İçerik etiketlendi: ‘fizibilite’

2021 Yılı Fizibilite Desteği Programı İlanı

Written by Tarsan Danışmanlık. Posted in DİKA, Duyurular

Dicle Kalkınma Ajansı, kâr amacı gütmeyen kurum ve kuruluşların;

  • Tarımsal yerel ürünlerin üretim ve veriminin artırılarak ticarileştirilmesi,
  • Mezopotamya bölgesinde kültür turizminin geliştirilerek bölgesel bir marka oluşturulması ve tanıtım ve pazarlanması yoluyla bölgesel kalkınmanın hızlandırılması
  • Bölgede yatırım ortamının iyileştirilmesi ve istihdam olanaklarının artırılmasıyla işsizliğin azaltılması,

amacıyla yapılacak yatırımlara ait fizibilite çalışmalarına destek sağlayacaktır. Bu konularda, bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesine, bölgenin yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik projelerin fizibilite çalışmalarına mali destek sağlamak için 1.800.000 TL kaynak ayrılmıştır. Program detaylarının yer aldığı başvuru rehberi ve eklerine aşağıdaki linkten ulaşılabilir.

PROGRAM KÜNYESİ

Programın Adı2021 Yılı Fizibilite Desteği
Program Referans NoTRC3/21/FZD
Programın Genel AmacıTRC3 Bölgesi’nin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanmasına, Bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesine ve Bölge’nin yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik olarak fizibilite çalışmalarına doğrudan mali destek sağlanması.
Programın Özel Amaçları ve Öncelikleri Öncelik 1. Tarımsal yerel ürünlerin üretim ve veriminin artırılarak ticarileştirilmesi Öncelik 2. Mezopotamya bölgesinde kültür turizminin geliştirilerek bölgesel bir marka oluşturulması ve tanıtım ve pazarlanması yoluyla bölgesel kalkınmanın hızlandırılması Öncelik 3. Bölgede yerel kalkınmaya ve rekabet gücüne katkı sağlayacak, aciliyet taşıyan ve kritik öneme sahip faaliyetlerin desteklenmesi, 
 Toplam BütçeToplam:1.800.000 TL Öncelik 1: 600.000 TLÖncelik 2: 600.000 TLÖncelik 3: 600.000 TL 
Destek Miktarı ve OranıTRC3 Bölgesi (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) içinde tek bir il dâhilinde gerçekleştirilen projeler için bu program kapsamında tahsis edilecek asgari tutar 50.000 TL, azami tutar 150.000 TL’dir. TRC3 Bölgesi (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) içinde birden çok il dâhilinde gerçekleştirilen projeler için bu program kapsamında tahsis edilecek asgari tutar 75.000 TL, azami tutar 200.000 TL’dir. Ajans tarafından sağlanacak destek, projenin toplam uygun maliyetinin %50’inden az olamaz ve %90’ını aşamaz.
Proje Süresi Asgari 3 Ay – Azami 12 Ay  
Uygun Başvuru SahipleriKamu Kurum ve KuruluşlarıÜniversite Rektörlükleri,Mahalli İdarelerKamu Kurumu Niteliğinde Meslek KuruluşlarıSivil Toplum KuruluşlarıOrganize Sanayi BölgeleriKüçük Sanayi SiteleriBirlikler, KooperatiflerSerbest bölge işleticileri, teknoloji transfer ofisi şirketleri ile teknoloji geliştirme bölgesi, endüstri bölgesi ve iş geliştirme merkezi gibi kuruluşların yönetici şirketleri Ortaklar da başvuru sahibi ile aynı kriterleri taşımalıdır. Fizibilite desteğinden kâr amacı güden kurum ve kuruluşlar faydalanamaz.
Son Başvuru TarihiKAYS Üzerinden Son Başvuru Tarihi:31.12.2021 Saat 23:59Taahhütname Son Teslim Tarihi:07.01.2022 Saat 17:00

Kaynak: 2021 Yılı Fizibilite Desteği Programı İlanı – T.C. Dicle Kalkınma Ajansı (dika.org.tr)

Türkiye’de İlk Patlayıcı İhtisas OSB’nin Fizibilite Çalışması Tamamlandı

Written by Tarsan Danışmanlık. Posted in KUZKA

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı fizibilite desteği kapsamında Çankırı’nın Şabanözü ilçesinde “Patlayıcı Madde İhtisas Organize Sanayi Bölgesi” kurulması için yatırım ön fizibilite çalışması yapıldı. Şabanözü Belediyesi tarafından hazırlanan projeyle Çankırı’nın Şabanözü ilçesine kurulacak olan “Şabanözü Patlayıcı Madde İhtisas Organize Sanayi Bölgesi” faaliyete geçtiğinde Türkiye’de bu alanda kurulan ilk ihtisas OSB olacak.

Yaklaşık 62 milyon liraya mal olması beklenen “Şabanözü Patlayıcı Madde İhtisas OSB”nin faaliyete geçmesiyle birlikte Çankırı’nın patlayıcı sektörlerinde ihtisaslaşarak ülkenin en önemli üretim, tedarik ve ihracat merkezi haline gelmesi hedefleniyor. KUZKA tarafından tamamlanan fizibilite çalışmasıyla, hali hazırda faaliyet gösteren patlayıcı madde üreticilerinin üretim kapasitesinin artırılması, potansiyel yatırımcıların teşvik edilmesi ve yeni istihdam alanlarının oluşturulması amaçlanıyor.

Fizibilite çalışmasıyla ilgili Vali Abdullah Ayaz başkanlığında Şabanözü Kaymakamı Mehmet Zahid Uzun, KUZKA Genel Sekreteri Dr. Serkan Genç, Şabanözü Belediye Başkanı Faik Özcan ve ilgili paydaşların katılımıyla fizibilite kapanış toplantısı düzenlendi. Toplantıda “Şabanözü Patlayıcı Madde İhtisas OSB”nin kurulmasına yönelik teknik detayları içeren bir sunum gerçekleştirildi.

Çankırı’da “Patlayıcı ve Fişek İmalatı” kümelenmesi oluşmuş durumda

Hem patlayıcı hem de fişek imalatında faaliyet gösteren firmalarla bir araya geldiklerini söyleyen Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, “Ajansımız “Patlayıcı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi” kurulmasıyla ilgili olarak bir fizibilite çalışması yaptı. Bizlerde özel sektör temsilcilerimizle durumu değerlendirmek ve önümüzdeki süreçte yol haritasını belirlemek konusunda istişarelerde bulunduk. Çankırı genelinde faaliyet gösteren hem 4 OSB’de hem de OSB dışında tüm sanayicilerimizle birlikte mevcut sektörü ileriye taşıma ve istihdamı artırma konusunda iş birliği içerisindeyiz.” dedi.

Şabanözü ilçesinde doğal olarak oluşan patlayıcı ve fişek konusunda imalat kümelenmesinin olduğunu belirten Vali Ayaz, “Bizim hedefimiz de inşallah bunu el birliği içerisinde daha ileriye taşımak. İsteğimiz hem Çankırı’nın hem de Şabanözü’nün önder bir yer olmasını sağlamak. Zaten şu anda belirli bir kapasite kendiliğinden oluşmuş durumda. Biz yatırımcımızın, sanayicimizin önünde varsa engeller onları kaldırıp, üretimin, istihdamın gelişmesi noktasında yapılabilecekleri devlet olarak yapma düşüncesindeyiz. Bu tesisleri de daha ileriye taşıyalım istiyoruz.” diye konuştu.

Patlayıcı OSB Türkiye’de İlk Olacak

Şabanözü’nde 7 bin dönümlük alanda Patlayıcı İhtisas OSB’si kurmayı düşündüklerini ifade eden Şabanözü Belediye Başkanı Faik Özcan ise, “Şabanözü’nde Patlayıcı İhtisas Organize Sanayi kurulması konusunda KUZKA iş birliğinde yapmış olduğumuz fizibilite raporunu tamamladık. Bununla ilgili kapanış toplantımızı yaptık. Şabanözü’nde bir tane organize sanayi var. Organize sanayimizde yaklaşık 4 bin kişi çalışmakta, bunun bin 500 kişisi dışarıdan gelmektedir. Bir de ilçemizde sanayi kümelenmesi olarak patlayıcı fişek ve mermi üreten fabrikalarımız var. Bunların depolama mesafeleriyle alakalı sıkıntıları var. Bunlarla ilgili çalışma yapmamız gerektiğini düşündük. Bu nedenle buranın Türkiye’nin ilk organize sanayisi olmasını istedik. İhtisas Organize Sanayi kurulmasıyla alakalı bunun başlangıcı olan fizibilite raporunu KUZKA iş birliğiyle oluşturduk. Böylece organize sanayi kurulmasıyla ilgili başlangıç adımlarımızı atmış olduk. İnşallah birkaç yıl içerisinde burada Patlayıcı İhtisas Organize Sanayi kurularak hem ilçemize hem ilimize hem de Türkiye’mize büyük katkı sağlayacaktır.” şeklinde konuştu.

Patlayıcı OSB Yeni Yatırımcılar İçin Cazibe Merkezi Olacak

KUZKA Genel Sekreteri Dr. Serkan Genç de “KUZKA olarak bölgemizdeki işletmelerin hem rekabet güçlerini hem de gerek kamu gerek özel sektörün yeni yatırımlarını artırmaya yönelik çalışmalar yürütüyoruz. Bu kapsamda Şabanözü’nde Patlayıcı İhtisas OSB kurulmasına yönelik fizibilite çalışmasını da Şabanözü Belediyesi’yle beraber yürüttük. Şabanözü, Ankara’ya oldukça yakın bir mesafede ve bu çalıştığımız alanda mevcutta 3 tane fabrikamız faaliyet gösteriyor. Mevcut firmalarımızın büyüyebilmesi hem de yeni yatırımcıların buraya çekilebilmesi için buranın İhtisas Organize Sanayi Bölgesi olarak ilan edilmesi oldukça elzem. Çankırı 5’inci derecede teşvik bölgesi. Burası İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ilan edildiğinde yeni yatırımcılar 6’ncı bölge teşviklerinden yararlanmış olacaklar. Kolay ulaşım imkanlarına sahip olan Şabanözü, yeni ulaşım yatırımlarıyla da lojistik açıdan çok avantajlı bir konumda. Bütün bunları göz önünde bulundurduğumuzda Patlayıcı İhtisas OSB’nin yeni yatırımcılara oldukça cazip fırsatlar sunacağını değerlendiriyoruz. İlçemize hayırlı olmasını temenni ediyoruz.”

Toplantının ardından Vali Ayaz ve KUZKA Genel Sekreteri Dr. Genç, patlayıcı ve fişek imalatında faaliyet gösteren fabrikaların üretim alanlarını inceledi.

Kamuoyu bilgisine saygıyla duyurulur.

Kaynak: Türkiye’de İlk Patlayıcı İhtisas OSB’nin Fizibilite Çalışması Tamamlandı | Haberler (kuzka.gov.tr)