2021 Yılı Teknik Destek Programı 3. Dönem Sonuçları

Written by Tarsan Danışmanlık. Posted in ANKARAKA

Ankara Kalkınma Ajansı 2021 Yılı Teknik Destek Programı’nın Mayıs-Haziran dönemi (3. Dönem) başvurularına ilişkin değerlendirmeler tamamlanmıştır.

2021 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında Mayıs-Haziran döneminde Ajansımıza sunulan teknik destek başvurularının ön incelemesi ve nihai değerlendirmesi; 2021 Yılı Teknik Destek Programı Başvuru Rehberi’nde yer alan, ön inceleme kontrol listesinde ve nihai değerlendirme tablosunda belirtilen ölçütlere uygun olarak değerlendirme komisyonu üyeleri tarafından yapılmıştır. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, başarılı bulunan projelerden aşağıdaki listede yer alanların; 2021 Yılı Teknik Destek Programı Rehberi’nde yer aldığı şekliyle desteklenmesi uygun bulunmuştur.

Başvuru sahiplerinin, destek almaya hak kazanan teknik destek başvurularına ilişkin listenin Ajans internet adresinde yayınlandığı 02 Ağustos 2021 tarihini takip eden on (10) iş günü içinde; sözleşme imzalamak üzere KAYS’a gerekli belgeleri yüklemesi ve sözleşmelerin elektronik imza yoluyla veya ıslak imzalı bir şekilde imzalanması gerekmektedir.

2021 Yılı Teknik Destek Programı Mayıs-Haziran Dönemi Başarılı Projeler Listesi

Referans NoProje AdıBaşvuru Sahibi Adı
TR51/21/TD_SOS/0008PRANGALARIMIZDAN KURTULUYORUZ, GÜÇLÜKLERİ AŞIYORUZ: ÇOCUKLARDA VE GENÇLERDE DİSLEKSİ EĞİTİCİ EĞİTİMİMAMAK REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
TR51/21/TD_SOS/0013SAĞLIK TURİZMİ ARACI KURULUŞLARININ TEKNİK KAPASİTESİNİN GELİŞTİRİLMESİ EĞİTİMİSAĞLIK DİPLOMASİSİ DERNEĞİ
TR51/21/TD_KIR/0005KIRSAL KALKINMADA YULAFIN DEĞERİ VE ÖNEMİHAYMANA TİCARET BORSASI
TR51/21/TD_TEK/0019DİJİTAL DÖNÜŞÜMDE YAPAY ZEKA EĞİTİCİ EĞİTİMİÇUBUK İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

KAYNAK: 2021 Yılı Teknik Destek Programı 3. Dönem Sonuçları | Ankara Kalkınma Ajansı

Ortak Kullanım Tesisleri Hibe Programı

Written by Tarsan Danışmanlık. Posted in ANKARAKA, Duyurular

ENHANCER projesinin ana hedeflerinden biri, girişimcilik ekosistemindeki aktörler arasında oluşturulacak iş birliği yoluyla işletmeler kurulmasını ve bu işletmelerin sürdürülmesini sağlamak için Geçici Koruma Altındaki Suriyelilere ve Evsahibi Topluma daha iyi hizmetler sunmak üzere ekosistemdeki kurumlara katkıda bulunmaktır. Bu bakımdan, proje mevcut Ortak Kullanım Tesislerinin geliştirilmesi veya yeni Ortak Kullanım Tesislerinin kurulması için hibe sağlayacaktır. Gelişmekte olan toplumlarda, özellikle bu toplumlara entegre olmaya çalışan Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler için girişimciliğin geliştirilmesi, yatırım imkânları bulunmaması dâhil birçok faktörden ötürü zorlu bir hal aldığı göz önünde bulundurulduğunda, işletmeleri destekleyen tesislerin sayısının ve kalitesinin artırılması çok hayati bir önem kazanmıştır. Girişimciliğin geliştirilmesini desteklemek ve girişimciliği motive etmek amacıyla, girişimciliğin geliştirilmesini iyileştirmeyi amaçlayan bir başarı stratejisi olarak Ortak Kullanım Tesisleri uygulamaya koyulmuştur.

Ortak Kullanım Tesisleri ekosistemdeki mevcut işletmelere destek sağlayacak ve potansiyel yeni girişimcileri işletmelerini geliştirmeye teşvik edecektir. Bu nedenle Proje, Ortak Kullanım Tesisleri’ni Geçici Koruma Altındaki Suriyelilerin ve Ev Sahibi Toplumdaki akranlarının etkileşime girebileceği ve ihtiyaç duydukları çeşitli hizmetlere erişebildiği girişimci merkezleri olarak görev yapan kritik odak noktaları olarak öngörmektedir.

İlana çıkmış Ortak Kullanım Tesisleri Hibe Programlarının ayrıntılarına aşağıdaki linklerden ulaşabilir, konuyla ilgili sorularınızı grants@icmpd.org> adresinden yönlendirebilirsiniz.

DOKÜMANLAR

Kaynak : https://www.ankaraka.org.tr/tr/41-ortak-kullanim-tesisleri-hibe-programi_4979.html

Ankara Kalkınma Ajansı Tıbbi Cihaz Ticarileştirme Eğitim Programı

Written by Tarsan Danışmanlık. Posted in ANKARAKA

Ankara Kalkınma Ajansı, Ankara’da tıbbi cihaz sektöründe faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların kapasitelerinin geliştirilmesi hedefiyle Tıbbi Cihaz Ticarileştirme Eğitim Programı düzenlemektedir.

Eğitim Tarih ve Saatleri

Eğitim 5-14 Temmuz 2021 tarihleri arasında, aşağıdaki tabloda belirtilen tarihlerde ve 10.00-16.00 saatleri arasında gerçekleştirilecektir.

Eğitim Takvimi

 Eğitimin TarihiEğitimin Adı
5 Temmuz 2021ISO 13485:2016 Tıbbi Cihazlar Kalite Yönetimi Sistemi Eğitimi
6 Temmuz 2021MDR (Medical Device Regulation) Uygulanması
7 Temmuz 2021CE Belgesi Eğitimi
8 Temmuz 2021Tıbbi Cihazlarda Klinik Değerlendirme
9 Temmuz 2021Testler ve Validasyonlar
12 Temmuz 2021ISO 14971 Tıbbi Cihazlara Risk Yönetiminin Uygulanması
13 Temmuz 2021Teknik Dosya ve Tasarım Dosyası’nın Oluşturulması ve Sürdürülmesi
14 Temmuz 2021Piyasa Sonrası Gözetim ve Vijilans- Tıbbi Cihazların Ticarileştirilmesi Sürecinde İş Modeli Alternatifleri

Eğitimin Hedef Kitlesi:

  • Ankara’da, tıbbi cihaz sektöründe faaliyet gösteren veya faaliyet göstermeyi planlayan işletmelerin kurucuları/çalışanları

Eğitmenler

Gizem GÜVEL, Excopan A.Ş. Genel Müdürü

Selçuk AKMAZ, Excopan A.Ş. Kurucu Ortağı

Ali Eren BAHALI, Atlas CRO Medikal LTD Genel Müdürü

Mehmet ACAR, Accurate Danışmanlık Genel Müdürü

Kenan Gençtav, Accurate Danışmanlık Danışman

Yer

Eğitimler, Ankara Kalkınma Ajansı’nın aşağıda adresi bulunan hizmet binasında gerçekleştirilecektir.

Aşağı Öveçler Mah. 1322. Cad. No: 11, 06460 Çankaya / ANKARA

Başvuru

Başvuru için 25 Haziran 2021 günü saat 17.00’ye kadar elektronik kayıt formunun doldurulması gerekmektedir. Katılım 25 kişi ile sınırlı olup eğitime katılması uygun bulunan katılımcılara e-posta ve/veya telefon yolu ile ayrıca bilgi verilecektir.

Eğitim sonunda katılım belgesi verilecektir. Katılım belgesi almaya hak kazanmak için eğitimlerin en az dörtte üçüne katılım sağlamak ve eğitim değerlendirme formunu doldurmuş olmak gerekmektedir.  Katılım belgeleri, belgeyi almaya hak kazanan katılımcılara, eğitim programının bitişinde teslim edilecektir. Eğitimlere katılım ücretsizdir.

Ankara Büyükşehir Belediyesine Katı Atık Yönetimi Eğitimi Desteği

Written by user. Posted in ANKARAKA

2017.02.03-alkAnkara Kalkınma Ajansı ve Ankara Büyükşehir Belediyesi arasında 2016 yılı Teknik Destek Programı kapsamında
yürütülecek olan “Katı Atık Yönetimi Eğitimi” projesi için sözleşme imzalandı.

Ankara Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen proje ile genel olarak atık yönetimi konusundan sorumlu olan belediyenin verilecek eğitimle kurumsal kapasitesinin artırılması hedefleniyor. Proje kapsamında uzun vadede yetişecek olan personelin iş veriminin artması ile eğitim ve farkındalık yaratacak programların oluşturulması amaçlanıyor. Sonrasında ise atıkların oluşumlarından bertaraflarına kadar çevre ve insan sağlığına zarar vermeden yönetimlerinin sağlanması, atıkların geri kazanımı, geri dönüşümü ve tekrar kullanımı ile alakalı sistemlerin kurum tarafından planlanabilmesi amaçlanıyor.
Kaynak: http://www.ankaraka.org.tr/tr/data.asp?id=3589

Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimleri

Written by user. Posted in ANKARAKA

proje-yonetimi

Ankara Kalkınma Ajansı Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi Ocak Ayı Başvuruları Açıldı.

Ankara Kalkınma Ajansı bölgesindeki paydaşların proje yönetim ve yürütme kapasitesini arttırarak hem Ajans mali destek, hem de ulusal ve uluslararası proje fonu sağlayan kuruluşların fon kaynaklarından azami etkinlikte yararlanması amacıyla proje hazırlama ve uygulama eğitimleri düzenlemektedir. Ajans uzmanları tarafından verilecek olan yeni eğitim programı Ocak ayı içinde 2 gün olarak (25-26 Ocak 2017) Ajans binasında gerçekleştirilecektir.

Proje Döngüsü Yönetimi eğitimlerinde proje hazırlama yöntemi olarak AB ve Diğer Uluslararası Fon Kaynakları’nın tercih ettiği Proje Yönetim Döngüsü (PCM) ve Mantıksal Çerçeve yaklaşımı baz alınmaktadır. PCM mantığına uygun hazırlanan eğitim içeriğinde bir projenin fikir oluşturulma aşamasından tamamlanma aşamasına kadar olan süreçler ele alınacaktır. Bu kapsamda eğitimlerde;  proje döngüsü yönetimi mantığı, sorun analizi, paydaş analizi, hedef analizi, strateji analizi, mantıksal çerçeve matrisi, faaliyet planı ve bütçe hazırlama, hibe programları başvuru formları tanıma başlıkları içerilecektir.

Eğitimler yıl boyunca belirli aralıklarla düzenlenmeye devam edecektir. Eğitim Başvuru talepleri www.ankaraka.org.tr/form/egitim-pcm/ adresinden alınacaktır. Bir eğitim programı için ortalama katılımcı sayısı 30-40 kişi olarak düşünülmektedir. Aynı eğitim oturumuna bir kurumdan ikiden fazla katılımcı alınamayacaktır. Sistemden kaydı gerçekleşen katılımcılara, eğitim başvurusu sırasında belirtilen e-posta adresi üzerinden eğitim tarihi, saati, programı gibi bilgiler iletilecektir. Kaydı sistem üzerinden alınan katılımcılara bir davet maili gönderilecektir. Tarafımıza bildirilen mail ya da telefon numarasındaki sorunlardan veya Kurumumuzdan kaynaklanan bir nedenle ulaşılamayan katılımcılar (sistemden kaydı başarılı olarak alınmış) 25 Aralık 2016 tarihinde eğitime katılmak üzere saat 09.15’de Ajansımız adresinde hazır bulunmalıdır.

Başvuru

Ocak ayında düzenlenecek eğitime başvurmak için tıklayınız.

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Lisanssız Elektrik Üretimi Eğitimi Gerçekleştirildi

Written by user. Posted in ANKARAKA

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Lisanssız Elektrik Üretimi Eğitimi Ajansımız tarafından 26-28 Şubat tarihlerinde gerçekleştirildi.

Çevresel, ekonomik ve politik önemi günden güne artmakta olan yenilenebilir enerji kaynaklarının Ankara’da ve ülkemizde kullanımının yaygınlaştırılmasına yönelik gerçekleştirilen eğitim paydaşlardan yoğun ilgi gördü. Eğitimlerde özellikle son yıllarda yapılan mevzuat düzenlemeleri ve sağlanan teknolojik gelişmelerle yatırımcıların ve işletmecilerin ilgisini çeken yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı lisanssız elektrik üretimi kapsamlı bir şekilde ele alındı.

TEDAŞ’tan ve özel sektörden uzmanların eğitici olarak yer aldığı 18 saatlik programda, güneş enerjisinin temel kavramları ve teknik hesaplamaları; lisanssız elektrik üretiminin mevzuatı, süreçleri ve izinleri ile ekonomik hesaplamaları ve finansman modelleri kapsamlı olarak ele alındı. Eğitimin yatırım ve iş geliştirme süreçleri açısından oldukça yararlı olduğunu belirten katılımcılar, Ajansın benzer etkinlikleri sürdürmesini temenni ettiklerini ifade ettiler.

Kaynak: http://www.ankaraka.org.tr/tr/data.asp?id=2984

Proje Hazırlama Eğitimleri Devam Ediyor

Written by user. Posted in ANKARAKA

2015 Yılı 2. Dönem Mali Destek Programları için hazırlanan ‘Proje Hazırlama Eğitimleri’ paydaşlarımızın talepleri doğrultusunda uygulanmaya devam ediyor.

Bu kapsamda, Sağlık Bakanlığı Hasta Hakları E Sosyal Hizmetleri Daire Başkanlığı (Sağlık Bakanlığı Hasta Hakları e Sosyal Hizmetleri), Gazi Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi Kurucu Ve İşletici A.Ş. (Gazi Teknokent), OSTİM Organize Sanayi Bölgesi (OSB), Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ve Önder İmam Hatipler Derneği Ankara Şubesi kurumlarına “Proje Hazırlama Eğitimleri” verildi.

Eğitim programında, Proje Döngüsü Yönetimi (PCM) ile proje hazırlamanın detayları katılımcılar ile paylaşıldı. Proje fikri oluşturma, mantıksal çerçeve, bütçelendirme başlıklarında verilen eğitimde, proje girişlerinin yapılacağı Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS-PFD) hakkında da bilgi verildi.

Uygulama çalışmalarına da yer verilen eğitimde Ajans dışında ulusal ve uluslararası fon kaynaklarına başvururken kullanılacak bilgiler paylaşıldı. Ankaralıların proje yazma kapasitesini artırmak, kaynakların etkin ve yerinde kullanımını sağlamak amacıyla yürütülen programa işletmeler, kamu kurumları, belediyeler, kaymakamlıklar ve çeşitli sivil toplum örgütlerinden şimdiye kadar toplam 90 kişi katıldı.

Toplam Bütçe 21 Milyon TL

Üç başlık halinde açıklanan 2015 Yılı 2. Dönem Mali Destek Programları için toplam 21 milyon TL bütçe kullandırılacak. Mali destek programlarından; kamu kurumları, yerel yönetimler, üniversiteler, işletmeler, sivil toplum kuruluşları ile birlik ve kooperatifler faydalanabilecek.