İçerik etiketlendi: ‘tarım ve kırsal kalkınma’

TKDK Desteği İle Şanlıurfa’ya Kazandırılan Örnek Yatırımlar – Ganneci Konak Alternatif Konaklama Projesi

Written by user. Posted in Duyurular

PROJE SAHİBİ : Emine ONUR SEYYAR
PROJE ADI : Ganneci Konak Alternatif Konaklama Projesi
YATIRIM ADRESİ : Halfeti/ŞANLIURFA

Şanlıurfa’nın “sakin şehir” unvanına sahip Halfeti ilçesinde yaşayan avukat Emine Onur Seyyar, bölge turizmine katkı sunmak amacıyla satın aldığı asırlık konağı, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun de desteğiyle otele dönüştürdü.
Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesince 3 yıl önce “sakin şehir” ağına dahil edilen Halfeti’nin ilk Belediye Başkanı Ali Yener tarafından 1910’da Halepli taş ustalarına yaptırılan ve sonra el değiştiren konak, Halfetili avukat Emine Canan Onur tarafından 2012’de satın alındı.
Yaklaşık 2 milyon liraya mal olan ve 4 yıl süren çalışmaların ardından aslına uygun restore edilen konak, yerli ve yabancı turistleri misafir ediyor.
TKDK İl Koordinatörü Dr. Sadık Yetim, Şanlıurfa’nın kültür ve inanç turizminin merkezi olması gerektiğini ifade ederek, yatırımcılara her türlü idari ve teknik desteğin verildiğini söyledi.


101 Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar

Written by user. Posted in 101 Tedbiri

NİHAİ YARARLANICILAR
Bu tedbirin faydalanıcıları, kamu tüzel kişilikleri hariç, ulusal kanunlarca tanınmış, aşağıda belirtilen sistemlere kayıtlı olan gerçek kişiler ve tüzel kişilerdir;
– Ulusal Çiftçi Kayıt Sistemi veya
– Ulusal Hayvan Kayıt Sistemi.
– Kamu tüzel kişilikleri ve kamu hissesi %25’den fazla olan tüzel kişilikler uygun değildir.
– Mevcut tarımsal işletmeler ve yeni tarımsal işletmeler (yumurta tavuğu işletmeleri hariç) bu tedbir altında uygun başvuru sahibidirler.

GENEL KRİTERLER
– Başvuru sahipleri vergi sistemine kayıtlı olmalıdır. Ayrıca başvuruyu sundukları anda başvuru sahiplerinin devlete ödenmemiş vergi ve sosyal güvenlik borçlarının bulunmaması gerekmektedir.
– Başvuru sahipleri, TKDK tarafından nihai ödemenin yapılmasından sonra 5 yıl süre ile yatırımın muhafaza edilmesini ve önemli bir değişikliğe maruz kalmamasını temin etmek zorundadırlar.
– Başvuru sahipleri (gerçek kişi olması durumunda kendisi, tüzel kişiliklerde ise tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili olan kişi) başvurunun sunulduğu tarihte 65 yaşından büyük olmamalıdır.
– Kiralanmış bir mülk üzerinde yapılacak yatırımlar uygun yatırımlardır. Kiralama süresi yatırımın tamamlandığı tarihten itibaren en az beş yılı kapsamalıdır.
– Nihai ödeme talebinin yapıldığı tarihte başvuru sahipleri Ulusal Hayvan Kayıt Sistemi’ne kayıtlı olmalıdır.
– Başvuru sahibi (gerçek kişi olması durumunda kendisi, tüzel kişiliklerde, tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili olan kişi) ziraat, veterinerlik veya ilgili diğer uzmanlık alanındaki bir ziraat meslek lisesi, meslek yüksekokulu veya üniversite diploması ile (master veya doktora dahil) ya da ilgili ulusal kayıt sistemleri tarafından belgelenebilecek şekilde tarım ya da ilgili diğer uzmanlık alanında minimum üç yıl çalışma deneyimi ile yeterliliğini kanıtlamalıdır.
– Nihai ödeme talebinin yapıldığı tarihe kadar, tarımsal işletmeler çevre koruma ve hayvan refahı konularındaki minimum ulusal gereklilikleri yerine getirmek zorundadırlar.
– Yatırım döneminin sonunda, desteklenen yatırımlar, yatırımın kapsamı ile ilgili olan hayvan refahı ve çevre koruma konularındaki ilgili AB standartları ile uyum sağlamalıdır. İlgili ulusal otoriteler tarafından yayınlanacak sertifikalar bu koşulların yerine getirildiğini doğrulamak için kullanacaktır.
– Başvuru sahibi, IPARD Ajansı tarafından geliştirilecek formata uygun olarak bir iş planı sunmalıdır.

101 TEDBİRİNİN ÖDEME PROSEDÜRÜ
● Yararlanıcının başvuru formunda talep etmesi durumunda ödemeler taksitler halinde yapılabilir ve bu durum uygun şekilde iş planına yansıtılacaktır.
● Ödemenin taksitler halinde talep edilmesi aşağıda belirtilen şartları sağlayan uygun yatırımlar için geçerlidir:
-Uygun harcamaların toplam değerinin 500.000 TL ve altında olduğu yatırımlar: 1 taksit.
-Uygun harcamaların toplam değerinin 500.000 TL’den fazla olduğu yatırımlar: 2 taksit.

PROJE KRİTER DEĞERLENDİRMELERİ
101 Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırım Projelerinin Onaylanmasında Sıralama Kriterleri; (Uygun başvuruların sıralanması IPARD programında yer alan Sıralama Kriterlerinde belirlenen puanlamaya göre gerçekleştirilir. Sıralama işlemi süresince, her tedbir için ayrılan bütçe dikkate alınır. Başka bir deyişle Kurum tarafından onaylanacak projeler için ayrılan bütçe sınırlı olduğundan dolayı en yüksek puanlamadan başlanarak projeler onaylanır.)

KRİTER PUANLAMALARI
● Tarımsal işletmenin yatırımın sonunda nihai kapasitesi, aşağıda belirtilen eşik değerlerden daha düşük olan küçük ölçekli tarım işletmeleri: 40 PUAN
• Süt üreticileri için; 50 süt ineği, 25 süt veren manda veya 250 koyun ya da keçi
• Et üreticileri için; 100 sığır, 25 manda veya 250 koyun ya da keçi
• 25.000 broyler
• 50.000 yumurta tavuğu
• 4.000 hindi
• 1.500 kaz
● Yatırımın uygun harcamalar toplamının 500.000 TL veya altında olması: 20 PUAN
● Gerçek kişi ise kendisi veya tüzel kişilerde temsil ve ilzama yetkili kişi(ler) yatırımın yapıldığı ilçede ikamet ediyorsa: 20 PUAN
● Gerçek kişi ise kendisi veya tüzel kişilerde temsil ve ilzama yetkili kişi(ler) kadın ise: 10 PUAN
● Yatırım yenilenebilir enerji içeriyorsa: 10 PUAN
TOPLAM 100 PUAN

Aşağıda belirtilen başlıklar altında sunulan harcama kalemlerine ek %10 destek verilebilecektir.

Süt Sektörü
– Süt sağım sistemlerini temizlemek amacıyla su kullanan çiftlikler için atık ve atık su işleme tesislerinin inşası, modernizasyonu veya genişletilmesine yönelik inşaat işleri
– Kendi sağım sistemlerini temizlemek için su kullanan çiftlikler için, atık ve atık su işleme tesisleri için makine ve ekipman satın alınması
– Gübre ve atık depolama ve arıtma tesislerinin inşası, modernizasyonu veya genişletilmesi için gerekli inşaat işleri
– Gübre ve atık işleme ve arıtma tesisleri için makine ve ekipman satın alınması

Kırmızı et, Kanatlı eti ve Yumurta Sektörleri
– Gübre ve atık depolama ve arıtma tesislerinin inşası, modernizasyonu veya genişletilmesi için gerekli inşaat işleri
– Gübre ve atık işleme ve arıtma tesisleri için makine ve ekipman satın alınması