2021 Yılı Fizibilite Desteği Programı İlanı

Written by Tarsan Danışmanlık. Posted in DİKA, Duyurular

Dicle Kalkınma Ajansı, kâr amacı gütmeyen kurum ve kuruluşların;

  • Tarımsal yerel ürünlerin üretim ve veriminin artırılarak ticarileştirilmesi,
  • Mezopotamya bölgesinde kültür turizminin geliştirilerek bölgesel bir marka oluşturulması ve tanıtım ve pazarlanması yoluyla bölgesel kalkınmanın hızlandırılması
  • Bölgede yatırım ortamının iyileştirilmesi ve istihdam olanaklarının artırılmasıyla işsizliğin azaltılması,

amacıyla yapılacak yatırımlara ait fizibilite çalışmalarına destek sağlayacaktır. Bu konularda, bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesine, bölgenin yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik projelerin fizibilite çalışmalarına mali destek sağlamak için 1.800.000 TL kaynak ayrılmıştır. Program detaylarının yer aldığı başvuru rehberi ve eklerine aşağıdaki linkten ulaşılabilir.

PROGRAM KÜNYESİ

Programın Adı2021 Yılı Fizibilite Desteği
Program Referans NoTRC3/21/FZD
Programın Genel AmacıTRC3 Bölgesi’nin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanmasına, Bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesine ve Bölge’nin yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik olarak fizibilite çalışmalarına doğrudan mali destek sağlanması.
Programın Özel Amaçları ve Öncelikleri Öncelik 1. Tarımsal yerel ürünlerin üretim ve veriminin artırılarak ticarileştirilmesi Öncelik 2. Mezopotamya bölgesinde kültür turizminin geliştirilerek bölgesel bir marka oluşturulması ve tanıtım ve pazarlanması yoluyla bölgesel kalkınmanın hızlandırılması Öncelik 3. Bölgede yerel kalkınmaya ve rekabet gücüne katkı sağlayacak, aciliyet taşıyan ve kritik öneme sahip faaliyetlerin desteklenmesi, 
 Toplam BütçeToplam:1.800.000 TL Öncelik 1: 600.000 TLÖncelik 2: 600.000 TLÖncelik 3: 600.000 TL 
Destek Miktarı ve OranıTRC3 Bölgesi (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) içinde tek bir il dâhilinde gerçekleştirilen projeler için bu program kapsamında tahsis edilecek asgari tutar 50.000 TL, azami tutar 150.000 TL’dir. TRC3 Bölgesi (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) içinde birden çok il dâhilinde gerçekleştirilen projeler için bu program kapsamında tahsis edilecek asgari tutar 75.000 TL, azami tutar 200.000 TL’dir. Ajans tarafından sağlanacak destek, projenin toplam uygun maliyetinin %50’inden az olamaz ve %90’ını aşamaz.
Proje Süresi Asgari 3 Ay – Azami 12 Ay  
Uygun Başvuru SahipleriKamu Kurum ve KuruluşlarıÜniversite Rektörlükleri,Mahalli İdarelerKamu Kurumu Niteliğinde Meslek KuruluşlarıSivil Toplum KuruluşlarıOrganize Sanayi BölgeleriKüçük Sanayi SiteleriBirlikler, KooperatiflerSerbest bölge işleticileri, teknoloji transfer ofisi şirketleri ile teknoloji geliştirme bölgesi, endüstri bölgesi ve iş geliştirme merkezi gibi kuruluşların yönetici şirketleri Ortaklar da başvuru sahibi ile aynı kriterleri taşımalıdır. Fizibilite desteğinden kâr amacı güden kurum ve kuruluşlar faydalanamaz.
Son Başvuru TarihiKAYS Üzerinden Son Başvuru Tarihi:31.12.2021 Saat 23:59Taahhütname Son Teslim Tarihi:07.01.2022 Saat 17:00

Kaynak: 2021 Yılı Fizibilite Desteği Programı İlanı – T.C. Dicle Kalkınma Ajansı (dika.org.tr)

TRC3 Bölgesindeki Gençlere Yerel Kalkınma ve İstihdam Konferansı

Written by Tarsan Danışmanlık. Posted in DİKA

Ajansımız tarafından yürütülen “TRC3 Bölgesi’nde Genç İstihdamının Teşviki için Teknik Destek Projesi” kapsamında “Yerel Kalkınma, Sosyal İçerme ve Genç İstihdamı Konferansı” internet üzerinden online olarak gerçekleştirildi.

Avrupa Birliği ile Ülkemiz tarafından ortak finanse edilen, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı’nın sözleşme makamı olduğu “TRC3 Bölgesi’nde Genç İstihdamının Teşviki için Teknik Destek Projesi” Ajansımız tarafından yürütülmektedir. Bu proje kapsamında paydaşlar arasında farkındalık oluşturmak ve yerel toplulukların iş birliğini geliştirmek, gençleri iş gücü piyasasına girişlerinde destekleyebilecek kaliteli bir ekosistem oluşturmak ve genç istihdamını teşvik etmek amacıyla video konferans düzenlendi.

Ajansımızın ev sahipliğinde gerçekleştirilen konferans internet aracılığıyla Zoom uygulaması ve YouTube üzerinden canlı yayınlanırken, sunuculuğunu ünlü oyuncu Mert Fırat, açılış konuşmasını da Ajans Genel Sekreterimiz Dr. Ahmet Alanlı yaptı. Konferansa Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Bölüm Başkanı Angel Gutierrez Hidalgo, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Barış Yeniçeri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İstihdam Politikaları Daire Başkanı İbrahim Demircan, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Uzmanı Yusuf Taner Tekin, Uluslararası Çalışma Örgütü İstihdam ve Eğitim Uzmanı Nuran Torun Atış, Microsoft Türkiye CTO’su (Teknoloji Yönetimi Sorumlusu) Onur Koç, Kadir Has Üniversitesi Öğretim Görevlisi Teknoloji İletişimcisi Dr. Sertaç Doğanay, Mardinli Ünlü Şef ve Sosyal Girişimci Ebru Baybara Demir, Proje Ekip Lideri Cleofe Maria Cristina Guardigli, ve Ajansımızın Program Yönetim Birimi Başkan Vekili Nilüfer Baş katılarak çeşitli sunumlar gerçekleştirdiler.

Çeşitli sektörlerden birçok değerli konuşmacıyı bir araya getiren geniş katılımlı konferansta, gençlere yönelik yeni teknik eğitim trendleri, girişimciler için fırsatlar, yerel istihdam planı modellerindeki iyi uygulamalar, paydaşlar arasındaki iş birliği ve bölgesel kalkınma planı temelinde politika önerileri gibi konular farklı açılardan ele alındı. Programın amacı Ajansımızın TRC3 Bölgesi’ndeki Mardin, Batman Şırnak ve Siirt illerinde genç istihdamını teşvik etmeyi, iş gücü piyasasında talep edilen dijital beceriler, teknik zanaatkârlık gibi mesleki becerilerle gençlerin girişimcilik kapasitelerini ve istihdam edilebilirliklerini arttırmaktır.

Ajansımız tarafından organize edilen konferansta başarılı girişimcilik deneyimleri paylaşılarak gençlere ilham olması ve ufuklarının genişlemesi hedeflenerek Bölgemizin yerelden kalkınmasına katkı sağlanmıştır.

Kaynak: TRC3 Bölgesindeki Gençlere Yerel Kalkınma ve İstihdam Konferansı – T.C. Dicle Kalkınma Ajansı (dika.org.tr)