İçerik etiketlendi: ‘İlan’

Kiraya verilecek Mera Yaylak ve Kışlak İlanı…

Written by user. Posted in Duyurular

İlimiz Aşkale İlçesi Tecer, Dallı, Özler Köyleri, Hınıs İlçesi Güzeldere Köyü, Palandöken İlçesi Yıkılgan ve Hacılar Köylerinde bulunan ihtiyaç fazlası mera yayla ve kışlaklar 26.05.2017 Cuma günü kiraya verilecektir. Ekte gerekli tüm açıklamalar yapılmıştır. Duyurulur.

Teknik Destek 5. Dönem İlanı

Written by user. Posted in SERKA

serkaSerhat Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmeye hak kazanan 2016 yılı 5. Dönem Teknik Destek Faaliyetleri için hizmet alımı planlanmaktadır. Hizmet alım süreci Ajans İzleme ve Değerlendirme Birimi tarafından yürütülmektedir.

Teklif vermek isteyen isteklilerin tekliflerini 08.02.2017 Çarşamba günü saat 18:00’e kadar Serhat Kalkınma Ajansı’nın Ortakapı Mahallesi Atatürk Caddesi No:117 Merkez/KARS adresinde bulunan Merkez Hizmet Binasına elden imza karşılığı ya da posta yolu ile ulaştırması gerekmektedir. Elden veya posta yolu dışında iletilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Belirtilen tarih ve saatten sonra ulaşan teklifler geçersiz sayılacaktır.

Teklif vermek isteyen isteklilerin uyması gereken diğer kurallar aşağıda sıralanmıştır.

1. Tekliflerin üzerinde hangi faaliyetlere yönelik teklif sunulduğu belirtilmelidir. Bu amaçla ekteki Zarf Bilgileri şablonu (Ek 4) kullanılmalıdır.

2. Teklifler aşağıda sıralanan belgelerin tümünü içermelidir. Eksik belge sunulan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Teklif zarflarının içinde aşağıdaki belgeler sunulmalıdır.

a. Teknik Destek Programı Teklif Bilgileri (Ek 3) (Sadece firmayı temsile yetkili kişilerce imzalı, üzerinde firma kaşesi, tarih ve Ajans tarafından istenen diğer önemli bilgiler yer alan ve standart formatta ve bilgisayar ortamında hazırlanan teklifler dikkate alınır. Islak imzalı olmayan ya da el yazısı ile yazılan belge dikkate alınmayacaktır.)

b. İlgili teknik destek projesi için önerilen uzman / uzmanların özgeçmişleri (Bu belgelerin tüm sayfalarının firma yetkilisi tarafından imzalanmış olması yeterlidir. Noter onaylı olmasına gerek yoktur) Eğitimciler için sunulan özgeçmişlerde belirtilen tecrübelerin kanıtlayıcı dokümanlarla desteklenmesi gerekmektedir.

c. Teklif veren kişinin firmayı temsile yetkili kişi olduğunu gösterir belgenin sunulması gerekmektedir (aslı gibidir veya noter onaylı olabilir).

d. İmza beyannamesi ya da imza sirküleri sunulması gerekmektedir (noter onaylı/aslı gibidir şeklinde olabilir).

e. Benzer iş tecrübelerini ve hizmet kalitesini gösteren, varsa iş bitirme belgeleri, referanslar, faturalar vb. bilgi/belgeler. (Bu belgelerin tüm sayfalarının firmayı temsile yetkili kişiler tarafından imzalanmış olması yeterlidir. Noter onaylı olmasına gerek yoktur.)

3.Birden fazla faaliyet için teklif sunulması halinde, her teklif için yukarıda (a) ve (b) maddelerinde belirtilen belgeler belirtilen şekilde ayrıca hazırlanmalıdır.  (c), (d), ve (e) maddelerinde belirtilen belgelerden ise birer adet sunulması yeterlidir.

Değerlendirme ve Diğer Hususlar:

İsteklilerin teklifleri her bir faaliyet için ayrı hazırlanan teknik şartnamede belirtilen kriterler doğrultusunda değerlendirmeye tabi tutulacaktır.

Teknik Destek programı kapsamında verilen teklifler götürü bedel üzerinden verilecektir. Teklifler KDV hariç toplam tutar üzerinden sunulmalıdır.

Teklif gönderdikten sonra ajansı 0 (474) 212 52 00 numaralı telefondan arayıp, teklifinizin İdari ve Mali İşler Birimine (Evrak Kayıt; dahili 1105) ulaşıp ulaşmadığı konusunda teyit almanız yararınıza olacaktır.

Hiçbir şekilde revize teklif istenmeyecek olup, gönderdiğiniz teklif son teklif olarak dikkate alınacaktır. Eksik belgeler tamamlatılmayacaktır.

Başvuru yapılması durumunda ilgili mevzuat hükümleri ve yukarıda belirtilen şartlar kabul edilmiş sayılır.

Teknik destek faaliyetlerine ilişkin bilgileri içeren Teknik Şartnameler ve yüklenici ile yapılacak Standart Sözleşme, Teknik Destek Programı Teklif Bilgileri, Zarf Bilgileri ekte sunulmuştur.

Kamuoyuna ilanen duyurulur.
Kaynak: http://www.serka.gov.tr/duyuruDetay/teknik-destek-5-donem-ilani/454.html