İçerik etiketlendi: ‘süt’

ARDAHAN TKDK IPARD II İLK ÇAĞRI SONUÇLARI AÇIKLANDI

Written by user. Posted in Duyurular

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), IPARD II kapsamındaki ilk çağrı ilanıyla birlikte aldığı başvuruları sonuçlandırarak 23 adet projeyle ARDAHAN ‘a hizmete devam ediyor.  Seçilen projeler arasında 2 adet Et Üreten Tarımsal İşletme, 2 adet Süt Üreten Tarımsal İşletme, 1 adet Süt Ürünleri İşleme Tesisi, 15 adet Arıcılık ve Bal Üretimi Desteği , 1 adet Kırsal Turizm Desteği ve TKDK ’ nın yeni destek vermeye başladığı ülkemizin enerjide dışa bağımlılığını yıllar içinde azaltacak 3 adet yenilenebilir enerji desteği bulunmaktadır. Et Üreten Tarımsal İşletmelerin 4.369.371,14 TL, Süt Üreten Tarımsal işletmelerin 3.271.678,57 TL, Yenilenebilir Enerji Projeleri ise 4.505.269,00 TL’lik yatırım tutarıyla başı çekmekte olduğu görüldü.23 Projenin toplam destek tutarıysa 40.377.376,91 TL olarak açıklandı. Finansman anlaşmasının yürürlüğe girmesinin ardından seçilen projelerin sözleşme imzalamaya davet edileceği belirtildi.

Projelerin bölgede istihdamı arttıracağı, sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlayacağını, bölge ekonomisine doğrudan ve dolaylı katkı sağlayacağını belirten İL KOORDİNATÖRÜ YUSUF GÜDER sözleşmeye hak kazanan projeler ARDAHANIMIZA hayırlı olsun dedi.

103-1 Süt ve Süt Ürünleri İşleme ve Pazarlama Başvurusu

Written by user. Posted in Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması

DESTEKLENEN YATIRIM KAPASİTELERİ
● Süt işleyen işletmlerin yatırımın sonunda günlük en az 10 ton, en fazla 70 ton kurulu işleme kapasitesine sahip olması gerekmektedir.
● Süt toplama merkezinin yatırımın sonunda günlük en fazla 70 ton toplama kapasitesine sahip olması gerekmektedir.
● Yatırım döneminin sonunda yatırım, iş güvenliği, AB hijyen (çiğ süt hariç) ve yapısal standartları (EC 852/2004, EC 853/2004’e istinaden) ve AB çevre standartlarını karşılamalıdır

UYGUN HARCAMALAR
● Taşınmaz malların inşası ve iyileştirilmesi (devralma hariç);
● ürünlerin pazar değerinden fazla olmamak şartıyla bilgisayar yazılımı da dahil olmak üzere ekipman ve yeni makinelerin alımı;
● Daha önceki maddelerde belirtilen harcamaların en fazla %12’sine tekabül eden mimarlık, mühendislik ve diğer danışmanlık ücretleri ile fizibilite çalışmaları lisans ve patent haklarının devralınmasına yönelik genel masraflar ve uygun harcama miktarının maksimum %4’üne tekabül eden, 6.000 Avro’yu aşmayacak şekilde, iş planı hazırlama masrafları.
● AB standartlarına tam olarak uyacak şekilde hijyen ve ürün kalitesinin geliştirilmesi için ekipman,
● HACCP prensiplerine dayanan prosedürleri uygulamak için gerekli olan yatırımlar;
● Çevre korumasının geliştirilmesi, işlenebilir atıklar ve ara ürünlerin yeniden işlenebilmesi için ekipman ve tesisler; atıkların işlenmesi ve elimine edilmesine yönelik yatırımlar,
● İşletmenin Kendi tüketimi için yenilenebilir enerji üretimine yönelik makine/ekipman alımı ve inşaat işleri,
● Paketleme için ekipman satın alınması,
● Motorlu taşıtlar hariç, nakliye ekipmanı,
● Ürün ve işleme yönetimi için Bilişim Teknolojileri donanım ve yazılımları.
● Süt toplama merkezlerinin ve süt işleyen işletmelerin modernizasyonu ve/veya genişletilmesi,
● Yeni süt toplama merkezlerinin ve süt işleyen işletmelerin inşası,
● Süt ve süt ürünlerinin homojenizasyonu, pastörizasyonu, paketlenmesi, soğutulması ve depolanmasına yönelik yatırımlar,
● Düşük kaliteli ve iyi kaliteli süt arasındaki ayrımı yapabilmek için test ekipmanları,
● Gıda güvenliği yönetim sistemlerinin kurulması için yatırımlar.

Bu Alt Tedbir İle İlgili Olarak;
Süt ve süt ürünleri işleme Uygun Harcamalar Listesi için tıklayınız.
Süt Toplama Merkezi Uygun Harcamalar Listesi için tıklayınız.
Yatırım Kapsamında Uyulması Gereken Minimum Koşullar için tıklayınız.

DESTEK MİKTARI VE AB KATKI ORANI
● Kamu katkısı, toplam uygun yatırım miktarının %50’sidir.
● Atıksu arıtma ve atık yönetimi ile ilgili olarak yapılacak yatırımlar için maksimum destek miktarı %60 olacaktır
● Süt sektörü minimum ve maksimum destek limiti; 30.000 Avro ve 3.000.000 Avro,
● Süt toplama merkezleri için 30.000 Avro ve 1.000.000 Avro