İçerik etiketlendi: ‘Pazarlık Usulü’

PAZARLIK USULÜ SATIŞ İLANI

Written by user. Posted in Duyurular

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU
ARDAHAN İL KOORDİNATÖRLÜĞÜNDEN

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Ardahan İl Koordinatörlüğüne borçlu bulunan bir mükellefe ait olup hacizli olan ve aşağıda cinsi, özelliği, miktarı ve bedeli yazılı menkul malların 6183 Sayılı Kanun hükümleri gereğince gerçekleştirilen 1. ve 2. Açık Arttırma satışında alıcı çıkmadığından satılamamış olup aynı yasanın 87. maddesi gereğince Pazarlık Usulü ile satışı yapılacaktır.

SATIŞ ŞARTLARI VE USULÜ

1. Aşağıda cinsi, özelliği ve bedeli yazılı menkul malların 01.04.2017 tarihinden itibaren başlamak üzere 6 ay içinde Pazarlık Usulü ile satılacak olup satış peşin para ile yapılacaktır. Alıcılar yukarıda belirtilen tarihten itibaren menkul malları pazarlık usulü ile almak için teklif verebilirler.
2. Teklifler Satış Komisyonunca değerlendirilerek en yüksek teklifi veren alıcıya satış 6 aylık süreye bağlı kalmaksızın en erken sürede yapılır. Verilen teklif ve/veya tekliflerin satış komisyonunca uygun bulunmadığı hallerde satış yapılmaz. Pazarlık teklif sürecinde bir alıcı tarafından teklif edilen miktar diğer teklif sahiplerine bildirilmez.
3. Menkul malların Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi ve Tellâliye Resmi alıcıya aittir.
4. Satış bedeli peşin olarak tahsil edilir veya verilen süre içinde ödenir.
5. Alıcıların menkul malı yerinde bizzat görmüş ve belirtilen şartlar çerçevesinde teklif vermiş oldukları kabul edileceğinden satıştan sonra bu yönde yapılacak itirazları dikkate alınmayacaktır.
6. Teklif verecek olan talipliler Ardahan İl Koordinatörlüğünde mevcut bulunan ‘Pazarlık Usulü Satış Teklif Formu’ nu eksiksiz dolduracak ve yanlarında resmi dairelerce kabul edilebilir kimlik belgesi veya katılımın tüzel kişilik adına olması halinde yetki belgesinin aslını ( alıcının kendisini vekil ile temsil ettirmesi halinde vekaletnamenin aslını ) satıştan evvel satış ekibine ibraz ederek bir örneğini satış ekibine teslim edeceklerdir. Ardahan dışından teklif vermek isteyen talipliler ise aşağıda örneği gösterilen formu eksiksiz doldurarak 0 478 211 35 03 nolu faksımız aracılığıyla Koordinatörlüğümüze gönderebilirler. Bu yolla müracaat yapacak olan taliplilerin, tekliflerin satış komisyonuna ulaştığı hususunda 0 478 211 35 02 Dahili: 6314-6315-6318 nolu telefonlardan teyit almaları gerekmektedir.
7. Aşağıda yazılı menkul mallar ilgili geniş bilgi almak isteyenlerin TKDK Ardahan İl Koordinatörlüğüne (Karagöl Mah. Kongre Cad. No: 76 Kat: 1 Merkez ARDAHAN) müracaatları rica olunur. 24/03/2017

NO CİNSİ ÖZELLİĞİ MİKTAR (Adet) BİRİM FİYATI (TL) BEDELİ (TL) KDV
(%)
1 Hayvan Fırçası Milkay-2013

Tip: Dikey Sarkaçlı Fırça adedi:1
Fırça çapı:90×40 cm
Motor gücü:0-18 Kw

2 1.012,50 2.025,00 18
2 Gübre Sıyırıcı Milkay-2013

Tip: Zincirli  Boyut:2,25
Yol sayısı:2
Motor güçleri:1,1 KW
Zincir/halat kalınlığı:13 mm

1 13.875,00 13.875,00 18
3 Gübre Sıyırıcı Milkay-2013

Tip: Zincirli
Boyut: 3,50M
Yol sayısı:2
Motor güçleri:1,1 KW
Zincir/halat kalınlığı:13 mm

1 14.625,00 14.625,00 18
4 Gübre Karıştırma Makinesi TİPİ:DALGIÇ Motor Gücü:11KW,
Kanat Sayısı:3,Platform:100X100X30 MM
1 11.250,00 11.250,00 18
TOPLAM 41.775,00

PAZARLIK USULÜ SATIŞ TEKLİF FORMU

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU
ARDAHAN İL KOORDİNATÖRLÜĞÜNE

2015/02 icra dosya numarası ile 24.03.2017 tarihinde ilan panonuzda satış ilanı yapılan menkul mallardan aşağıda listesi bulunan makine ekipmanlardan Teklif Veriyorum sütununa  çarpı ile işaretlediklerime toplamda KDV, Damga Vergisi ve Tellaliye Resmi hariç ……………………….. TL teklif veriyorum.

Gereğini saygılarımla arz ederim.

NO CİNSİ ÖZELLİĞİ İSTENİ-LEN MİKTAR (Adet) TEKLİF VERİYO-RUM.
1 Hayvan Fırçası Milkay-2013
Tip: Dikey Sarkaçlı Fırça adedi:1
Fırça çapı:90×40 cm
Motor gücü:0-18 Kw
2 Gübre Sıyırıcı Milkay-2013
Tip: Zincirli  Boyut:2,25
Yol sayısı:2
Motor güçleri:1,1 KW
Zincir/halat kalınlığı:13 mm
3 Gübre Sıyırıcı Milkay-2013
Tip: Zincirli
Boyut: 3,50M
Yol sayısı:2
Motor güçleri:1,1 KW
Zincir/halat kalınlığı:13 mm
4 Gübre Karıştırma Makinesi Tipi:Dalgıç Motor Gücü:11KW,
Kanat Sayısı:3,Platform:100X100X30 MM

Adı ve Soyadı:

TC Kimlik No/Vergi No:

Adres:

Telefon:

Tarih ve İmza: