İçerik etiketlendi: ‘IPARD Hibe’

TKDK – IPARD 11.Çağrı İlanı

Written by Tarsan Danışmanlık. Posted in Duyurular

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu

2014-2020 IPARD Programı (IPARD II Dönemi)

ONBİRİNCİ BAŞVURU ÇAĞRI ÖN İLANI

Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili kuruluşu olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu en geç 2022 yılı Şubat ayının ilk haftası içinde Onbirinci Başvuru Çağrı İlanına çıkacaktır.

PROGRAMIN KAYNAĞI

Faydalanıcılara uygun harcamalar karşılığında sağlanacak olan mali desteğin kaynağı, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti eş finansmanından oluşturulan IPARD Programı Fonu’dur.

BAŞVURU YAPILACAK İLLER

Bu başvuru çağrı ilanı kapsamında destek almak amacıyla başvuruların yapılacağı ve yatırımın uygulanacağı iller IPARD Programı’nın uygulandığı 42 ildir.

DESTEKLENECEK TEDBİRLER

 “11. Başvuru Çağrı İlanı” kapsamında “302 – Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme” tedbirinden başvurular kabul edilecektir.

Yapım işi içeren başvurularda yapı ruhsatlarının Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından ilan edilen son başvuru kabul tarihinden önce ilgili idarelerden alınmış olması gerekmektedir. Yapı ruhsatları, 11. Çağrı başvuru kapanış tarihinden sonra alınmış başvurular uygun olarak değerlendirilmeyecektir.

BAŞVURU TARİHLERİ

TEDBİR ADIBAŞVURU TARİHLERİ
Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme (302)  Uygun ve uygun olmayan harcama kapsamında yapım işi içermeyen başvurular içinBuna ilişkin başvuruların son teslim tarihi Çağrı İlanından itibaren 30 gün olacaktır.
Uygun ve uygun olmayan harcama kapmasında yapım işi içeren başvurular içinBuna ilişkin başvuruların son teslim tarihi Çağrı İlanından itibaren 45 gün olacaktır.

ONBİRİNCİ ÇAĞRI DÖNEMİ İÇİN ÖNEMLİ HUSUSLAR

IPARD II Uygulama dönemi 31 Aralık 2023 tarihi itibari ile sona erecektir. Bu Çağrı kapsamda başvuruların tamamlanmasını müteakip ödemelerin zamanında yapılabilmesini teminen projelere ilişkin Ödeme Talep Paketlerinin en geç 31 Ekim 2023 tarihine kadar Kuruma sunulması gerekecektir. Bu nedenle başvuru sahiplerinin başvuru hazırlıkları sırasında ilgili tarihe dikkat edecek şekilde yatırım planlamalarını yapmaları önemlidir.

Bu duyuru ön çağrı ilanı niteliğinde olup, yayımlanacak Onbirinci Başvuru Çağrı İlanı esas olacaktır. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu bu ön ilanda duyurulan tüm hususları değiştirme hakkını saklı tutar.

İlanen Duyurulur.

Kaynak : https://www.tkdk.gov.tr/Duyuru/ipard-ii-programi-11-basvuru-cagri-on-ilani-yayimlanmistir-11060