İçerik etiketlendi: ‘Teşvik’

İŞKUR TARAFINDAN ÇALIŞMA HAYATINDA MİLLİ SEFERBERLİK ve İSTİHDAM TEŞVİKLERİ HAKKINDA DUYURU

Written by user. Posted in Duyurular

İLAVE İSTİHDAM

 1. Teşvik uygulamasından özel sektör işverenleri yararlanacaklardır.
 2. İşverenler, 31/12/2017 tarihine kadar 2016/Aralık ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısına ilave aldıkları her bir sigortalı için dolayı bu teşvikten yararlanacaklardır.
 3. İşverenlerin 01/02/2017 tarihinden itibaren mevcut çalışanlarına ilave alacakları sigortalıların;  İŞKUR’a kayıtlı işsiz olmaları ve işe alındıkları tarihten önceki üç aya ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı sigortalılar dışında olmaları gerekmektedir.
 4.  Bugün için bir çalışanın işverene maliyeti 2.177 TL’dir. (SGK tarafından uygulanan 5 puanlık prim indirimi sonrasında işveren maliyeti 2.088,56 TL olmaktadır.)
 5. Uygulanacak teşvikle işverenler, mevcut çalışanlarına ilave olarak işe alacakları her 1 sigortalı için sadece 1.404 TL ödeyecek olup, geriye kalan 773 TL tutarındaki prim ve vergi yükümlülükleri devlet tarafından karşılanacaktır.
 6. Başka bir deyişle, ilave istihdam edilen her 1 kişi için işverenlerin maliyeti 773 TL azalacaktır.
 7. Teşvik uygulaması 31/12/2017 tarihine kadar geçerli olacaktır.

Bu teşvikten yararlanacak işverenler; aynı sigortalı için aynı dönemde diğer sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden yararlanamayacaklardır
KADIN, GENÇ VE MESLEKİ YETERLİLİK TEŞVİKİ

 1. 18-29 yaş arası erkekler ile 18 yaşından büyük kadınlardan;

Mesleki yeterlik belgesine sahip olanlar 48 ay süreyle,
Mesleki ve teknik eğitimi tamamlayanlar veya işgücü yetiştirme kurslarını bitirenler 36 ay süreyle,
Hiçbir belge veya niteliğe sahip olmayanlar 24 ay süreyle,

 1. 29 yaşından büyük erkeklerden;

Mesleki yeterlik belgesine sahip olanlar ile mesleki ve teknik eğitimi tamamlayanlar veya işgücü yetiştirme kurslarını bitirenler 24 ay süreyle,

 1. Çalışmakta iken;

01.03.2011 tarihten sonra mesleki yeterlik belgesi alanlar, mesleki ve teknik eğitimi tamamlayanlar veya işgücü yetiştirme kurslarını bitirenler için 12 ay süreyle,

 1. Yukarıda (A), (B), (C) numaralı bentlerde sayılanların İŞKUR’a kayıtlı işsizler arasından alınmaları halinde, öngörülen sürelere ilave olarak 6 ay daha,
 2. 18 yaşından büyüklerden hiçbir mesleki belge veya niteliğe sahip olmayanların, İŞKUR’a kayıtlı işsizler arasından işe alınmaları halinde 6 ay süreyle, teşvik verilmektedir.

İşe alındığı tarihten önceki 6 ay içinde işsiz olması ve İşe alınan kişilerin son 6 ay içinde SGK’ya verilen prim ve hizmet belgelerinde çalıştırılan ortalama işçi sayısına ilave olarak alınması şartı aranmaktadır.
Sigortalıların sahip oldukları mesleki yeterlik, mesleki ve teknik eğitim veya işgücü yetiştirme kurslarına ilişkin belgelerde belirtilen meslek ya da alanlarda işe alınmaları ve/veya çalışıyor olmaları gerekmektedir.
İŞSİZLİK ÖDENEĞİ ALANLARIN İSTİHDAMI TEŞVİKİ
Yararlanma şartı; işyerine ait son 6 aylık dönemdeki aylık prim ve hizmet belgelerindeki ortalama sigortalı sayısına ilave alımlardır.
İşsizlik ödeneği alanların 01 Ekim 2009 tarihinden itibaren işe alınması halinde prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan işçi ve işveren payı sigorta primleri, kalan işsizlik ödeneği süresince İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacaktır.
İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI TEŞVİKİ 4447 GEÇİCİ 15. MADDE
Yararlanma şartı; İşbaşı Eğitim Programın bitiminden sonra en geç 3 ay içerisinde programı tamamladıkları meslek alanında istihdam edilmektir.

 1. 18 yaşından büyük, 29 yaşından küçük olmak,
 2. 31/12/2017 tarihine kadar başlatılan işbaşı eğitim programlarını tamamlamak
 3. Programın bitiminden sonra en geç 3 ay içerisinde programı tamamladıkları meslek alanında istihdam edilmek,
 4. işe alındıkları yıldan bir önceki takvim yılında işyerinden bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısının ortalamasına ilave olmak.
 5. İşe alındıkları işyerinin faaliyet gösterdiği sektör; imalat sanayinde ise 42 ay; Diğer sektörlerde ise 30 ay sigorta primlerinin işveren hisselerine ait tutarı İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanıyor.

Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri 2017

Written by user. Posted in Duyurular

Ulusal, bölgesel veya yerel düzeyde girişimciliğin ve KOBİ’lerin geliştirilmesine yönelik yaratıcı ve başarılı model ve projeler geliştiren ve uygulayan kurum/kuruluşların katılabileceği ödül yarışması bu yıl Avrupa Komisyonu tarafından verilen karar doğrultusunda aşağıda sayılan beş kategoride gerçekleştirilecektir:

Girişimcilik ruhunun geliştirilmesi: Özellikle gençler ve kadınlar arasında girişimcilik ruhunu ve kültürünü oluşturmayı amaçlayan faaliyet ve uygulamalar,

Yeteneklere yatırım yapmak: Girişimcilik becerilerinin ve mesleki, teknik ve yönetsel becerilerin geliştirilmesine yönelik uygulamalar,

Girişimcilik ortamının geliştirilmesi: İşletmelerin kuruluşunu ve gelişimini desteklemeye yasal ve idari süreçleri basitleştirmeye ve “önce küçük olanı düşün” prensibini KOBİ’lerin yararına uygulamaya yönelik yenilikçi politikalar ve uygulamalar,

İşletmelerin uluslararasılaştırılmasının desteklenmesi: İşletmelerin ve özellikle KOBİ’lerin hem Avrupa içindeki hem de Avrupa dışındaki pazarlarda yer alan fırsatlardan faydalanmasına yönelik teşvik edici politikalar ve uygulamalar,

Sorumlu girişimcilik: Küçük ve orta ölçekli işletmeler arasında ortak sosyal sorumluluğu teşvik etmeye yönelik uygulamalar. Aynı zamanda özellikle uzun dönemli işsizler olmak üzere işsizler, yasal göçmenler, engelliler ve etnik azınlıklar gibi dezavantajlı gruplar arasında girişimciliğin teşvik edilmesine yönelik uygulamalar.

Yukarıda belirtilen her kategori için bir başarı ödülü, ayrıca tüm kategoriler arasında seçilecek en yaratıcı ve ilham verici girişimcilik uygulamasına Jüri Büyük Ödülü verilecektir. Başvurular, projenin en az iki yıl boyunca gerçekleştirilmiş, orijinal, yenilikçi ve tekrarlanabilir olması, yerel ekonomiye ve yerel paydaş ilişkilerini geliştirmeye yönelik yaptığı katkılar açısından değerlendirilecektir.

Yarışmaya;

Yerel, bölgesel ve ulusal kamu kurum ve kuruluşları
Kamu-özel ortaklıkları
Üniversiteler
başvurabilecektir.

2017 yılı Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödüllerine başvuracak adayların http://www.kosgeb.gov.tr adresinde yer alan başvuru formunu doldurarak 28 Nisan 2017 tarihine kadar KOSGEB Başkanlığına göndermeleri gerekmektedir.

Başvuru formu için tıklayınız.