İçerik etiketlendi: ‘Sanayi’

Rekabetçi Sektörler Programı Proje Teklif Çağrısı Başladı

Written by user. Posted in Duyurular

Rekabetçi Sektörler Programı Proje Teklif Çağrısı Başladı

Rekabetçi Sektörler Programı (RSP), Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından uygulanan, Avrupa Birliği ve Türkiye eş-finansmanıyla oluşturulan bir çatı programıdır. Rekabetçi Sektörler Programı, yeni dönemde tüm Türkiye’de yeni projelere destek sağlıyor.

Yeni dönem proje teklif çağrısı 6 Nisan 2017 itibariyle başlamıştır. Çağrı başvuruları 9 Haziran 2017 saat 17:00‘a kadar kabul edilecektir.

Bu çağrı kapsamında “İmalat Sanayii”, “Araştırma ve Geliştirme” ve “Teknoloji Transferi ve Ticarileşme” faaliyet alanlarında proje teklifleri sunulabilecektir.

Başvurular elektronik sistem aracılığı ile yapılacaktır, ayrıca yine elektronik sistemden üretilen basılı başvuru formları da Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına 9 Haziran 2017 tarihi 17:00’a kadar (elektronik başvuru için son tarihten beş iş günü sonrasında kadar) iletilecektir.

Çağrıyla ilgili ayrıntılı bilgi içeren Faaliyet Alanları özelinde hazırlanan Çağrı Rehberleri, Proje Tanımlama Dokümanı Hazırlama Rehberi ve Online Başvuru Sistemi Kullanıcı Kılavuzuna aşağıdaki linklten ulaşılabilir.

Rekabetçi Sektörler Programı

Arım Balım Peteğim Projesi Kapsamında Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’ne Teknik Gezi

Written by user. Posted in Duyurular

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Giresun İl Koordinatörü Emin Serdar Kurşun ve Uzmanlardan oluşan ekip, arıcılık sektöründeki gelişmeleri yakından takip etmek ve başvuru sahipleriyle faydalanıcıların arıcılık enstitüsü ile koordineli çalışarak daha verimli üretim yapabilmesi adına, Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’ne teknik gezi düzenledi.

Gerçekleştirilen gezide, arıcılık sektörünün ihtiyaç duyacağı yeni üretim modelleri, analiz metotları, ürün çeşitlendirmeleri ve verimlilik arttırma konularında araştırma kapasitesinin geliştirilmesi ve sektöre yeni ufuklar açacak bilim insanları yetiştirilmesi amacı ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Arım Balım Peteğim Projesi kapsamında faaliyete geçecek olan tesiste incelemelerde bulunuldu. Ayrıca modern kovan sistemleri ve mobil arıcılık üzerine de bilgi alışverişi gerçekleştirilerek, arıcılık sektör sorunlarının çözümüne yönelik ortak çalışmaların yapılması yönünde karar alındı.