İçerik etiketlendi: ‘Süt Hayvancılığı’

%75 Hibe Destekli 100 Adet Seyyar Süt Sağım Makinesi ve 25 Adet Süt Soğutma Tankı

Written by Tarsan Danışmanlık. Posted in Duyurular

DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve Tunceli İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce Yürütülen Hayvancılık Altyapısının Geliştirilmesi Projesi-Et Ve Süt Hayvancılığının Geliştirilmesi Programında Yer Alan ‘Sağlıklı Süt Üretelim Projesi’ kapsamında 100 adet Kuru Tip (Çift sağım tek Güğüm)  Süt Sağım Makinesi ve 25 adet 100 litre kapasiteli Süt Soğutma Tankı dağıtımı gerçekleştirilecektir.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Doğu Anadolu Projesi İdaresi Başkanlığının 2021 yılı yatırım programında yer alan Hayvancılık Altyapısının Geliştirilmesi Programı kapsamında İl Müdürlüğümüzce yürütülecek olan ‘Sağlıklı Süt Üretelim Projesinin’ uygulanmasında Tunceli Merkez Köylerinde ikamet eden ve aşağıdaki kriterlere sahip Büyükbaş Hayvancılık İşletmesi sahibi üreticilerimiz 15 Haziran 2021 tarihine kadar İl Müdürlüğümüz Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğüne müracaat  edebilirler. Program kapsamında İl Müdürlüğümüzce oluşturulacak Çiftçi Belirleme Kriterleri çerçevesinde yapılacak puanlama ile 25 çiftçimize Süt soğutma tankı +süt sağım makinesi ve 75 çiftçimize süt sağım makinası dağıtımı gerçekleştirilecektir.

Uygulanacak projeyle süt kalitesi, işletme verimliliği ve işletme kapasitesinin arttırılmasının yanı sıra sağlıklı hijyenik sütün insan beslenmesine sunulması amaçlanmakta olup projenin İlimize hayırlı olmasını dileriz.

Başvuru Kriterleri

Başvuru yapacak Çiftçiler(gerçek ve tüzel kişilikler);

1- Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Olmak

2- Tarım ve Orman Bakanlığına ait güncel TÜRK-VET kayıt sistemine kayıtlı olmak.

3- Başvuru sahibi çiftçiler seyyar süt sağım makinesi başvurularında ve Süt Soğutma Tankı + Seyyar Süt Sağım makinesi başvurularında %25 çiftçi katkı payını TR 120001000298543853795032 IBAN no’lu hesaba yatırıldığına dair dekontu Müdürlüğümüze sunmalıdır.

4- Süt sağım makinesi için başvuru yapan gerçek ve tüzel kişilikler en az 3 adet sağmal süt sığırına, Süt Soğutma Tankı makinesi için başvuru yapan gerçek ve tüzel kişilikler ise  en az 6 adet sağmal süt sığırına sahip olmalıdır.

5- Tunceli İl Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce dağıtımı yapılan makineleri  5 yıl süreyle satılmayacağına dair imzalı taahhütname sunulmalıdır.

Kaynak :

https://tunceli.tarimorman.gov.tr/Sayfalar/Detay.aspx?OgeId=153&Liste=Duyuru

101-1 Süt Üreten Tarımsal İşletmeler Başvurusu

Written by user. Posted in Süt Üreten Tarımsal İşletmeler

DESTEKLENEN YATIRIM KAPASİTELERİ
● En az 10, en fazla 120 süt ineği,
● En az 5, en fazla 50 süt veren manda,
● En az 50, en fazla 500 süt veren koyun,
● En az 50, en fazla 500 süt veren keçi.

UYGUN HARCAMALAR
● Taşınmaz malların yapımı ve iyileştirilmesi (devralma hariç)
● Yeni makine ve ekipman alımı ,
● Çiftlik faaliyetleri için biyogaz ve güneş enerjisi tesisleri yatırımları. Yenilenebilir enerji tesisinin kapasitesi, tarım işletmesinin yatırım sonundaki enerji ihtiyacından fazla olamaz.
● Daha önceki maddelerde belirtilen harcamaların en fazla %12’sine tekabül eden mimarlık, mühendislik ve diğer danışmanlık ücretleri ile fizibilite çalışmaları lisans ve patent haklarının devralınmasına yönelik genel masraflar ve uygun harcama miktarının maksimum %4’üne tekabül eden, 6.000 Avro’yu aşmayacak şekilde, iş planı hazırlama masrafları,
● Kapalı, açık ve yarı açık ahırların/ağılların inşası, genişletilmesi ve modernizasyonu,
● Süt sağım ve depolama odaları, depo binaları, makine garajları ile sınırlı olmak kaydıyla diğer tarımsal binaların inşası ve/veya yenilenmesi,
● Silaj makinesi ve ekipmanı, çiftlikte hayvan yemi hazırlama, muamele, dağıtma ve depolama sistemleri,
● Sağım odası tesisatı, süt soğutma ve depolama ekipmanları ile çiftlik içi süt nakil ekipmanları,
● Kendi sağım sistemlerini temizlemek için su kullanan çiftlikler için, atık ve atıksu işleme tesisleri harcamaları,
● Gübre muamele, işleme ve depolamaya yönelik yatırımlar,
● Hayvanlara yönelik ekipman ve tesisler (örneğin tartma, dezenfeksiyon),
● Sulama sistemleri,
● Bilişim teknolojileri ve yazılım da dahil olmak üzere, özel teknolojik ekipmanın satın alınması (sürü yönetimi, süt kaydı, genel çiftlik yönetimi).

Bu Alt Tedbir İle İlgili Olarak;

Uygun Harcamalar Listesi için tıklayınız.
Yatırım Kapsamında Uyulması Gereken Minimum Koşullar tıklayınız.

DESTEK MİKTARI VE AB KATKI ORANI;
● Her bir proje için uygun yatırımların toplam değeri
– Minimum 20.000 Avro
– Maksimum 1.000.000 Avro dur.
● Bu tedbir kapsamında kamu katkısı, toplam uygun yatırım miktarının %60’ı tutarında olacaktır.
● Başvurunun sunulduğu tarihte başvuru sahibinin 40 yaşın altında olması durumunda bu oran %65 olacak, aynı şekilde eğer yatırım dağlık bir alanda yapılıyor ise destek oranı yine %65 olacaktır.
● Eğer başvurunun sunulduğu tarihte başvuru sahibi hem 40 yaşın altında ise ve hem de yatırım dağlık bir alanda gerçekleştiriliyor ise, toplam kamu desteği oranı %70 olacaktır. Çevrenin yararına olacak şekilde, atık madde depolama ve atık yönetimi konularında yapılan yatırımlar için ilave bir %10 katkı verilebilecektir.