İçerik etiketlendi: ‘Üreticiler’

KAÇAK PATATES TOHUMLUĞU ÜRETİCİLERİ, DAĞITICILARI ve HAL TÜCCARLARINA UYARI

Written by user. Posted in Duyurular

KAÇAK

PATATES TOHUMLUĞU

ÜRETİCİLERİ, DAĞITICILARI ve HAL TÜCCARLARINA

UYARI

28 Mart 2017

 

Son yıllarda kaçak patates tohumluk üretiminin arttığı, ayrıca bu kaçak üretime bağlı olarak sahte faturalar düzenlenmek suretiyle devletten destek talep edildiği yönünde şikâyetlerin arttığı gözlemlenmektedir.

Bu nedenle kaçak patates tohumluğu üreticileri ve dağıtıcılarının bu eylemleri ile hangi yasal düzenlemeleri ihlal ettikleri konusunda bilgilendirilmeleri ve bu eylemler nedeniyle karşılaşacakları cezaların neler olacağı konusunun; bilerek veya bilmeyerek bu ihlâli yapan çevrelere, Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği (TSÜAB) tarafından duyurulmasının yararlı olacağı kararı alınmıştır.

I- PATATES TOHUMU ÜRETİMİ; BU KONUDAKİ KAÇAK ÜRETİM ve DESTEK SAHTEKÂRLIKLARI

Bilindiği üzere, ürün olarak yemeklik patatesin temelini oluşturan tohumluk patates üretimi; 5553 sayılı Tohumculuk Kanunu ve ilgili Yönetmeliklerin ışığı altında devlet kontrolü altında sertifikasyona tâbi şekilde yapılan özel bir üretim şeklidir.

Bu itibarla ülkemizdeki patates tarımında kullanılan tohumlukların üretim ve dağıtımı ile ilgili olarak, aşağıda sayılan yasa dışı uygulamalar; yasal çerçevesi dâhilinde patates tohumluğu üreten ve pazarlayan TSÜAB üyelerini olumsuz etkilemektedir.

  1. Bu olumsuz uygulamaların başında, yemeklik amacıyla üretilen patateslerin yasal olmayan bir şekilde tohumluk olarak pazarlanması, bunun için destek alınması gelmektedir. Bilhassa Ödemiş bölgesi olmak üzere Niğde ve Nevşehir illerinde yaygın olan bu durum, bilinmesine ve bazı önlemler alınmasına rağmen hâlâ devam eden bir husustur.
  2. Üretilen yemeklik patatesler tüccarlar ve hal komisyoncuları aracılığı ile üreticiden toplanıp, yasal olmayan bir şekilde tohumluk olarak çiftçilere satılmaktadır.
  3. Yasal olmayan yollarla sertifikasız satılan bu patateslerin, çiftçiler tarafından dörde bölünmek suretiyle dikimi de, sertifikalı tohumluk üretimini olumsuz etkileyen ayrı bir problem olarak gündemdedir.
  4. Patates tohumluğu üretimi ve sertifikasyonunda; “Orijinal” tabiriyle vasıflandırılan Temel 1 (Tl) ve Temel 2 (T2) kademedeki tohumluklardan çoğaltım yapılarak çiftçilere satılacak Sertifikalı 1 (S1) ve Sertifikalı 2 (S2) kademelerinde tohumluk üretimi yapılması esastır. Buna rağmen özellikle T2 kademesindeki tohumlukların bazı tedarikçileri tarafından, çoğaltım döngüsüne tabi tutulmadan doğrudan çiftçiye satışı yapılmaktadır.
  5. Diğer bir husus ise bazı üreticilerin; ellerindeki tohumluk kademesi, sertifikalı üretime uygun olmasına rağmen bu tohumlukları, sertifikasyon zincirine sokmadan üreterek sertifikasız satmalarıdır. Bu uygulama ülkemiz adına, sertifikasyona müsait olan bir materyalin değerlendirilmemesinden doğacak kayıp yanında, patates tohumluğu ithalatını da artıran bir husustur.

SONUÇ:

YUKARDA SAYILAN NİTELİKTEKİ KANUNSUZ HAREKETLERDE BULUNANLAR HAKKINDA,

İŞLENEN BU SUÇUN UNSURLARI DA GÖZETİLEREK, HAK SAHİPLERİ TARAFINDAN AŞAĞIDAKİ YASAL İŞLEMLER BAŞLATILACAKTIR:

 

  1. 5042 sayılı Kanunun 62 ve 63. Maddeleri gereğince DAVA AÇILACAK, SAHTEKÂRLIĞA KONU SÖZDE PATATES TOHUMLARINA EL KONULACAKTIR,
  2. 5553 sayılı Kanunun 12. Maddesi gereğince İDARÎ PARA CEZALARI KESİLECEK, KEZA KAÇAK PATATES TOHUMLARI MÜSADERE EDİLECEKTİR.
  3. KAÇAK OLARAK ÜRETTİĞİ PATATES İÇİN HAKSIZ YERE DESTEK ALANLAR ayrıca:

a.      5488 sayılı Kanunun 23. Maddesi gereğince BEŞ YIL SÜREYLE HİÇBİR DESTEKLEME PROGRAMINDAN YARARLANDIRIL­MAYACAKLARDIR.

 

b.      Bu kişiler hakkında ilâveten Türk Ceza Kanununun 157 ve 158. Maddeleri gereğince NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK SUÇUNDAN CEZA DAVASI AÇILARAK haklarında; 3 YILDAN 7 YILA KADAR HAPİS ve ELDE EDİLEN DESTEĞİN İKİ KATINDAN AZ OLMAMAK KAYDIYLA BES BİN GÜNE KADAR ADLÎ PARA CEZASININ uygulanması talep edilecektir.

 

BU HUSUS, TSÜAB (Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği) TARAFINDAN;

  1.  TÜM ÇİFTÇİLERİMİZE, PATATES TOHUMU ÜRETİCİLERİNE,    DAĞITICILARA, PAZARLAMADA ARACILIK EDEN BAYİ, KİŞİ VE KURULUŞLARA, HAL TÜCCARLARINA; DEVLETİN KANUNLARINA UYMAYANLARA KARŞI DİKKATLİ OLMALARI AÇISINDAN

2-  BU KANUNLARI BİLEREK VEYA BİLMEYEREK İHLÂL DURUMUNDA OLAN ÜRETİCİLERE İSE UYARI AMACI İLE

 ÖNEMLE DUYURULUR.

Zirai Don Uyarısı

Written by user. Posted in Duyurular

ÜRETİCİLERİMİZİN DİKKATİNE

Bölgemizde 10-12 Nisan 2017 tarihleri arasında tarımsal üretimi etkileyecek şekilde “Zirai Don” olayı beklendiğinden zirai faaliyetlerle uğraşan üreticilerimizin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

Alınacak tedbirler:

Direk hava ve bitki ısıtması, Radyasyon yoluyla yeryüzünden atmosfere giden ısı kaybının giderilmesi için en yaygın ve en kolay yöntem uygun ısıtma ekipmanları kullanmak veya küçük ateşler yakmaktır.

Su uygulaması, Don olayını önlemede bir yöntem olan üstten sulama veya yağmurlamanın yapılmasıdır.

Üreticilerimize önemle duyurulur.