İçerik etiketlendi: ‘sürü hibesi’

Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var Projesi 2.Etap Başvuruları Devam Etmekte

Written by Tarsan Danışmanlık. Posted in Duyurular

Çankırı ilinde koyun varlığının artırılması ve bu konuda faaliyet gösteren yetiştiricilerin, sürülerinin büyütülmesini amaçlayan “Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var Projesi” Çankırı Valiliğimiz ile T.C. Ziraat Bankası A.Ş arasında imzalanan protokol kapsamında 2. Etap başvuruların alınmasına devam edilmektedir.

Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var Projesine başvuru yapmak isteyen yetiştiricilerimizin Çankırı İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine 28.10.2021 tarihine kadar şahsen müracaat etmesi gerekmektedir.

Başvuru Sahibinde Aranılacak Şartlar:

(1)          Başvuru tarihi itibari ile 18 yaşını doldurmuş olmak ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,

(2)          Projenin başlangıç tarihi itibariyle faal olarak küçükbaş hayvancılık yapıyor veya daha önce küçükbaş hayvancılık yapmış olması, bunlar haricinde Küçükbaş yetiştiriciliği kapsamında herhangi bir kurs, sertifika ve eğitim belgesi olanlar ile ailesinin yanında ikamet edip birinci derece yakının koyunculuk yapmış veya yapıyor olduğunu muhtardan onaylı belge ile belgelemiş olması

(3)          Küçükbaş hayvancılık yapmaya elverişli ve asgari 100 (yüz) baş damızlık küçükbaş hayvan ve yeni doğacak yavruları barındırma kapasiteli barınağının ( ağıla) bulunması,

(4)          Faaliyet gösterdiği bölgede küçükbaş hayvanlar için uygun ve yeterli mera/otlak alanı bulunması veya hayvanların bakım ve beslemesinin yapacağını taahhüt etmesi,

(5)          Faaliyet gösterdiği bölgede bulunan meradan/otlaktan başvuru tarihi itibariyle ve proje süresince yaralanıyor/yararlanacak olması,

(6)          İşletmenin bulunduğu bölgede, meraların uygun ve yeterli olmadığı durumlarda başvuru sahipleri; Yıllık kaba yem ihtiyacının asgari %50′ sini yetiştirme imkânına sahip olması, buna uygun tarlasının bulunması ve/veya kiralanması ve kira sözleşmesinin proje süresi ile uyumlu olması değerlendirmede dikkate alınacak, yetiştiricinin hayvan bakım ve beslemesi ile ilgili şartlarını sağlayacağını beyan etmesi

(7)          Halen faal olarak küçükbaş hayvancılık yapan Üreticilerin Proje kapsamında belirlenen ırklardan alacağı hayvanlarla birlikte, proje kapsamında alacağı hayvanlar ile koyun hayvan varlığının asgari 100 (yüz) başa, azami 250 (ikiyüzelli) başa ulaşacak olması,

(8)          İşletme kayıtlarının TÜRKVET kayıtları ile mevcut hayvan sayıları güncel olması,

(9)          Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Halk Elinde Islah programından faydalanmıyor olmak, Halk Elinde Islah programında bulunan yetiştiriciler sadece Halk Elinde Islah programında bulunan işletmelerden hayvan temin etmek kaydıyla başvurabilirler.

(10)        Proje her Etap başlangıç tarihinden sonra işletme devir almamış olmak,

(11)        Her üretici Projeden yalnızca 1 ( bir) kez yararlanabilir.

(12)        Daha önceki etaplarda başvuru yapıp banka tarafından kredibilite nedenleri ile başvurusu kabul edilmeyenler tekrar başvuramaz ancak bankadan krediye uygun olduğunu belgeleyenler daha sonraki etapta tekrar başvurabilirler.

Başvuru Sahibinden İstenen Belgeler:

Başvuru Dilekçesi

İşletme Tescil Belgesi

İkametgâh belgesi (E-Devlet üzerinden son 30 güne ait alınan belgeler geçerlidir.)

Adli Sicil Kaydı  (E-Devlet üzerinden son 30 güne ait alınan belgeler geçerlidir.)

Varsa ÇKS Belgesi;

Varsa Tarım ve Hayvancılıkla ilgili mesleki eğitim veren ortaöğretim ve yükseköğretim kurumlarından mezun olduğuna dair diploma sureti,

Varsa hayvan yetiştiriciliği konularında almış olduğu kurs bitirme belgesi,

Şehit yakını (anne-baba-eş-kardeş-çocuk) ve gazi ise; onaylı belge

Varsa Proje kapsamındaki faaliyetlerle ilgili olarak kiralanan, barınak/mera/otlak/yem bitkisi üretim alanları ile ilgili olarak yapılan, en az yedi yıllık kredi vadesi ile uyumlu kira sözleşmesi

Kaynak :

https://cankiri.tarimorman.gov.tr/Sayfalar/Detay.aspx?OgeId=383&Liste=Duyuru