İçerik etiketlendi: ‘IPARD’

TKDK 11.Çağrı İlanı

Written by Tarsan Danışmanlık. Posted in Duyurular, IPARD - TKDK

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 14 Ocak 2022 tarihinde IPARD II Programı On Birinci Başvuru Çağrı İlanına çıkmış bulunmaktadır.

PROGRAMIN KAYNAĞI
Faydalanıcılara uygun harcamalar karşılığında sağlanacak olan mali desteğin kaynağı, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti eş finansmanından oluşturulan IPARD Programı Fonu’dur. Bu destek “Kamu Katkısı” olarak adlandırılmaktadır. Bu kamu katkısı, program çerçevesinde gerçekleşmiş yatırımlar için geri ödemesiz olarak kullandırılacaktır.

BAŞVURU YAPILACAK İLLER
Bu başvuru çağrı ilanı kapsamında destek almak amacıyla başvuruların yapılacağı ve yatırımın uygulanacağı iller aşağıdadır:

DESTEKLENECEK TEDBİRLER VE DESTEK BÜTÇESİ
Bu “Başvuru Çağrı İlanı” kapsamında “Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme” tedbiri kapsamında başvurular kabul edilecektir.
Desteklenecek sektörler, destek oranı ve destek bütçesi şu şekildedir:

BAŞVURU TARİHLERİ

Kaynak: https://www.tkdk.gov.tr/Duyuru/tarim-ve-kirsal-kalkinmayi-destekleme-kurumu-14-ocak-2022-tarihinde-ipard-ii-programi-on-birinci-basvuru-cagri-ilanina-cikmis-bulunmaktadir-11085

TKDK – IPARD 11.Çağrı İlanı

Written by Tarsan Danışmanlık. Posted in Duyurular

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu

2014-2020 IPARD Programı (IPARD II Dönemi)

ONBİRİNCİ BAŞVURU ÇAĞRI ÖN İLANI

Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili kuruluşu olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu en geç 2022 yılı Şubat ayının ilk haftası içinde Onbirinci Başvuru Çağrı İlanına çıkacaktır.

PROGRAMIN KAYNAĞI

Faydalanıcılara uygun harcamalar karşılığında sağlanacak olan mali desteğin kaynağı, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti eş finansmanından oluşturulan IPARD Programı Fonu’dur.

BAŞVURU YAPILACAK İLLER

Bu başvuru çağrı ilanı kapsamında destek almak amacıyla başvuruların yapılacağı ve yatırımın uygulanacağı iller IPARD Programı’nın uygulandığı 42 ildir.

DESTEKLENECEK TEDBİRLER

 “11. Başvuru Çağrı İlanı” kapsamında “302 – Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme” tedbirinden başvurular kabul edilecektir.

Yapım işi içeren başvurularda yapı ruhsatlarının Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından ilan edilen son başvuru kabul tarihinden önce ilgili idarelerden alınmış olması gerekmektedir. Yapı ruhsatları, 11. Çağrı başvuru kapanış tarihinden sonra alınmış başvurular uygun olarak değerlendirilmeyecektir.

BAŞVURU TARİHLERİ

TEDBİR ADIBAŞVURU TARİHLERİ
Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme (302)  Uygun ve uygun olmayan harcama kapsamında yapım işi içermeyen başvurular içinBuna ilişkin başvuruların son teslim tarihi Çağrı İlanından itibaren 30 gün olacaktır.
Uygun ve uygun olmayan harcama kapmasında yapım işi içeren başvurular içinBuna ilişkin başvuruların son teslim tarihi Çağrı İlanından itibaren 45 gün olacaktır.

ONBİRİNCİ ÇAĞRI DÖNEMİ İÇİN ÖNEMLİ HUSUSLAR

IPARD II Uygulama dönemi 31 Aralık 2023 tarihi itibari ile sona erecektir. Bu Çağrı kapsamda başvuruların tamamlanmasını müteakip ödemelerin zamanında yapılabilmesini teminen projelere ilişkin Ödeme Talep Paketlerinin en geç 31 Ekim 2023 tarihine kadar Kuruma sunulması gerekecektir. Bu nedenle başvuru sahiplerinin başvuru hazırlıkları sırasında ilgili tarihe dikkat edecek şekilde yatırım planlamalarını yapmaları önemlidir.

Bu duyuru ön çağrı ilanı niteliğinde olup, yayımlanacak Onbirinci Başvuru Çağrı İlanı esas olacaktır. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu bu ön ilanda duyurulan tüm hususları değiştirme hakkını saklı tutar.

İlanen Duyurulur.

Kaynak : https://www.tkdk.gov.tr/Duyuru/ipard-ii-programi-11-basvuru-cagri-on-ilani-yayimlanmistir-11060

IPARD-2 / 10.Çağrı Hibe Oranları ve Sözleşme Tutarları Artırıldı

Written by Tarsan Danışmanlık. Posted in Duyurular

Türkiye ve Avrupa Birliği eş finansmanında yürütülen IPARD programı kapsamında 10. Çağrıda verilen hibe oranları ve sözleşme tutarları artırıldı. 

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Avrupa Komisyonunun da destekleriyle IPARD-2 Programı 10 Çağrı kapsamında proje sunarak ülkemize yeni tesisler kazandıran yatırımcılara yeni hibe oranlarının ve artırılmış sözleşme tutarlarının uygulanacağını açıkladı.

Ülkemiz ve Avrupa Birliği’nin eş finansmanı ile uygulanmakta olan IPARD programında yapılan değişiklikle 10. Çağrı kapsamında yatırımcılara verilen hibe oranları artırdı.

Hayvansal ürünlerin üretimine yönelik projeler için baz hibe oranı % 50’den %60’a yükseltilmiş olup bu sektörde programda belirlenmiş üretici örgütlerinin yapacağı yatırımlar için ise bu oran %70’e çıkarıldı. Genç çiftçilere ve dağlık alanda yatırım yapan işletmelere ek %5 hibe uygulamadevam edecek. Bu ek hibe oranı ile destekler %70 veya %80’lere kadar ulaşabilecek.

Diğer taraftan tarımsal ürünlerin işlenmesine yönelik projeler için baz hibe oranı % 40’tan % 50’ye yükseltilmiş olup bu sektörde belirli üretici örgütlerinin yapacağı yatırımlar için bu oran %60’a çıkarıldı.

SÖZLEŞME TUTARLARI DA ARTTI

IPARD-2 Programından faydalanan yatırımcılara ilave destek sağlayarak yatırımlarını gerçekleştirmelerini kolaylaştırmak amacıyla, 10. Başvuru Çağrı Döneminde sunulan projelerin yapım işleri ve makine-ekipman harcama kalemlerine ait sözleşme tutarları da artırıldı.

Buna göre, yapım işleri ve makine-ekipman harcama kalemleri için sırasıyla İnşaat Maliyet Endeksi ve TÜİK tarafından yayınlanan Üretici Fiyat Endeksinin Makine Ekipman kategorisi referans alınarak; faydalanıcılara TKDK tarafından uygun bulunan yapım işleri harcamalarını %19’a kadar ve makine-ekipman harcamalarını ise %14’e kadar artırma imkanı sağlanacak.

Kaynak : https://www.tarimorman.gov.tr/Haber/5144/Ipard-2-10-Cagri-Hibe-Oranlari-Ve-Sozlesme-Tutarlari-Artirildi

Organik Arı Yetiştiriciliği Projesi Kovan Dağıtımı Müracaatları Başlamıştır

Written by Tarsan Danışmanlık. Posted in Duyurular

Arıcılık faaliyetlerinin geliştirilmesi ve sürdürülebilirliğin sağlanması için Doğu Karadeniz Projesi Kalkınma İdaresi Başkanlığınca bütçelendirilen “Organik Arı Yetiştiriciliği Projesi” kapsamında Almus, Başçiftlik, Niksar Reşadiye ilçelerinde Arıcılık Kayıt Sistemine Kayıtlı arıcılarımıza %20 yetiştirici katkılı arı kovanı dağıtımı planlanmıştır.

Kovan almak isteyen ve proje şartlarına uygun arıcılarımızın 20.11.2021 tarihine kadar bağlı oldukları Tokat İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine başvurmaları gerekmektedir.

Kaynak: https://tokat.tarimorman.gov.tr/Sayfalar/Detay.aspx?OgeId=366&Liste=Duyuru

IPARD-II 2. Çağrı Dönemi Öncesi İŞKUR ile İş Birliği Çalışmaları

Written by user. Posted in Duyurular

İl Koordinatör Vekilimiz Sayın Cem AKŞİT, Çanakkale Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Sayın Ali ÇALIŞKAN ve Müdür Yardımcısı Sayın Mustafa HÖKE ile 21 Nisan 2017 tarihinde bir araya geldi. Toplantıda IPARD-I desteklerine yönelik bilgi verilerek, gerçekleştirilmiş yatırımların Çanakkale iline katkısı, IPARD-II 1. Çağrı döneminde Çanakkale İl Koordinatörlüğü’ne sunulmuş projeler ve bu projelerin içeriği üzerine konuşuldu.

Kurumlar arası iş birliğini geliştirmenin Çanakkale için önemine değinilen görüşmede, IPARD sıralama kriterleri için düzenlenen mesleki sertifika kursları ve IPARD destekleri ile faaliyete geçen işletmelerin çalışanlarına yönelik düzenlenecek mesleki eğitim kurslarında birlikte hareket edilmesi, İŞKUR tarafından düzenlenen kurslara katılan kişilere yönelik TKDK hibe destekleri ile ilgili bilgilendirme toplantıları düzenlenmesi kararları alındı.

Savaştepe’de Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi

Written by user. Posted in Duyurular

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Balıkesir İl Koordinatörlüğü tarafından Savaştepe İlçesinde 25.04.2017 tarihinde IPARD II tanıtım toplantısı düzenlendi. Kurum uzmanları tarafından gerçekleştirilen sunumda katılımcılara kurum destekleri hakkında bilgi aktarıldı.
Katılımcılara proje hazırlama ve başvuru koşulları, sıralama kriterlerinin önemi konusunda çeşitli bilgilerin verildiği toplantıda, katılımcılar tarafından yöneltilen sorular cevaplandırılıp üreticilere beklenen IPARD-II çağrıları konusunda bilgiler aktarıldı.

Hizmet Sektörünün Örnek Projesi – Ada Garden

Written by user. Posted in Duyurular

Şanlıurfa İl Koordinatörlüğü/7 Nisan 2017- Doğu’nun tarım şehri olarak bilinen Şanlıurfa’da IPARD projeleri hayat bulmaya devam ediyor. Gerçekleşen yatırımlarla bölgenin işsizlik sorununa ilaç olan projelere bir yenisini daha ekleyen başarılı girişimci Hüseyin Akyüz ile yatırım sürecini değerlendirdik:

Sizi Tanıyabilir miyiz?
1979 Şanlıurfa doğdum. Öğrenim hayatıma Şanlıurfa Meslek Lisesinde başladım. Harran Üniversitesi Elektrik Bölümünü bitirdim. Askerlikten sonrada 15 yıl ilaç mümessilliği yaptım. İlaç sektöründen sonra hizmet sektörüne girmeye karar verdim. Ada Garden ismiyle tesisimizde hemşerilerimize hizmet etmeye başladık.

Hizmet sektörünü seçmenize ne etkili oldu?
Hem duyduğum ilgiden hem de arkadaşım Bekir Ademoğlu’nun ortak hareket etme önerisiyle bu alanda yatırım yaptık. Arkadaşımın ilgi ve alakası beni de ateşledi ve sektöre beraber girdik. IPARD destekleri bizim çok daha geniş kapsamlı bir tesisi oluşturmamıza yardımcı oldu. Daha kısıtlı bir bütçeyle plan yaparken IPARD destekleri tesisimize hem AB standartlarını getirdi hem de ufkumuzu genişletti.

IPARD yatırmalarından faydalanan örnek bir yatırımcı olarak TKDK ile nasıl tanıştınız?
TKDK ile tanışmamız basın yoluyla oldu. Televizyonda duyduktan sonra internetten araştırınca 42 ilde destek verdiğini öğrendim. Biraz araştırdıktan sonra TKDK Şanlıurfa İl Koordinatörlüğüne gittim. Sağ olsunlar orda bana çok ilgi alaka gösterdiler. Bismillah dedik ve onlarla yola başladık. Onların bizi yönlendirmesi tavsiyeleri doğrultusunda hareket ettik. Sonucunda da bu tesisi hayata geçirdik.

Proje sürecinizde neler yaşadınız?
Başlangıçta hiçbir şey bilmiyorduk. Kurum bize çok yardımcı oldu. Neler yapmamız gerektiği hakkında detaylı bilgi verdiler. Her gitmemizde başta İl Koordinatörümüz Sadık Bey olmak üzere tüm kurum çalışanları projemizin hayata geçmesi için bize destek oldu. Yönlendirmelerle birlikte evrak sürecimiz başladı. Çok şükür sonunda hayırlı bir işe vesile olduk. Memleketimize yatırım için bize önemli bir fırsat veren TKDK çalışanlarına değerli katkıları için buradan teşekkür etmek isterim.

Gelecekte yeni proje planlarınız var mı?
Yeni IPARD dönemini heyecanla bekliyoruz. Tesisimiz için genişletme ve yeni hizmet alanları oluşturma planımız var. Buna ek olarak aklımızın bir kenarında yenilebilir enerji desteklerinden faydalanma fikri yatıyor. Destekler her alanda olunca bizde karar vermekte zorlanıyoruz. Önceliğimizi tespit edip yeni çağrı döneminde bu alanda da destek almak için TKDK’ya başvuracağız.

Projesi olan bölge yatımcılarına tavsiyeler nelerdir?
Yeni yatırımlar yapmak isteyen bölge halkına TKDK’dan faydalanmalarını ısrarla tavsiye ediyorum. Bölgemiz için yatırımların hayat bulma aşamasında ihtiyaç duyulan desteğin tamamı IPARD desteklerinde mevcut. İtinalı bir hazırlık sürecinin ardından sonu çok faydalı olan bir proje çalışması ortaya çıkıyor. Projenizin hayat bulması istihdamı da beraberinde getiriyor. Bu bölgede işsizlik çok önemli bir sorun. Biz 11 tanesi bayan olmak üzere 40 kişiye ekmek kapısı olduk. Yazın kapasitemiz daha da artacak ve bu rakam 60’lara çıkacak. Bu gibi projeler hayat buldukça bölgenin en önemli sorunu işsizlik ortadan kalkacaktır.

Konuklarınız projenizi gördüğünde nasıl tepkiler alıyorsunuz?
Tesisimizin AB destekleriyle hayata geçtiğini duyan misafirlerimiz proje sürecini merak ederek soruyorlar. Bizde anlatıyoruz. Esasında sürecin zor olmadığını bizim süreci zorlaştırdığımızı ifade ettik.  Bu fırsatları değerlendirme tavsiyesinde bulunuyoruz. Kuruma gidip bilgi almalarını söylüyoruz. Benim onlara tavsiyem, korkmadan bir an evvel projelerini gerçeğe dönüştürmek için harekete geçsinler. Özellikle bayan yatırımcılara pozitif ayrımcılık yapılıyor. Gitsinler ve bu fırsatları değerlendirsinler.

Potansiyel başvuru sahiplerine tanıtım toplantısı yapıldı.

Written by user. Posted in Duyurular

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Balıkesir İl Koordinatörlüğü 18.04.2017 tarihinde potansiyel başvuru sahiplerine toplantı düzenledi. Toplantı İl Koordinatörü M. Zahid DÖĞDÜ’nün sunumu ile gerçekleşti.

Döğdü ; 2017-2020 yıllarını kapsayan bütçenin büyüklüğünden ve bu bütçenin, TKDK illeri için ortak bir havuzdan kullanıldığını, herhangi bir ili kapsamadığını ve iller bazında bir ayırım yapılmadığının üzerinde durdu. IPARD II 1. Çağrı ilanının sonuçlarının açıklanması ile önem kazanmış olan sıralama kriterlerinin, proje seçiminde ki büyük rolünden bahsetti. Beklenen IPARD II 2. Çağrı ilanında yayınlanacak olan çağrı rehberlerinin ayrıntısıyla incelenmesi gerektiğini, 2017 yılında çıkılacak yeni çağrıda yaklaşık 200 milyon Avroluk bütçeden Balıkesir ilinin hak ettiği payı alması için kriterlere uygun proje hazırlanmasının önemini anlattı.

Karşılıklı soru cevapla biten toplantı sonunda, başvuru ve sıralama kriterleri ile ilgili sorusu olan her proje sahibini doğru bilgi alabilmeleri için kurum web sitemizden ve kurum uzmanlarımızdan teyit etmeleri gerektiğini belirtti.

İl Koordinatörü Ahmet Cemil Ceyhan Pazarcık İlçesindeki Yatırımları Ziyaret Etti

Written by user. Posted in Duyurular

IPARD Programı kapsamında desteklenmiş ve Pazarcık ilçemizde faaliyetlerine devam eden tesisler İl Koordinatörü Ahmet Cemil Ceyhan tarafından ziyaret edildi. Ziyarette İl Koordinatörümüze Birim Amirleri eşlik etti.  Ziyaret kapsamında bir soğuk hava deposu, bir büyükbaş süt çiftliği, bir küçükbaş süt çiftliği ve üç tavuk çiftliği olmak üzere Pazarcık ilçemizde desteklediğimiz 6 (Altı) işletmeyi gezdiklerini ve tesislerin faaliyetleri hakkında bilgi aldıklarını ifade eden İl Koordinatörü Ceyhan, bu incelemelerin yatırımları yerinde görmek ve yatırımcıları dinlemek açısından önemli olduğunu vurgulayarak ziyaretlerin devam edeceğini söyledi.

Vali Yardımcısı Ufuk Akıl İl Koordinatörümüz Dr. Sadık Yetim’i Ziyaret Etti

Written by user. Posted in Duyurular

Şanlıurfa Vali Yardımcısı Ufuk Akıl, İl Koordinatörümüz Dr. Sadık Yetimi ziyaret etti. Ziyarette TKDK’nın faaliyetleri, Şanlıurfa’ya kazandırılan yatırımlar ve IPARD Programı hakkında karşılıklı bilgi alışverişinde bulunuldu.
Dr. Yetim; IPARD yatırımların Şanlıurfa’da hayata geçirilmesi ile tarımsal üretimin ve tarıma dayalı sanayiinin gelişerek Şanlıurfa ekonomisine önemli katkıları sağlayacağını ifade ederek nazik ziyaretleri nedeni ile Vali Yardımcısı Ufuk Akıl’a teşekkür etti.
Akıl, yaptığı açıklamada TKDK’nın AB fonlarını Türkiye’ye getirmesinde büyük bir rol oynadığını bu nedenle hibe destekleri ile Şanlıurfa yatırımcısının yanında olmasının çok önemliolduğunu belirterek; tüm yatırımcıları bu desteklerden faydalanmaya davet ediyoruz dedi.