İçerik etiketlendi: ‘Süt Üreten İşletmeler’

101-1 Süt Üreten Tarımsal İşletmeler Başvurusu

Written by user. Posted in Süt Üreten Tarımsal İşletmeler

DESTEKLENEN YATIRIM KAPASİTELERİ
● En az 10, en fazla 120 süt ineği,
● En az 5, en fazla 50 süt veren manda,
● En az 50, en fazla 500 süt veren koyun,
● En az 50, en fazla 500 süt veren keçi.

UYGUN HARCAMALAR
● Taşınmaz malların yapımı ve iyileştirilmesi (devralma hariç)
● Yeni makine ve ekipman alımı ,
● Çiftlik faaliyetleri için biyogaz ve güneş enerjisi tesisleri yatırımları. Yenilenebilir enerji tesisinin kapasitesi, tarım işletmesinin yatırım sonundaki enerji ihtiyacından fazla olamaz.
● Daha önceki maddelerde belirtilen harcamaların en fazla %12’sine tekabül eden mimarlık, mühendislik ve diğer danışmanlık ücretleri ile fizibilite çalışmaları lisans ve patent haklarının devralınmasına yönelik genel masraflar ve uygun harcama miktarının maksimum %4’üne tekabül eden, 6.000 Avro’yu aşmayacak şekilde, iş planı hazırlama masrafları,
● Kapalı, açık ve yarı açık ahırların/ağılların inşası, genişletilmesi ve modernizasyonu,
● Süt sağım ve depolama odaları, depo binaları, makine garajları ile sınırlı olmak kaydıyla diğer tarımsal binaların inşası ve/veya yenilenmesi,
● Silaj makinesi ve ekipmanı, çiftlikte hayvan yemi hazırlama, muamele, dağıtma ve depolama sistemleri,
● Sağım odası tesisatı, süt soğutma ve depolama ekipmanları ile çiftlik içi süt nakil ekipmanları,
● Kendi sağım sistemlerini temizlemek için su kullanan çiftlikler için, atık ve atıksu işleme tesisleri harcamaları,
● Gübre muamele, işleme ve depolamaya yönelik yatırımlar,
● Hayvanlara yönelik ekipman ve tesisler (örneğin tartma, dezenfeksiyon),
● Sulama sistemleri,
● Bilişim teknolojileri ve yazılım da dahil olmak üzere, özel teknolojik ekipmanın satın alınması (sürü yönetimi, süt kaydı, genel çiftlik yönetimi).

Bu Alt Tedbir İle İlgili Olarak;

Uygun Harcamalar Listesi için tıklayınız.
Yatırım Kapsamında Uyulması Gereken Minimum Koşullar tıklayınız.

DESTEK MİKTARI VE AB KATKI ORANI;
● Her bir proje için uygun yatırımların toplam değeri
– Minimum 20.000 Avro
– Maksimum 1.000.000 Avro dur.
● Bu tedbir kapsamında kamu katkısı, toplam uygun yatırım miktarının %60’ı tutarında olacaktır.
● Başvurunun sunulduğu tarihte başvuru sahibinin 40 yaşın altında olması durumunda bu oran %65 olacak, aynı şekilde eğer yatırım dağlık bir alanda yapılıyor ise destek oranı yine %65 olacaktır.
● Eğer başvurunun sunulduğu tarihte başvuru sahibi hem 40 yaşın altında ise ve hem de yatırım dağlık bir alanda gerçekleştiriliyor ise, toplam kamu desteği oranı %70 olacaktır. Çevrenin yararına olacak şekilde, atık madde depolama ve atık yönetimi konularında yapılan yatırımlar için ilave bir %10 katkı verilebilecektir.