKRÜ GÜVEN YEM ÜRETİM PROSESİNİN MODERNİZASYONU İLE KAPASİTENİN ARTTIRILMASI
ADNAN ÖZYÜREKOĞLU DON ÖNLEYİCİ RÜZGAR MAKİNESİ/PERVANESİ KURULUMU PROJESİ
SULTAN ÇETİN Bitkisel Üretime Yönelik  Don  Zararını  Engellemek
HELİN KÖRYUSUF GID.İN.TRZ.KOZ.TEK.SAN.VETİC.LTD.ŞTİ. HELİN KÖRYUSUFUN TEKNOLOJİ YENİLENME VE KAPASİTE ARTIRMA İLE BİTKİLERİN İŞLENMESİ VE PAKETLEMESİ PROJESİ
SAYSAN DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ. SAYSAN’IN  BAKLİYAT  ÜRETİM HATTI KURMASI İLE KAPASİTE ARTIRIMI PROJESİ
KASIM ÖZYURT Kasım Özyurt Meyve Bahçesinde Don Zararını Önlemek İçin Rüzgar Makinesi Alım Projesi
META TARIM ÜRÜNPAZ TİC AŞ META TARIM IN  BAKLİYAT ÜRETİM TESİSİ KAPASİTE ARTIRIMI  PROJESİ
KEMTER KAYA Bahçeler Üşümesin
TURNİP GIDA İNŞAAT SAN .VE TİC.LTD.ŞTİ. TURNİP SOĞUK HAVA DEPOSU PROJESİ
KIRKOÇ SOĞUK HAV.DEPGID.TAR.ÜR.İNŞ.TUR.İTH.İHR.TİC.LTD.ŞTİ. KIRKOÇ SARARTMA VE SOĞUK HAVA DEPOLAMA TESİSLERİ
SEZER REİS TAR.HİZ.GID.İNŞ.VE İNŞ.MALZ.NAK.İHT.İHR.S.T.LTD.Ş ZEYTİNYAĞI ÜRETİM TESİSİ KAPASİTE ARTIRIMI TEKNOLOJİ YENİLEMESİ PROJESİ
ALİ ANIL AKTAN YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAĞI OLARAK GÜNEŞ ENERJİSİ KULLANAN SERA KURULUMU PROJESİ
BEHSAT CİĞER Meyve Bahçelerinde Don Zararını Engellemeye Yönelik Rüzgar Makinesi Kurulması
AKSAN TARIM ÜRÜNLERİTİC.VE SAN.LTD.ŞTİ BAKLİYAT MAMULLERİ İŞLEME, TASNİF, PAKETLEME VE DEPOLAMA TESİSİMİZİN TEKNOLOJİSİNİN YENİLENMESİ VE KAPASİTESİNİN ARTIRILMASI
TARSUS İNŞAAT HARİTAJEOFİZİK TARIM HAFRİYAT SAN.TİC.LTD.ŞTİ YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAĞI OLARAK GÜNEŞ ENERJİSİ KULLANAN YENİ SERA KURULUMU PROJESİ
ALİ BABA SERACILIK ENERJİ HAYVANCILIK TARIM ÜRÜNLERİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAĞI OLAN GÜNEŞTEN ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM SİSTEMLİ 18,624 DEKARLIK SERA KURULUMU PROJESİ
GÖKBELEN TARIM SANAYİ VE TİCARET ANONİMŞİRKETİ DOLU ZARARINI ENGELLEME(FİLE) PROJESİ
HASAN HÜSEYİN ÇOLAK ÇOLAK SOĞUK HAVA DEPOSU PROJESİ
HACER ÇAĞLI YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAĞI OLAN GÜNEŞTEN ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM SİSTEMLİ YENİ SERA KURULUMU PROJESİ
ALİ İHSAN NURAL DOLU ZARARINI ENGELLEMEYE YÖNELİK FİLE SİSTEMİ PROJESİ
HALİL İBRAHİM GÖKALP ÇİFTLİK FAALİYETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK SOĞUK HAVA DEPOSU YATIRIMI
ASTRA GIDA SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ. ASTRA GIDA KAPASİTE ARTIRIMI TEKNOLOJİ YENİLEMESİ PROJESİ
GÜLTEN ES DON ZARARI ÖNLEYİCİ PERVANE PROJESİ
RAMAZAN ŞANLI 6,027 DEKAR YENİ SERA KURULUM PROJESİ
KEREM BALTU DON ZARARINI ENGELLEMEYE YÖNELİK SİSTEM KURULUMU PROJESİ
DERVİŞ OĞUZHAN KURTULUŞ RÜZGAR PERVANESİ KURULUMU PROJESİ