Fabrika Binası Talep Toplama Çağrısı

Written by Tarsan Danışmanlık. Posted in İKA

Ajansımız tarafından Adıyaman ve Kilis’te inşaatı yapılacak olan aşağıdaki listede ayrıntıları sunulan fabrika binaları emek yoğun tekstil (hazır giyim-konfeksiyon) ve ayakkabı sektörlerinde faaliyet gösteren firmalara uygun maliyetle kiralanacaktır.

İlYatırım YeriÖncelikli SektörKiralanacak Bina Toplam Kapalı Alanı- m²*Kiralanacak Bina Sayısı*Toplam Kapalı Alan-m²Toplamİstihdam Hedefi
AdıyamanMerkez OSBAyakkabı2.500820.0001.500
AdıyamanBesni(OSB Dışı)Tekstil(hazır giyim-konfeksiyon)2.00038.000800
1.0002
AdıyamanGerger(OSB Dışı)Tekstil(hazır giyim-konfeksiyon)1.00088.000800
AdıyamanSincik(OSB Dışı)Tekstil(hazır giyim-konfeksiyon)1.00022.500250
5001
AdıyamanKâhta-Akıncılar(OSB Dışı)Tekstil(hazır giyim-konfeksiyon)2.00012.000200
KilisMerkez OSBTekstil(hazır giyim-konfeksiyon)5.000315.0001.500
9.500219.0001.900

* Kiralanacak bina toplam kapalı alanı ve bina sayısı gösterge niteliğindedir, uygulama aşamasında değişiklik gösterebilir.

Fabrika Binası Kiralamak İsteyen Firmalarda Aranan Koşullar

 • Tekstil (hazır giyim- konfeksiyon) ve ayakkabı sektörlerinde en az 3 yıldır imalat yapıyor olmak.
 • En az 500 Bin TL tutarında sabit yatırım gerçekleştirecek olmak.
 • Tekstil (hazır giyim- konfeksiyon) sektörü için; 1.000 m² kapalı alan için en az 100 kişilik istihdamın sağlanacağını taahhüt etmek.
 • Ayakkabı sektörü için; 1.000 m² kapalı alan için en az 75 kişilik istihdamın sağlanacağını taahhüt etmek.

ÖNEMLİ NOT: Fabrika taşıma şeklinde yapılacak yatırım başvuruları değerlendirmeye alınmayacak olup, başvuruların yeni yatırım ve yeni istihdam içermesi gerekmektedir.

Bu konuda yapılacak yatırımların Teşvik Sistemi’nin yararlanabilecekleri teşviklere ilişkin tablolar aşağıda yer almaktadır:

Ayakkabı Sektörü Teşvikleri ve Tekstil Sektörü Teşvikleri ile ilgili dosyalara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Fabrika Binalarının Kiralanması İçin Yapılacak Değerlendirmede Öncelik Kriterleri

 • Yatırımın minimum yatırım koşullarını (yatırım tutarı, istihdam, kapalı alan büyüklüğü) sağlaması
 • Yatırımcının yeterli mali güce sahip olması
 • Yüksek istihdam sağlaması
 • İhracat potansiyelinin olması
 • Yatırımcının tekstil (hazır giyim- konfeksiyon) ve ayakkabı sektörlerinde tecrübe süresi ve kurumsal kapasite düzeyi

Bu kapsamda fabrika binalarını kiralamak isteyen firmaların 16/07/2021 Cuma günü saat 17:00’ye kadar aşağıda yer alan Başvuru Formu (istenen ek belgeler ile birlikte) ve Yatırım Taahhütnamesini doldurarak Ajansımızın pyb@ika.org.tr  adresine e-posta yoluyla göndermeleri gerekmektedir. Eksik başvurular dikkate alınmayacaktır.

Kaynak: FABRİKA BİNASI TALEP TOPLAMA ÇAĞRISI – İpekyolu Kalkınma Ajansı (ika.org.tr)

EIT Kentsel Ulaşım Bölgeler, Şehirler Veya Bağlı Kuruluşlar İçin Mevcut Kamusal Alan Çözümlerinden Yararlanma Yeni Avrupa Bauhaus Çağrısı

Written by Tarsan Danışmanlık. Posted in İKA

Hibe Başlığı (İngilizce)

EIT Urban Mobility Cross-KIC New European Bauhaus Call for Regions, Cities or Affiliated Entities: Capitalising on existing public realm solutions

Bütçe

90.000 Avro

Proje Başına Hibe

Sektör

ÇEVRE VE İKLİM, DİĞER

Program

Avrupa Birliği

Yayınlanma Tarihi

01/06/2021

Son Başvuru Tarihi

10/07/2021

İçerik (Türkçe)

KAPSAM VE AMAÇ

Yeni Avrupa Bauhaus Girişimi (NEB), Avrupa Yeşil Mütabakatını sağlayan, sürdürülebilirliği ve kapsayıcılığı estetikle bir araya getiren; çevresel, sosyal ve kültürel bir girişimdir. Farklı bilgi ve yenilik topluluklarının bir arada yayımladıkları  (Cross-KIC)* NEB faaliyetleri için, EIT Kentsel Ulaşım, NEB misyonuyla uyumlu vatandaş merkezli katılım programlarına sermaye sağlayacaktır.

Açılan Cross-KIC NEB çağrısı, bölgelere, şehirlere veya bağlı kuruluşlara kentsel dönüşümde  karşılaştıkları zorlukları çözmek için aşağıdaki proje çözümlerinden birini seçme imkanı sunacaktır. (Şehirler ve bölgeler, 2021’de hızlı etki sağlamayı amaçlayan mevcut çalışmalardan da yararlanabilir). Beklenen çıktılar; fiziksel tesislerin iyileştirilmesi, kentsel yeşillendirme, kapsayıcı erişim ve aktif hareketlilik alanlarında olabilir.

Mevcut üç çözüm aşağıda belirtilmektedir:  

 • CLEAR (Yeniden Tasarım ile Yaşanabilir Şehirler), kamusal alanların vatandaşlar tarafından  ortak bir şekilde tasarlanması ve planlanması için katılım aracıdır.  CLEAR, bir “Ortak Tasarım” internet aracı yoluyla şehir sokaklarından geçiyormuşcasına bir yapay deneyimi sunar. Kentsel tasarım sürecinin  tüm vatandaşlar için ulaşılabilir olmasını hedefler.
 • RAPID (Hızlı Önmodelleme), şehir tasarımında karar alma sürecini desteklemek için 3 boyutlu hızlı prototipleme yöntemi kullanır. Kamudan gelecek talep, kullanım ve davranış kalıplarına istinaden yeni kentsel tasarımların keşfedilmesine olanak sağlar.
 • FURNISH (Yeni Alan ve Ortamlar için Hızlı Kentsel Tepkiler), okullara veya eğitim merkezlerine bağlı kamusal alanları yeniden yapılandırmak için  “akıllı şehircilik” kavramını kullanır. Amaç, yerel ve dijital üreticileri dahil ederek, kentsel alanların hızlı ve etkili bir şekilde yapılandırılması yoluyla bireylerin serbest zaman alanlarını genişletmeyi ve hareket edebilirliği artırmayı hedefler.

Beklenen Sonuçlar

31 Aralık 2021 tarihine kadar üç şehirde üç projenin uygulanması.

UYGUNLUK & KATILIM KOŞULLARI         

Çağrıya Bilgi ve Yenilik Topluluğu ortakları ve ortak olmayanlar başvuru yapabilir. Çağrıya Bölgesel Yenilik Programı ülkelerinden gelen başvurular da teşvik edilmektedir. Türkiye bir EIT Bölgesel Yenilik Programı ülkesi olduğundan çağrılara katılma hakkına sahiptir.

Başvurular, aşağıdakilerden oluşan iki tüzel kişiliğin konsorsiyumundan oluşmalıdır.

 • lider ortak olarak AB Üye Devletlerinden bir şehir.
 • CLEAR, FURNISH veya RAPID çözümlerini temsil eden bir ortak.

CLEAR, FURNISH veya RAPID’i temsil eden ortaklar birkaç konsorsiyumun parçası olabilirken, şehirler bir konsorsiyum oluşturmak için yalnızca bir başvuru sunabilir.

FİNANSMAN 

Proje Bütçesi  her bir teklif için maksimum 30.000 avro olmak üzere toplam 90.000 avrodur.

ZAMAN ÇİZELGESİ 

Çağrı Açılışı11 Mayıs 2021
Çağrı bilgilendirme oturumu ve eşleştirme etkinliği11 Haziran 2021 10:00
Kapanış tarihi10 July 2021
Uygunluk ve kabul edilebilirlik kontrolü12 – 14 Temmuz 2021
Değerlendirme15 – 20 Temmuz 2021
Sonuçların katılımcılara iletilmesi21 – 22 Temmuz
Proje başlangıcı16 Ağustos – 1 Eylül (en geç)
Projeyi tamamlama31 Aralık 2021 (en son)

DETAYLI BİLGİLER VE BAŞVURU BAĞLANTILARI

Daha detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

Çağrı Dökümanı için lütfen tıklayınız.

Çağrıya başvuru için linkteki başvuru formunun 10 Temmuz 2021 tarihine kadar doldurularak NEBcall4cities2021@eiturbanmobility.eu adresine iletilmesi gereklidir.