İçerik etiketlendi: ‘Yatırım’

Düve Alım Desteği

Written by Tarsan Danışmanlık. Posted in Duyurular

​Düve Alım Desteklemesine ilişkin olarak; duvedestek.tarim.gov.tr adresinde mevcut sistemde Bakanlığımızca yapılan duyuru gereği;

Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği (Tebliğ No:2020/32) kapsamında düve alım desteği müracaatlarına ilişkin olarak onaylanan başvuru listelerindeki (ASİL) yetiştiricilerimizin hayvan temin ve ödeme talepleri 25.12.2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

Yedek listelerdeki yetiştiricilerimizin ise, düve alım desteği kapsamında satın alımlarını 2021 yılı uygulama takviminde (Ek-1) süreler (02.08.2021-25.12.2021) tarihleri arasında yerine getirebileceklerdir.

Bu kapsamda düve alım desteğine müracaat eden asıl liste ve yedek listedeki toplam 217 yetiştiricimizin düve alım desteği için talep ettikleri 2202 adet düveye ait destek talepleri uygun bulunup kabul edilmiş olup, yetiştiricilerimiz hayvan alım işlemlerini tamamladığı takdirde hibe ödemeleri gerçekleştirilecektir.

LİSTELER;

ASİL.pdf

YEDEK.pdf

KAYNAK: Düve Alım Desteği (tarimorman.gov.tr)

Fabrika Binası Talep Toplama Çağrısı

Written by Tarsan Danışmanlık. Posted in İKA

Ajansımız tarafından Adıyaman ve Kilis’te inşaatı yapılacak olan aşağıdaki listede ayrıntıları sunulan fabrika binaları emek yoğun tekstil (hazır giyim-konfeksiyon) ve ayakkabı sektörlerinde faaliyet gösteren firmalara uygun maliyetle kiralanacaktır.

İlYatırım YeriÖncelikli SektörKiralanacak Bina Toplam Kapalı Alanı- m²*Kiralanacak Bina Sayısı*Toplam Kapalı Alan-m²Toplamİstihdam Hedefi
AdıyamanMerkez OSBAyakkabı2.500820.0001.500
AdıyamanBesni(OSB Dışı)Tekstil(hazır giyim-konfeksiyon)2.00038.000800
1.0002
AdıyamanGerger(OSB Dışı)Tekstil(hazır giyim-konfeksiyon)1.00088.000800
AdıyamanSincik(OSB Dışı)Tekstil(hazır giyim-konfeksiyon)1.00022.500250
5001
AdıyamanKâhta-Akıncılar(OSB Dışı)Tekstil(hazır giyim-konfeksiyon)2.00012.000200
KilisMerkez OSBTekstil(hazır giyim-konfeksiyon)5.000315.0001.500
9.500219.0001.900

* Kiralanacak bina toplam kapalı alanı ve bina sayısı gösterge niteliğindedir, uygulama aşamasında değişiklik gösterebilir.

Fabrika Binası Kiralamak İsteyen Firmalarda Aranan Koşullar

 • Tekstil (hazır giyim- konfeksiyon) ve ayakkabı sektörlerinde en az 3 yıldır imalat yapıyor olmak.
 • En az 500 Bin TL tutarında sabit yatırım gerçekleştirecek olmak.
 • Tekstil (hazır giyim- konfeksiyon) sektörü için; 1.000 m² kapalı alan için en az 100 kişilik istihdamın sağlanacağını taahhüt etmek.
 • Ayakkabı sektörü için; 1.000 m² kapalı alan için en az 75 kişilik istihdamın sağlanacağını taahhüt etmek.

ÖNEMLİ NOT: Fabrika taşıma şeklinde yapılacak yatırım başvuruları değerlendirmeye alınmayacak olup, başvuruların yeni yatırım ve yeni istihdam içermesi gerekmektedir.

Bu konuda yapılacak yatırımların Teşvik Sistemi’nin yararlanabilecekleri teşviklere ilişkin tablolar aşağıda yer almaktadır:

Ayakkabı Sektörü Teşvikleri ve Tekstil Sektörü Teşvikleri ile ilgili dosyalara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Fabrika Binalarının Kiralanması İçin Yapılacak Değerlendirmede Öncelik Kriterleri

 • Yatırımın minimum yatırım koşullarını (yatırım tutarı, istihdam, kapalı alan büyüklüğü) sağlaması
 • Yatırımcının yeterli mali güce sahip olması
 • Yüksek istihdam sağlaması
 • İhracat potansiyelinin olması
 • Yatırımcının tekstil (hazır giyim- konfeksiyon) ve ayakkabı sektörlerinde tecrübe süresi ve kurumsal kapasite düzeyi

Bu kapsamda fabrika binalarını kiralamak isteyen firmaların 16/07/2021 Cuma günü saat 17:00’ye kadar aşağıda yer alan Başvuru Formu (istenen ek belgeler ile birlikte) ve Yatırım Taahhütnamesini doldurarak Ajansımızın pyb@ika.org.tr  adresine e-posta yoluyla göndermeleri gerekmektedir. Eksik başvurular dikkate alınmayacaktır.

Kaynak: FABRİKA BİNASI TALEP TOPLAMA ÇAĞRISI – İpekyolu Kalkınma Ajansı (ika.org.tr)

Mevka Ve Kop’tan Çiftçinin Yüzünü Güldürecek Yenilikçi Proje

Written by Tarsan Danışmanlık. Posted in MEVKA

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Mevlâna Kalkınma Ajansı (MEVKA) ve Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi iş birliği ile Alibeyhüyüğü Sulama Kooperatifi tarafından yürütülecek “Yeraltı Sularında Su ve Enerji Revizyonu Projesi” için imzalar atıldı.

Türkiye’nin toplam tarım alanlarının yüzde 12’sine sahip olan Konya Kapalı Havzasında çiftçilerin en önemli girdi maliyetlerinden olan enerji masraflarının azaltılması ve su tasarrufu sağlanmasını amaçlayan pilot proje MEVKA ve KOP işbirliği ile Alibeyhüyüğü Sulama Kooperatifi sahasında hayata geçirilecek.

Proje kapsamında yeraltından su temininde kullanılmakta olan düşük verimli pompa-motor aksamları; elektrik akımı ve sulama sistemindeki değişimlere göre motor devrini kendi kendine ayarlayarak elektrik tüketimini ve bakım masraflarını en aza indiren, sistemin reaktif konuma geçmesini engelleyen, su tüketimini ölçen ve kontrol edebilen aynı zamanda kuyulara uzaktan erişim imkânı sunan sistemler ile değiştirilecek.

Atılan imzaların ardından proje ile ilgili değerlendirmelerde bulunan KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Mahmut Sami Şahin, “Küresel iklim değişiklikleri ile beraber Dünya’da yaşanan kuraklık bölgemizde de ciddi boyutlara ulaşmış durumda. Özellikle Konya Bölgesi’nde tarımda yeraltı suyu kullanım oranı %60 seviyelerine ulaşmış durumda. Kaynakların en etkin ve verimli kullanılabilmesi, enerji tasarrufunun ve tarımda sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi, pompalardaki enerji kayıplarının en aza indirilmesi amacıyla KOP Bölge Kalkınma İdaremizin Mali Destek Programı kapsamında Mevlana Kalkınma Ajansı ve Alibeyhüyüğü Sulama Kooperatifi arasında oluşturulan protokol çerçevesinde uygulanacak proje ile çiftçilerimizin üretim süreçlerindeki en büyük girdiyi oluşturan enerji maliyetini azaltacak bir protokolün imzalarını bugün atmış bulunuyoruz. Dolayısıyla enerji verimliliğine katkı sağlayacak bu projenin yaygınlaştırılabilmesi adına bir deneme uygulaması olarak sahada neticelerini en kısa sürede almayı ümit ediyoruz. Beklediğimiz neticeler alındıktan sonra bu projenin tüm bölgeye uygulanmasıyla birlikte özellikle bölgedeki yeraltı suyunun daha verimli ve tasarruflu kullanılmasına katkı sağlamasını ümit ediyor, projenin hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Akabinde konuşan MEVKA Genel Sekreteri İhsan Bostancı da, “Ülkemizin en önemli cari açık bileşenlerinden biri hepimizin malumu olduğu üzere enerji, hatta ilk sırada yer alıyor. Bu cihetle enerji verimliliği ile ilgili yapılacak çalışmalara ayrı bir önem vermemiz gerekiyor. Bu noktada özellikle son dönemlerde yaşanan kuraklıkla beraber, tarımsal üretimde yeraltı suyuna olan bağımlılığımız bir derece daha artmış durumda. Bölgemizde özellikle Konya Kapalı Havza’sında sulamanın önemli bir kısmı yeraltı sularından sağlanıyor. Bu da aynı zamanda kuyulardan su temin edilmesini sağlayan pompaların ciddi bir enerji tüketmelerime sebep oluyor. Bu da maliyetler açısından tarımsal ürünlerin fiyatlarına doğrudan yansıyan bir bileşen. Bugün protokolünü imzaladığımız bu proje, çiftçilerimizin üzerindeki enerji maliyeti yükünü azaltabilmek amacıyla uygulayacağımız pilot bir proje. Proje kapsamında Alibeyhüyüğü Sulama Kooperatifi tarafından tespit edilen enerji tüketimi yüksek su kuyuları revize edilerek otomasyon sistemleri kurulacak. Bu sayede, söz konusu kuyularda kullanılan enerji miktarının azaltılması ve kullanılan suyun ölçümünün ve takibinin yapılarak bitkinin ihtiyacı kadar suyun verilmesi sağlanarak suyun daha verimli kullanılması temin edilecektir. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) 2019 yılı elektrik sektör raporuna göre Konya-Karaman Bölgesi’nde tarımsal sulamada tüketilen toplam elektrik miktarının yaklaşık 1,5 Milyar KWh olarak gerçekleştiği ve bu tüketimin güncel fiyatlar ile karşılaştırdığımızda ise yaklaşık 1,35 Milyar Türk Lirası’na karşılık geldiği göz önünde bulundurulduğunda tarımsal sulamada tüketilen elektrik giderlerinde sağlanacak %1’lik bir tasarrufun bile ne derece önemli olduğu bir kez daha ortaya çıkmaktadır. Bu proje ile uygulayacağımız sistemin denemelerinde %30’lar mertebesinde tasarruf sağlanan kuyuların olması projenin önemini bir kat daha artırmaktadır. Bu doğrultuda Ajans olarak, işbirlikleri için Alibeyhüyüğü Sulama Kooperatifi’ne ve destekleri için de KOP İdaremize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Son olarak söz alan Alibeyhüyüğü Sulama Kooperatifi Başkanı Ali Işık ise “Kooperatifimizde daha önce bir adet kuyumuzda denemiş olduğumuz akıllı pompa sisteminin bölgemize ne kadar yararlı olduğunu daha önce gördük. Bu doğrultuda geliştirdiğimiz proje kapsamında ise bugün toplam 23 kuyuyu kapsayacak akıllı pompa sisteminin uygulanmasına yönelik protokolü imzalamış bulunuyoruz. Uygulanacak proje ile hayata geçirilecek akıllı pompa sistemi sayesinde en az %20’ye yakın elektrik ve su tasarrufu sağlanacağına inanıyoruz. Desteklerinden dolayı KOP Bölge Kalkınma İdaremize ve Mevlana Kalkınma Ajansımıza teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Kaynak: MEVKA VE KOP’TAN ÇİFTÇİNİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRECEK YENİLİKÇİ PROJE

Hirfanlı Baraj Gölü 4.Avlak Sahasının Su Ürünleri İstihsal Hakkının Kiralanması

Written by user. Posted in Duyurular

İlimiz Sarıyahşi İlçesi sınırları dâhilinde Hirfanlı Baraj Gölü 4.Avlak Sahasının “Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yatırımlarında İhtiyaç Duyulan Su ve Su Alanları ile Deniz ve İç Sulardaki Su Ürünleri İstihsal Hakkının Kiraya Verilmesi Hakkında Yönetmelik” gereğince 5 (Beş) yıllığına kiraya verilecektir. Kiralamaya ilişkin ilan metni ektedir

11.Etap KKYDP Ekonomik Yatırım Hibe Kazanan Projeler

Written by user. Posted in Duyurular

Yatırımcı Adı İlçe Proje Adı Konusu
BALCILAR FISTIKÇILIKTAR.ÜRÜN.İNŞ.NAK.KU.SA.VE Tİ.LTD.ŞTİ. KADİRLİ YERFISTIĞI İŞLEME TESİSİ TEKNOLOJİ YENİLEME VE KAPASİTE ARTIRIMI PROJESİ Bitkisel Ürün İşlenmesi, Paket. ve Depolanması
BOZKURT FISTIKÇILIKGIDA ÜRÜNLERİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ. MERKEZ Aflatoksin Garantili Yerfıstığı Üretim İşleme Tesis Teknoloji Yenileme Projesi Bitkisel Ürün İşlenmesi, Paket. ve Depolanması
YİĞİTHAN YAPISAL ÇELİK KAP.İZOLAS.MALZ.İNŞ.SAN.VE TİC.LTD.ŞT MERKEZ 250 BÜYÜKBAŞ SIĞIR BESİCİLİĞİ Tarımsal Üretime Yönelik Sabit Yatırımlar
AFRA ZEYTİNCİLİK İTHİHR.GIDA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. MERKEZ Zeytinyağı Kapasite Artırımı ve Teknoloji Yenileme Projesi Bitkisel Ürün İşlenmesi, Paket. ve Depolanması
YGT PETROL TİCARET VE SANAYİ LTD.ŞTİ. MERKEZ Salamura Zeytin Üretim Tesisi Kapasite Artırım Projesi Bitkisel Ürün İşlenmesi, Paket. ve Depolanması
KÜÇÜKÇINAR GÜRKAN TARIM ÜRÜNLERİ İM.İT.İH.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. SUMBAS Çelik silo Projesi Çelik Silo (Tarımsal Ürünlerin Depolanması)
OYFİSÇELİK FISTIKÇILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ MERKEZ YER FISTIĞI İŞLEME TESİSİ KAPASİTE ARTTIRIMI ve TEKNOLOJİ YENİLEME PROJESİ Bitkisel Ürün İşlenmesi, Paket. ve Depolanması
ACUN TARIM ÜRN.PET.İNŞ.NAKL.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. MERKEZ Yerfıstığı Kapasite Artırımı, Teknoloji Yenileme Projesi Bitkisel Ürün İşlenmesi, Paket. ve Depolanması
ŞEHİDOĞLU FISTIKÇILIK TİC.VE SAN.LTD.ŞTİ MERKEZ ŞEHİDOĞLU YERFISTIĞI İŞLEME TESİSİ KAPASİTE ARTIRIMI PROJESİ Bitkisel Ürün İşlenmesi, Paket. ve Depolanması
MEHMET KARAMIK DÜZİÇİ Mehmet Karamık Zeytin Salamura Tesisi Yeni Yatırım Projesi Bitkisel Ürün İşlenmesi, Paket. ve Depolanması

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Sonuçları Belli Oldu

Written by user. Posted in Duyurular

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesine ilişkin 2016/8541 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında yürütülecek olan 11.Etap uygulamasına ait 21.10.2016 tarih ve 29864 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkındaki Tebliğ (Tebliğ No: 2016/37) gereğince İlimizde yapılan proje başvuruları İl Proje Değerlendirme Komisyonu tarafından değerlendirilerek Bakanlığımız Merkez Proje Değerlendirme Komisyonu onayına sunulmuştu.
Merkez Proje Değerlendirme Komisyonu tarafından projelerin nihai değerlendirmesi yapılarak Genel Müdürlüğümüzün onayı ile sonuçlandırılmış ve onaylanan liste Müdürlüğümüze
gönderilmiştir.
Projesi onaylanan yatırımcılara 10 (on) gün içerisinde tebliğ yapılacak olup, kendilerine yapılan bildirimi takip eden 45 (kırk beş) gün içerisinde İl Müdürlüğümüz ile hibe sözleşmesi imzalamayan başvuru sahiplerinin proje başvuruları ve bunlara ilişkin değerlendirme sonuçları iptal edilir.
Projesi onaylanan yatırımcı listesi ektedir.

Ekonomik Yatırımlar Hibe Desteklemesi Sonuçları Açıklandı

Written by user. Posted in Duyurular

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI

EKONOMİK YATIRIMLAR HİBE DESTEKLEMESİ SONUÇLARI AÇIKLANDI.

 

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında 2016/37 nolu tebliğ ile Ekonomik yatırımlar 11. Etap başvuruları alınmıştır. Toplam 95 adet proje başvurusu yapılmış ve Bakanlığımızın Nihai değerlendirmesi sonucunda  34 proje desteklenmek üzere kabul edilmiştir.

 

Kabul edilen 34 projenin:

12 adedi Çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesi konusunda olup; 9 adedi Don Zararını Önlemeye Yönelik Rüzgar Gülü, 2 adedi Dolu Zararını Önlemeye Yönelik File Sistemi ve 1 adedi ise Soğuk Hava Deposu projesidir.

22 adedi Ekonomik Yatırımlar konusunda olup; 8 adedi Yenilenebilir Enerjili Sera, 3 adedi Soğuk Hava Deposu, 11 adedi Bitkisel Ürünlerin İşlenmesi projesidir.

 

Kabul edilen 34 projenin toplam proje tutarı 33.325.867,00 TL hibe tutarı ise 16.394.639,00 TL dir.

 

Proje sahipleri ile nihai sonuçların yatırımcıya tebliği itibariyle 45 gün içerisinde hibe sözleşmesi imzalanacaktır. Bu süre Yenilenebilir Enerjili Sera Tesisi projeleri için 90 gündür. Hibe sözleşmeleri imzalandıktan sonra işe başlayacak olan yatırımcılar projelerini en son 30.08.2018 tarihine kadar tamamlayacaklardır.

 

KABUL EDİLEN PROJELER :

 

Yatırımcı Adı Proje Adı
GÖKSER TAŞ.HAY.PETR.TURZ.KUYM.MEDİK.KIRTSAN.TİC.LTD.ŞTİ. YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAĞI OLAN GÜNEŞTEN ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM SİSTEMLİ 19,497 DEKARLIK SERA KURULUMU PROJESİ
SOYERLER GIDA TARIMÜRÜN.MAD.SUL.İNŞ.İTH.İHR.SAN VE TİC.LTD.ŞTİ. ŞALGAM SUYU ÜRETİM KAPASİTESİNİN ARTIRILMASI VE DOLUM SÜRECİ TEKNOLOJİSİNİN YENİLENMESİ PROJESİ
GROWPACK TARIM GIDA VE HAYVANCILIK SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAĞI OLARAK GÜNEŞ ENERJİSİ KULLANAN SERA KURULUMU PROJESİ
MAS BAKLİYAT HUBUBATSAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. MAS BAKLİYAT KAPASİTE ARTIŞI VE TEKNOLOJİ YENİLENMESİ PROJESİ
CİVANLAR KAĞIT VE AMBALAJ MALZEMESİ TARIM ÜRÜNLERİ YAŞ SEBZE MEYVE TAŞ. OTOM.PET.TİC.SAN.LTD.ŞTİ. YENİLENEBİLİR (GÜNEŞ) ENERJİ İLE ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM SİSTEMLİ SERA KURULUMU PROJESİ
MEHMET ALİ RENCUZOĞULLARI RÜZGAR MAKİNESİ KURULUMU PROJESİ
ÖZDİKER TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARETLİMİTED ŞİRKETİ ÖZDİKER TARIMIN KIRMIZI MERCİMEK TESİSİ KURULUMU İLE KAPASİTE ARTIRIMI
ERSİN TARIM ÜRÜN TİCSAN. VE İHR. LTD ŞTİ BAKLİYATLARIN İŞLENMESİ ,SINIFLANDIRILMASI VE PAKETLENMESİ
ŞÜKRÜ GÜVEN YEM ÜRETİM PROSESİNİN MODERNİZASYONU İLE KAPASİTENİN ARTTIRILMASI
ADNAN ÖZYÜREKOĞLU DON ÖNLEYİCİ RÜZGAR MAKİNESİ/PERVANESİ KURULUMU PROJESİ
SULTAN ÇETİN Bitkisel Üretime Yönelik  Don  Zararını  Engellemek
HELİN KÖRYUSUF GID.İN.TRZ.KOZ.TEK.SAN.VETİC.LTD.ŞTİ. HELİN KÖRYUSUFUN TEKNOLOJİ YENİLENME VE KAPASİTE ARTIRMA İLE BİTKİLERİN İŞLENMESİ VE PAKETLEMESİ PROJESİ
SAYSAN DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ. SAYSAN’IN  BAKLİYAT  ÜRETİM HATTI KURMASI İLE KAPASİTE ARTIRIMI PROJESİ
KASIM ÖZYURT Kasım Özyurt Meyve Bahçesinde Don Zararını Önlemek İçin Rüzgar Makinesi Alım Projesi
META TARIM ÜRÜNPAZ TİC AŞ META TARIM IN  BAKLİYAT ÜRETİM TESİSİ KAPASİTE ARTIRIMI  PROJESİ
KEMTER KAYA Bahçeler Üşümesin
TURNİP GIDA İNŞAAT SAN .VE TİC.LTD.ŞTİ. TURNİP SOĞUK HAVA DEPOSU PROJESİ
KIRKOÇ SOĞUK HAV.DEPGID.TAR.ÜR.İNŞ.TUR.İTH.İHR.TİC.LTD.ŞTİ. KIRKOÇ SARARTMA VE SOĞUK HAVA DEPOLAMA TESİSLERİ
SEZER REİS TAR.HİZ.GID.İNŞ.VE İNŞ.MALZ.NAK.İHT.İHR.S.T.LTD.Ş ZEYTİNYAĞI ÜRETİM TESİSİ KAPASİTE ARTIRIMI TEKNOLOJİ YENİLEMESİ PROJESİ
ALİ ANIL AKTAN YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAĞI OLARAK GÜNEŞ ENERJİSİ KULLANAN SERA KURULUMU PROJESİ
BEHSAT CİĞER Meyve Bahçelerinde Don Zararını Engellemeye Yönelik Rüzgar Makinesi Kurulması
AKSAN TARIM ÜRÜNLERİTİC.VE SAN.LTD.ŞTİ BAKLİYAT MAMULLERİ İŞLEME, TASNİF, PAKETLEME VE DEPOLAMA TESİSİMİZİN TEKNOLOJİSİNİN YENİLENMESİ VE KAPASİTESİNİN ARTIRILMASI
TARSUS İNŞAAT HARİTAJEOFİZİK TARIM HAFRİYAT SAN.TİC.LTD.ŞTİ YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAĞI OLARAK GÜNEŞ ENERJİSİ KULLANAN YENİ SERA KURULUMU PROJESİ
ALİ BABA SERACILIK ENERJİ HAYVANCILIK TARIM ÜRÜNLERİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAĞI OLAN GÜNEŞTEN ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM SİSTEMLİ 18,624 DEKARLIK SERA KURULUMU PROJESİ
GÖKBELEN TARIM SANAYİ VE TİCARET ANONİMŞİRKETİ DOLU ZARARINI ENGELLEME(FİLE) PROJESİ
HASAN HÜSEYİN ÇOLAK ÇOLAK SOĞUK HAVA DEPOSU PROJESİ
HACER ÇAĞLI YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAĞI OLAN GÜNEŞTEN ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM SİSTEMLİ YENİ SERA KURULUMU PROJESİ
ALİ İHSAN NURAL DOLU ZARARINI ENGELLEMEYE YÖNELİK FİLE SİSTEMİ PROJESİ
HALİL İBRAHİM GÖKALP ÇİFTLİK FAALİYETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK SOĞUK HAVA DEPOSU YATIRIMI
ASTRA GIDA SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ. ASTRA GIDA KAPASİTE ARTIRIMI TEKNOLOJİ YENİLEMESİ PROJESİ
GÜLTEN ES DON ZARARI ÖNLEYİCİ PERVANE PROJESİ
RAMAZAN ŞANLI 6,027 DEKAR YENİ SERA KURULUM PROJESİ
KEREM BALTU DON ZARARINI ENGELLEMEYE YÖNELİK SİSTEM KURULUMU PROJESİ
DERVİŞ OĞUZHAN KURTULUŞ RÜZGAR PERVANESİ KURULUMU PROJESİ

Mardin ve Batman Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Başvuruları Başladı

Written by user. Posted in Duyurular

Ajansımız ile KOSGEB arasında geliştirilen işbirliği kapsamında Mardin ve Batman’da 8 – 11 Nisan 2017 tarihleri arasında dört gün boyunca uygulamalı girişimcilik eğitimleri verilecektir.

Bölgemizde ekonomik kalkınma ve istihdam sorunlarının çözümünün temel faktörlerinden biri olan girişimciliğin desteklenmesi, yaygınlaştırılması ve başarılı işletmelerin kurulmasını sağlamak amacıyla yeni girişimci adaylarının fizibilite ve iş planına dayanarak bilinçli yatırım yapmaları hedeflenmektedir.

Başvurular aşağıdaki linkte yayınlanan formun doldurulması ile yapılacak olup şahsen başvuru alınmayacaktır. Son başvuru tarihi 5 Nisan 2017 Saat 18:00‘dır. Başvurular aşağıdaki kriterler esas alınarak değerlendirilecektir;

 • Yenilikçi fikirler
 • Genç girişimciler (18 – 29 yaş arası)
 • Kadın girişimciler

Siirt ve Şırnak illeri için ilerleyen günlerde başvurular alınacak olup, web sitemizden ilan edilecektir.

Başvuru için lütfen tıklayınız.